Nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào ô trống để kiểm tra khả năng nghe tiếng Anh của bạn!

You Don't Have To Say Goodbye - Tokyo Square

Gửi Bài hát >>
Ngọc Minh | Chat Online
Thứ 7, ngày 18/05/2019 01:49:03
70 lượt xem
Lời thiếu - Điền lời Lời đầy đủ Dịch Lời Việt
Nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào ô trống để kiểm tra khả năng nghe tiếng Anh của bạn!
Cần Nhập ĐÚNG mã kiểm tra trước khi Gửi bài
*Nhấp vào đây để lấy mã kiểm tra (Nhấp vào đây để lấy mã kiểm tra)
You must leave I know you will
I just keep in your eyes
Wonder what do, wonder what to say
why must you go away?
All the love that we have been

I just can't simply let it
Tell me what to do tell what to say
When really need your love to stays
You have to say good night
I can see is in your eyes

You don't to say goodbye
I just can't let you tonight
You're leave and I know you will
I'm just keep staring in eyes
Wonder what to do, wonder what to

Wonder why you go away?
Wonder what to do wonder what to
Wonder why you go away?
You must leave and I know you
I just keep staring in your

Wonder to do, wonder what to say
Wonder why must you away?
All the that we have been though
I just simply let it go
me what to do tell me what to say

When I really your love to stays
You don't have to say night
I can see love is your eyes
You don't to say goodbye
I just can't let go tonight

You're leave and I know you will
I'm just keep staring in eyes
Wonder to do, wonder what to say
Wonder why you go away?
Wonder what to do wonder what to

why must you go away?
You don't to say good night
I can see love in your eyes
You don't to say goodbye
I just can't you go tonight

must leave and I know you will
I'm just keep staring your eyes
Wonder what do, wonder what to say
Wonder must you go away?
Wonder what to do what to say

Wonder must you go away?
Wonder what to do what to say
Wonder why you go away?
5
5 sao / 1 đánh giá
5 sao - 1 đánh giá
4 sao - 0 đánh giá
3 sao - 0 đánh giá
2 sao - 0 đánh giá
1 sao - 0 đánh giá
Điểm 5 SAO trên tổng số 1 đánh giá
Bình luận:
Chưa có bình luận nào, bạn có thể gửi ý kiến bình luận tại đây:
Gửi ý kiến bình luận của bạn tại đây (*):
(Thông tin Email/ĐT sẽ không hiển thị phía người dùng)
*Nhấp vào đây để lấy mã kiểm tra (Nhấp vào đây để lấy mã kiểm tra)
Bình luận qua Facebook:
Chào bạn, bạn đang có tâm trạng thế nào?
Vui Buồn Bình thường
Lên đầu trang