Nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào ô trống để kiểm tra khả năng nghe tiếng Anh của bạn!

Lights Go Down - The Jane Doze - Nightcore

Gửi Bài hát >>
Ngọc Minh | Chat Online
Thứ 7, ngày 18/05/2019 14:28:49
191 lượt xem
Lời thiếu - Điền lời Lời đầy đủ Dịch Lời Việt
Nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào ô trống để kiểm tra khả năng nghe tiếng Anh của bạn!
Cần Nhập ĐÚNG mã kiểm tra trước khi Gửi bài
*Nhấp vào đây để nhận mã Nhấp vào đây để nhận mã
Slow down
Don't move too fast but if must
you've hit the ground
I'll be with both hands out
To pick you up
And even though fucked up
I'll kiss your mouth

Down, down, down, down
Down, down, down, down
when the lights go down
down, down, down, down
Down, down, down, down
Even when the go
Even when the lights

Even when the lights
I'll kiss dirty mouth
Even when the lights down
Fast youth
Growing so far away
the thought escapes you

To hear it now
We stand with you as roll about
Life bleeds stain on you
And even though it's fucked
Don't you ever to rinse it out
Down, down, down, down,

Down, down, down, down
Even when lights go down
Down, down, down, down
Down, down, down, down
Even when lights go down
Down, down, down, down
Down, down, down, down
Even when the go down

down, down, down, down
Down, down, down, down
when the lights go
Don't you about a thing
I'm watching you
when the lights go
Don't worry about a thing

I've got you
when the lights go
Don't you worry about a
I've got you
Even the lights go
Don't you about a thing
I've got you, got you

when the lights go
I'll your dirty mouth
Even when the go down
down, down, down, down
Down, down, down, down
Even when the lights go

Down, down, down, down
Down, down, down, down
if the lights go down
Bình luận:
Chưa có bình luận nào, bạn có thể gửi ý kiến bình luận tại đây:
5
15 sao / 3 đánh giá
5 sao - 3 đánh giá
4 sao - 0 đánh giá
3 sao - 0 đánh giá
2 sao - 0 đánh giá
1 sao - 0 đánh giá
Điểm 5 SAO trên tổng số 3 đánh giá
Gửi ý kiến bình luận của bạn tại đây (*):
(Thông tin Email/ĐT sẽ không hiển thị phía người dùng)
*Nhấp vào đây để nhận mã Nhấp vào đây để nhận mã
Bình luận qua Facebook:
Vui Buồn Bình thường
Lên đầu trang