Nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào ô trống để kiểm tra khả năng nghe tiếng Anh của bạn!

Mine - Phoebe Ryan

Gửi Bài hát >>
Ngọc Minh | Chat Online
Thứ 7, ngày 18/05/2019 13:54:41
65 lượt xem
Lời thiếu - Điền lời Lời đầy đủ Dịch Lời Việt
Nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào ô trống để kiểm tra khả năng nghe tiếng Anh của bạn!
Cần Nhập ĐÚNG mã kiểm tra trước khi Gửi bài
*Nhấp vào đây để lấy mã kiểm tra (Nhấp vào đây để lấy mã kiểm tra)
When it went down, it was so hard breathe
I gave up everything, and I slow fall down to the
Life was escaping me, I couldn't myself
'Til it was all lost, not
I'm holding on all the pieces of my hearts debris, 'til it's time

I'll... I'll pull it together and fix myself I know it's mine
found gold in the wreckage, put it on a necklace
it 'cause I-hi-I know that it's mine
wear it like a message, so I don't forget it
Keeping 'cause I-hi-I know that it's mine

I know that it's no matter what I do
I that it's mine, whether I win or lose
And even though my needs to take its time
I know that it's mine, know that it's mine
Facing the but it's still tough to see

at first I it all, I was so mean
I'm still unsure, it's supposed to be
I'm taking every now by the skin of my teeth, until I learn
holding on to all the pieces of my hearts debris, 'til it's time
I'll... I'll it together and fix myself eventually, I know it's mine

I found gold in wreckage, put it on a necklace
keeping it 'cause I
know that it's mine
I wear like a message, so I don't forget it
Keeping 'cause I, I know that it's mine
I know it's mine, no matter what I do

know that it's mine, whether I win or lose
and even though my needs to take its time
know that it's mine, I know that it's mine
I found gold in wreckage, put it on a necklace
Keeping it 'cause I, I know that mine

wear it like a message, so I don't forget it
Keeping it I, I know that it's mine
I know that it's mine, no matter I do
I know that it's mine, whether I win or
And even my heart needs to take its time

know that it's mine, I know that it's mine
0
0 sao / 0 đánh giá
5 sao - 0 đánh giá
4 sao - 0 đánh giá
3 sao - 0 đánh giá
2 sao - 0 đánh giá
1 sao - 0 đánh giá
Điểm 0 SAO trên tổng số 0 đánh giá
Bình luận:
Chưa có bình luận nào, bạn có thể gửi ý kiến bình luận tại đây:
Gửi ý kiến bình luận của bạn tại đây (*):
(Thông tin Email/ĐT sẽ không hiển thị phía người dùng)
*Nhấp vào đây để lấy mã kiểm tra (Nhấp vào đây để lấy mã kiểm tra)
Bình luận qua Facebook:
Chào bạn, bạn đang có tâm trạng thế nào?
Vui Buồn Bình thường
Lên đầu trang