Nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào ô trống để kiểm tra khả năng nghe tiếng Anh của bạn!

Mine - Phoebe Ryan

Gửi Bài hát >>
Ngọc Minh | Chat Online
Thứ 7, ngày 18/05/2019 13:54:41
93 lượt xem
Lời thiếu - Điền lời Lời đầy đủ Dịch Lời Việt
Nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào ô trống để kiểm tra khả năng nghe tiếng Anh của bạn!
Cần Nhập ĐÚNG mã kiểm tra trước khi Gửi bài
*Nhấp vào đây để nhận mã Nhấp vào đây để nhận mã
When it went down, it was so hard breathe
I gave up everything, and slow fall down to the floor
Life was me, I couldn't find myself
'Til it all lost, not anymore
I'm holding on to all the pieces of my hearts debris, 'til it's

I'll... I'll pull it together and fix myself eventually, I know mine
I gold in the wreckage, put it on a necklace
Keeping it 'cause I-hi-I know it's mine
I wear it a message, so I don't forget it
Keeping it 'cause I-hi-I that it's mine

I know that mine, no matter what I do
I know that it's mine, I win or lose
even though my heart needs to take its time
I know that it's I know that it's mine
Facing the but it's still tough to see

at first I it all, I was so mean
I'm still unsure, it's supposed to be
I'm taking every day now by the skin of my teeth, until learn
I'm on to all the pieces of my hearts debris, 'til it's time
I'll... I'll pull it together and fix myself eventually, know it's mine

I found gold in the wreckage, put it a necklace
keeping it 'cause I
know that it's mine
I it like a message, so I don't forget it
Keeping it 'cause I know that it's mine
I know that it's mine, matter what I do

know that it's mine, whether I win or lose
and even though my needs to take its time
I know that it's mine, I know that it's
I found gold in the wreckage, put it a necklace
Keeping it 'cause I know that it's mine

I wear it like a message, so I forget it
Keeping it 'cause I, I that it's mine
I know that it's mine, no matter what do
I that it's mine, whether I win or lose
And even though my heart needs to take its

I know that it's mine, I know it's mine
Bình luận:
Chưa có bình luận nào, bạn có thể gửi ý kiến bình luận tại đây:
0
0 sao / 0 đánh giá
5 sao - 0 đánh giá
4 sao - 0 đánh giá
3 sao - 0 đánh giá
2 sao - 0 đánh giá
1 sao - 0 đánh giá
Điểm 0 SAO trên tổng số 0 đánh giá
Gửi ý kiến bình luận của bạn tại đây (*):
(Thông tin Email/ĐT sẽ không hiển thị phía người dùng)
*Nhấp vào đây để nhận mã Nhấp vào đây để nhận mã
Bình luận qua Facebook:
Vui Buồn Bình thường
Lên đầu trang