Nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào ô trống để kiểm tra khả năng nghe tiếng Anh của bạn!

I Don't Wanna See You With Her - Maria Mena

Gửi Bài hát >>
Ngọc Minh | Chat Online
Thứ 7, ngày 18/05/2019 14:15:31
138 lượt xem
Lời thiếu - Điền lời Lời đầy đủ Dịch Lời Việt
Nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào ô trống để kiểm tra khả năng nghe tiếng Anh của bạn!
Cần Nhập ĐÚNG mã kiểm tra trước khi Gửi bài
*Nhấp vào đây để lấy mã kiểm tra (Nhấp vào đây để lấy mã kiểm tra)
It's a small town
Word gets around
And travels in circles
Through hoops, over hurdles
Everyone's careless
talk about our mess
They care how it hurts me
Must think was easy
They say you a new love
I'm happy for you,

just don't wanna meet her
Are you gonna her?
'Cause I wanna see you with her
I don't wanna see her
Resting in your embrace
Her feet in my place

I don't wanna see you on
I don't think that I'm strong
It been that long
Since I was the in your arms
don't like being sober

That's when it hits me over
Although it was choice
I can't shake calm voice
Saying you found one
That you feel as strong
And helps you through times

Cause job was once mine
They say you have a love
I'm for you, love
I just don't meet her
Are you gonna her?

'Cause I wanna see you with her
I don't wanna see face
Resting in your embrace
Her standing in my place
Guess I don't wanna see you on
I don't think I'm that strong

It been that long
Since I was the one in your
I don't wanna see with her
I don't wanna see you with
'Cause I wanna see you with her

I don't see her face
Resting in your embrace
Her feet standing in my
Oh, don't wanna see you moved on
I don't think that I'm strong
It hasn't been that

Since I was the in your arms
'Cause I don't wanna you with her
0
0 sao / 0 đánh giá
5 sao - 0 đánh giá
4 sao - 0 đánh giá
3 sao - 0 đánh giá
2 sao - 0 đánh giá
1 sao - 0 đánh giá
Điểm 0 SAO trên tổng số 0 đánh giá
Bình luận:
Chưa có bình luận nào, bạn có thể gửi ý kiến bình luận tại đây:
Gửi ý kiến bình luận của bạn tại đây (*):
(Thông tin Email/ĐT sẽ không hiển thị phía người dùng)
*Nhấp vào đây để lấy mã kiểm tra (Nhấp vào đây để lấy mã kiểm tra)
Bình luận qua Facebook:
Chào bạn, bạn đang có tâm trạng thế nào?
Vui Buồn Bình thường
Lên đầu trang