Nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào ô trống để kiểm tra khả năng nghe tiếng Anh của bạn!

I Don't Wanna See You With Her - Maria Mena

Gửi Bài hát >>
Ngọc Minh | Chat Online
Thứ 7, ngày 18/05/2019 14:15:31
178 lượt xem
Lời thiếu - Điền lời Lời đầy đủ Dịch Lời Việt
Nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào ô trống để kiểm tra khả năng nghe tiếng Anh của bạn!
Cần Nhập ĐÚNG mã kiểm tra trước khi Gửi bài
*Nhấp vào đây để nhận mã Nhấp vào đây để nhận mã
It's a small town
Word gets around
And travels in circles
Through hoops, over hurdles
Everyone's careless
They about our mess
They don't care it hurts me
Must think it was
They say you have a new
I'm happy you, love

just don't wanna meet her
Are you keep her?
'Cause I wanna see you with her
I don't wanna see her
Resting in your embrace
Her feet in my place

I don't wanna you moved on
I don't that I'm that strong
hasn't been that long
Since I was the one in arms
I don't like sober

That's when it hits me it's
Although it was my
I can't your calm voice
Saying you found one
That you feel as strong
And helps you through hard

Cause that was once mine
They you have a new love
I'm happy for love
I just don't wanna her
Are you gonna keep

'Cause I don't wanna see you with
I don't see her face
Resting in your embrace
Her standing in my place
Guess I don't wanna see you moved
I don't think that I'm that

It hasn't that long
Since was the one in your arms
I don't see you with her
I don't see you with her
'Cause don't wanna see you with her

I don't wanna see her
Resting in your embrace
Her feet in my place
Oh, I don't wanna see moved on
I think that I'm that strong
It been that long

Since was the one in your arms
'Cause I don't wanna see with her
Bình luận:
Chưa có bình luận nào, bạn có thể gửi ý kiến bình luận tại đây:
0
0 sao / 0 đánh giá
5 sao - 0 đánh giá
4 sao - 0 đánh giá
3 sao - 0 đánh giá
2 sao - 0 đánh giá
1 sao - 0 đánh giá
Điểm 0 SAO trên tổng số 0 đánh giá
Gửi ý kiến bình luận của bạn tại đây (*):
(Thông tin Email/ĐT sẽ không hiển thị phía người dùng)
*Nhấp vào đây để nhận mã Nhấp vào đây để nhận mã
Bình luận qua Facebook:
Vui Buồn Bình thường
Lên đầu trang