Gửi bài tập bạn cần làm

Một xưởng có 3 máy hoạt động. Gọi Ai là số máy I bị hỏng trong một ngày làm việc. Cho A là có máy hỏng trong một ngày làm việc (Xác suất thống kê - Đại học) (chưa có lời giải)

Anonymous - Người dùng ẩn danh
Chủ nhật, ngày 23/12/2018 15:33:24
Một xưởng có 3 máy hoạt động. Gọi Ai là số máy I bị hỏng trong một ngày làm việc. Cho A là có máy hỏng trong một ngày làm việc

Một xưởng may có 20 máy may hoạt động độc lập. Xác suất trong mỗi ngày máy may bị hỏng đều bằng 0,2. Hỏi trung bình mỗi ngày có bao nhiêu máy may bị hỏng? (Xác suất thống kê - Đại học) (chưa có lời giải)

Anonymous - Người dùng ẩn danh
Thứ 6, ngày 23/11/2018 09:10:27
Một xưởng may có 20 máy may hoạt động độc lập. Xác suất trong mỗi ngày máy may bị hỏng đều bằng 0,2
a. trung bình mỗi ngày có bao nhiêu máy may bị hỏng
b. tìm số máy bị hỏng có khả năng nhiều nhất trong ngày tính xs
m.n giải giúp e với ạ

Người có nhóm máu AB có thể nhận máu của bất kỳ nhóm máu nào và người nhóm máu A hoặc B hoặc O có thể nhận máu của người cùng nhóm máu với mình hoặc người có nhóm máu O. Biết rằng tỉ lệ người có nhóm máu O, A, B và AB tương ứng là 33,7%; 37,5%; 20,9% và 7,9% (Xác suất thống kê - Đại học) (chưa có lời giải)

Thảo Luli Babin
Thứ 5, ngày 25/10/2018 08:56:36
Người có nhóm máu AB có thể nhận máu của bất kỳ nhóm máu nào và người nhóm máu A hoặc B hoặc O có thể nhận máu của người cùng nhóm máu với mình hoặc người có nhóm máu O. Biết rằng tỉ lệ người có nhóm máu O,A,B và AB tương ứng là 33,7%;37,5%; 20,9% và 7,9%
a) Chọn ngẫu nhiên một người cần tiếp máu và một người cho máu.Tính xác suất để sự truyền máu được thực hiện 
b) Chọn ngẫu nhiên một người cần tiếp máu và hai người cho máu .Tính xác suất để sự truyền máu được thực hiện

Điều tra tình hình sức khỏe tại một địa phương, người ta thấy rằng tỷ lệ người bị viêm họng có hút thuốc lá của địa phương là 30%, tỷ lệ người không bị viêm họng có hút thuốc lá là 0,2, tỷ lệ người hút thuốc lá trong số những người viêm họng là 0,6 (Xác suất thống kê - Đại học) (chưa có lời giải)

Thảo Luli Babin
Thứ 5, ngày 25/10/2018 08:51:46
Điều tra tình hình sức khỏe tại một địa phương , người ta thấy rằng tỷ lệ người bị viêm họng có hút thuốc lá của địa phương là 30%, tỷ lệ người không bị viêm họng có hút thuốc lá là 0,2 , tỷ lệ người hút thuốc lá trong số những người viêm họng là 0,6.
a) Tìm tỷ lệ người bị viêm họng
b) Gặp một người không bị viêm họng , tìm xác suất người đó hút thuốc?

Vẽ các điểm M, N tương ứng là đối xứng qua điểm A của các điểm B và C (Xác suất thống kê - Đại học) (chưa có lời giải)

Ho Tay
Thứ 4, ngày 03/10/2018 20:53:54
1, Quan sát xung quanh và chỉ ra những đồ vật có tâm đối xứng mà em biết
2. Vẽ tam giác ABC.
a, Vẽ các điểm M,N tương ứng là đối xứng qua điểm A của cá điểm B và C.
b, Hai tam giác ABC và AMN có bằng nhau không? Vì sao?
3. Mỗi câu sau đây đúng hay sai?
a, Nếu ba điểm không thẳng hàng thì ba điểm đối xứng của chúng qua một tâm cũng không thẳng hàng
b, Hai tam giác đối xứng với nhau qua một tâm thì có chu vi bằng nhau
c, Một đường thằng có vô số tâm đối xứng
d, Một đoạn thẳng chỉ có một tâm đối xứng
Anh chị giúp e với ạ, e đang cần gấp.

Tìm quy luật phân phối xác suất của X (Xác suất thống kê - Đại học) (chưa có lời giải)

Truong The Quyen
Thứ 2, ngày 27/08/2018 22:39:21
Một sản phẩm có 3 bộ phận hoạt động độc lập nhau, xác suất để trong một thời gian t có các bộ phận bị hỏng tương ứng là 0,15, 0,3 và 0,2. Gọi ĐLNN X là số bộ phận bị hỏng trong một thời gian t.
  1. Tìm quy luật phân phối xác suất của X
  2. Thiết lập hàm phân phối xác suất
  3. Tìm xác suất để trong thời gian t có ít nhất 2 bộ phận bị hỏng
BẢNG XẾP HẠNG TOP THÀNH VIÊN
Tuần 17 - 23/03 | Tháng 03-2019 | Yêu thích
STT Họ tên Avatar Lượt đánh giá Tổng sao
1 Hoàng Công Thành 162 737
2 AKAI SHUICHI 141 619
3 Hạ Hạ 85 381
4 Nguyễn Nhật Thúy Hiền 74 324
5 Trịnh Quang Đức 68 287
Lên đầu trang