Giải bài tập Xác suất thống kê - Xác suất thống kê | Lazi.vn - Cộng đồng Tri thức & Giáo dục
Lazi.vn - Cộng đồng Tri thức & Giáo dục
Gửi bài tập bạn cần làm

Một hộp gồm 7 thẻ xanh đánh số từ 1-7 và 3 thẻ vàng đánh số từ 1-3. Chọn ngẫu nhiên 1 thẻ từ hộp. Tính xác suất được thẻ đánh số chẵn, biết rằng đã được thẻ vàng (Xác suất thống kê - Đại học)

Dung Lâm
Thứ 7, ngày 07/07/2018 08:39:10
1. Một hộp có 12 bi trong đó có 3 bi đỏ. Lấy ngẫu nhiên từ hộp ra 3 bi.Tính xác suất để lấy được 2 bi đỏ biết rằng có bi đỏ trong số bi lấy ra.
2. Một hộp gồm 7 thẻ xanh đánh số từ 1-7 và 3 thẻ vàng đánh số từ 1-3. Chọn ngẫu nhiên 1 thẻ từ hộp. Tính xác suất đc thẻ đánh số chẵn, biết rằng đã đc thẻ vàng.
3. Một chiếc hộp có 7 vé trong đó có 4 vé trúng thưởng. Người thứ nhất bốc 1 vé (không hoàn lại) sau đó người thứ 2 bốc 1 vé. Tính xác suất người thứ 2 bốc đc vé trúng thưởng, biết rằng người thứ nhất đã bốc đc vé không trúng.
4. Anh Nam có 10.000đ đi mua mì gói. Trong hộp có 4 gói mì Gấu đỏ (3.000đ/gói) và 6 gói mì Gấu vàng (5.000đ/gói). Anh lấy ngẫu nhiên 3 gói, tính xác suất của biến cố anh không bị thiếu tiền.
5. Một lớp có 35 SV trong đó có 5 SV giỏi, 13 SV khá, 17 SV trung bình. Tìm xác suất chọn được 9 SV từ loại khá trở lên.

Một người có 1 chùm có 9 chìa khoá giống hệt nhau, trong đó có 2 chìa có thể mở được cửa. Lấy ngẫu nhiên từng chìa để mở cửa (thử xong nếu không được thì bỏ ra ngoài). Tìm xác suất để mở được cửa đúng vào lần thứ 3? (Xác suất thống kê - Đại học)

Dung Lâm
Thứ 5, ngày 05/07/2018 14:55:07
1. Một người có 1 chùm có 9 chìa khoá giống hệt nhau, trong đó có 2 chìa có thể mở được cửa. Lấy ngẫu nhiên từng chìa để mở cửa ( thử xong nếu không được thì bỏ ra ngoài ). Tìm xác suất để mở được tủ đúng vào lần thứ 3.
2. Một thùng bia có 24 chai trong đó có 4 chai kém chất lượng. Một người muốn biết thùng bia có chai kém chất lượng hay không, bèn lấy lần lượt từng chai ra kiểm tra (không hoàn lại) cho tới khi gặp chai kém chất lượng thì dừng. Tính xác suất để việc kiểm tra dừng lại ở lần thứ 3.
3. Cho một hộp bi có 8 bi trắng, 5 bi vàng và 4 bi xanh. Lấy lần lượt 2 viên bi ra khỏi hộp có hoàn lại ( mỗi lần chọn một bi ). Tính xác suất để cả hai lần đều lấy được bi trắng.
4. Có hai hộp bi trong đó hộp thứ nhất có 2 bi đỏ, 3 viên bi xanh và 5 viên bi vàng; hộp thứ hai có 4 bi đỏ, 2 viên bi xanh và 4 viên bi vàng. Lấy ngẫu nhiên từ mỗi hộp một viên bi. Tính xác suất để lấy được 2 viên bi cùng màu.
5. Một xạ thủ bắn vào một mục tiêu ở xa đến khi nào trúng mục tiêu thì ngừng bắn. Biết rằng khả năng bắn trúng mục tiêu ở mỗi lần bắn là 80%. Tính xác suất để xạ thủ này ngừng bắn sau 3 lần bắn.

Có hai chuồng thỏ, chuồng thứ nhất có 8 con thỏ trắng và 2 con thỏ nâu, chuồng thứ 2 có 7 con thỏ trắng và 3 con thỏ nâu. Bắt 2 con thỏ từ chuồng thứ nhất sang chuồng thứ 2, sau đó từ chuồng thứ hai bắt ngẫu nhiên ra 2 con thỏ (Xác suất thống kê - Đại học) (chưa có lời giải)

Đinh Thảo
Thứ 3, ngày 02/01/2018 14:53:12
Câu 1. Có hai chuồng thỏ . Chuồng thứ nhất có 8 con thỏ trắng và 2 con thỏ nâu , chuồng thứ 2 có 7 con thỏ trắng và 3 con thỏ nâu . Bắt 2 con thỏ từ chuồng thứ nhất sang chuồng thứ 2 , sau đó từ chuồng thứ hai bắt ngẫu nhiên ra 2 con thỏ 
a) Lập bảng phân phối xác xuất của đại lượng ngẫu nhiên chỉ số thỏ trắng trong 2 con thỏ bắt ra sau cùng
b) Giả sử hai con thỏ bắt ra sau cùng đều là thỏ nâu . Tisng xác xuất để 2 con thỏ nâu này bắt ở chuồng thứ nhất
Câu 2. Một sản phẩm có kích thước trung bình là m có đọ lệch chuẩn là 0,8 với độ tin cậy là 0,95 . Hỏi cần phải lấy một mẫu có bao nhiêu sản phẩm để kích thước trung bình x sai khác với m không quá 0,2 ? Với kích thước vừa tìm được thì độ tin cậy sẽ là bao nhiêu để độ chính xác không vượt quá 0,2

Một lớp có 8 học sinh giỏi, 15 học sinh khá, 2 học sinh yếu. Học sinh giỏi chỉ đạt điểm giỏi, học sinh khá có thể đạt điểm giỏi hoặc khá đồng khả năng (Xác suất thống kê - Đại học)

Đinh Thảo
Thứ 3, ngày 02/01/2018 14:32:51
Một lớp có 8 học sinh giỏi ; 15 học sinh khá ; 2 học sinh yếu . Học sinh giỏi chỉ đạt điểm giỏi ; học sinh khá có thể đạt điểm giỏi hoặc khá đồng khả năng ; học sinh yếu có thể đạt điểm khá , trung bình , kém đồng khả năng . Gọi ngẫu nhiên một học sinh . Tính xác xuất để học sinh đó đạt điểm giỏi
BẢNG XẾP HẠNG TOP THÀNH VIÊN
Tuần 12 - 18/08 | Tháng 08-2018 | Yêu thích
STT Họ tên Avatar Lượt đánh giá Tổng sao
1 Nguyễn Xuân Hiếu 283 1.393
2 My Ngoc 223 1.042
3 Trần Thìn 186 909
4 Nguyễn Thị Thu Trang 192 848
5 Nguyễn Huyền Hảo 163 759
Tháng 7 Trắc nghiệm Xếp Hạng
Google Facebook
Về trang chủ Gửi bài tập cần làm Lên đầu trang