Ca dao Tính cách con người | Lazi.vn - Cộng đồng Tri thức & Giáo dục
Lazi.vn - Cộng đồng Tri thức & Giáo dục

Đàn ông rộng miệng thì tài, Đàn bà rộng miệng điếc tai láng giềng

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:11:10
Đàn ông rộng miệng thì tài,
Đàn bà rộng miệng điếc tai láng giềng.

Người khôn con mắt đen sì, Người dại con mắt nửa chì nửa thau

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:11:10
Người khôn con mắt đen sì,
Người dại con mắt nửa chì nửa thau.

Làm người phải đắn phải đo, Phải cân nặng nhẹ phải dò nông sâu

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:11:09
Làm người phải đắn phải đo,
Phải cân nặng nhẹ, phải dò nông sâu.

Làm người mà chẳng biết suy, Đến khi nghĩ lại còn gì là thân

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:11:09
Làm người mà chẳng biết suy,
Đến khi nghĩ lại còn gì là thân.

Ai ơi trẻ mãi ru mà, Càng đo đắn lắm càng già mất duyên

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:11:08
Ai ơi, trẻ mãi ru mà,
Càng đo đắn lắm càng già mất duyên.

Người đời khác nữa là hoa, Sớm mất tối còn nở ra lại tàn

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:11:08
Người đời khác nữa là hoa,
Sớm mất tối còn, nở ra lại tàn.

Cuộc đời như cảnh phù du, Sớm còn tối mất công phu nhọc nhằn

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:11:07
Cuộc đời như cảnh phù du,
Sớm còn tối mất, công phu nhọc nhằn.

Thế gian chuộng của chuộng công, Nào ai có chuộng người không bao giờ

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:11:07
Thế gian chuộng của, chuộng công,
Nào ai có chuộng người không bao giờ.

Ớt nào là ớt chẳng cay, Gái nào là gái chẳng hay ghen chồng, Vôi nào là vôi chả nồng, Gái nào là gái có chồng chẳng ghen

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:11:06
Ớt nào là ớt chẳng cay,
Gái nào là gái chẳng hay ghen chồng.
Vôi nào là vôi chả nồng,
Gái nào là gái có chồng chẳng ghen.

Rượu ngon bất luận be sành, Áo rách khéo vá hơn lành vụng may

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:11:05
Rượu ngon bất luận be sành,
Áo rách khéo vá, hơn lành vụng may.

Gái không chồng như nhà không nóc, Trai không vợ như cọc long chân

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:11:04
Gái không chồng như nhà không nóc,
Trai không vợ như cọc long chân.

Thế gian chẳng ít thì nhiều, Không dưng ai dễ đặt điều cho ai

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:11:03
Thế gian chẳng ít thì nhiều,
Không dưng ai dễ đặt điều cho ai.

Mai mưa trưa nắng chiều nồm, Trời còn luân chuyển huống mồm thế gian

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:11:02
Mai mưa, trưa nắng, chiều nồm,
Trời còn luân chuyển, huống mồm thế gian.

Biết thì thưa thốt, Không biết thì dựa cột mà nghe

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:11:01
Biết thì thưa thốt
Không biết thì dựa cột mà nghe.

Tằm vương tơ nhện cũng vương tơ, Mấy đời tơ nhện được như tơ tằm!

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:11:01
Tằm vương tơ, nhện cũng vương tơ,
Mấy đời tơ nhện được như tơ tằm!

Gió đưa liễu yếu mai oằn, Liễu yếu mặc liễu mai oằn mặc mai

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:11:00
Gió đưa liễu yếu, mai oằn,
Liễu yếu mặc liễu, mai oằn mặc mai.

Em ơi chị bảo em này, Trứng chọi với đá có ngày vỡ tan

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:10:59
Em ơi chị bảo em này,
Trứng chọi với đá có ngày vỡ tan.

Chớ thấy áo rách mà cười, Những giống gà nòi lông nó lơ thơ, Áo dài chớ tưởng là sang, Bởi không áo ngắn phải mang áo dài

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:10:59
Chớ thấy áo rách mà cười,
Những giống gà nòi, lông nó lơ thơ.
Áo dài chớ tưởng là sang,
Bởi không áo ngắn phải mang áo dài.

Lúc khó thì chẳng ai nhìn, Đến khi đỗ trạng chín nghìn anh em

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:10:57
Lúc khó thì chẳng ai nhìn,
Đến khi đỗ trạng chín nghìn anh em.

Sự đời nước mắt soi gương, Càng yêu nhau lắm càng thương nhớ nhiều

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:10:55
Sự đời nước mắt soi gương,
Càng yêu nhau lắm càng thương nhớ nhiều.

Cây cao thì gió càng lay, Càng cao danh vọng càng dày gian truân

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:10:55
Cây cao thì gió càng lay
Càng cao danh vọng càng dày gian truân.

Kinh đô cũng có người rồ, Thôn quê cũng có sinh đồ trạng nguyên

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:10:54
Kinh đô cũng có người rồ
Thôn quê cũng có sinh đồ trạng nguyên.

Ở nhà nhất mẹ nhì con, Ra đường lắm kẻ còn giòn hơn ta

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:10:53
Ở nhà nhất mẹ nhì con,
Ra đường lắm kẻ còn giòn hơn ta.

Hoa thơm ai chẳng nâng niu, Người khôn ai chẳng kính yêu mọi bề

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:10:51
Hoa thơm ai chẳng nâng niu,
Người khôn ai chẳng kính yêu mọi bề.

Người khôn ăn miếng thịt gà, Tuy rằng ăn ít nhưng mà ngon lâu, Người dại ăn trái bồ nâu, Ăn nói bĩnh bầu chẳng biết mùi ngon

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:10:51
Người khôn ăn miếng thịt gà,
Tuy rằng ăn ít nhưng mà ngon lâu.
Người dại ăn trái bồ nâu,
Ăn nói bĩnh bầu chẳng biết mùi ngon.

Tranh quyền cướp nước gì đây, Coi nhau như bát nước đầy là hơn

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:10:50
Tranh quyền cướp nước gì đây,
Coi nhau như bát nước đầy là hơn.

Thuyền đua bè sậy cũng đua, Thấy rau muống vượt rau dừa vượt theo

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:10:48
Thuyền đua bè sậy cũng đua,
Thấy rau muống vượt, rau dừa vượt theo.

Bực mình chẳng muốn nói ra, Muốn đi ăn cỗ chẳng ma nào mời

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:10:46
Bực mình chẳng muốn nói ra
Muốn đi ăn cỗ chẳng ma nào mời.

Màn treo chiếu rách cũng treo, Hương xông nghi ngút củi rều cũng xông

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:10:46
Màn treo, chiếu rách cũng treo,
Hương xông nghi ngút, củi rều cũng xông.

Sông sâu còn có kẻ dò, Lòng người nham hiểm ai đo cho cùng

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:10:45
Sông sâu còn có kẻ dò,
Lòng người nham hiểm ai đo cho cùng.
Loading...
Google Facebook
Về trang chủ Gửi bài tập cần làm Lên đầu trang