Nòi nào giống ấy

Văn Học Dân Gian | Chat Online
Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:48:42

Giấy rách giữ lề

Văn Học Dân Gian | Chat Online
Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:48:40

Con cha gà trống

Văn Học Dân Gian | Chat Online
Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:48:39

Cha già con cọc

Văn Học Dân Gian | Chat Online
Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:48:38

Con ai cha mẹ ấy

Văn Học Dân Gian | Chat Online
Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:48:37

Tay đứt ruột xót

Văn Học Dân Gian | Chat Online
Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:48:32

Khác máu tanh lòng

Văn Học Dân Gian | Chat Online
Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:48:31
Chào bạn, bạn đang có tâm trạng thế nào?
Vui Buồn Bình thường
Lên đầu trang