Tục ngữ Dòng dõi - Nòi giống | Lazi.vn - Cộng đồng Tri thức & Giáo dục
Lazi.vn - Cộng đồng Tri thức & Giáo dục

Cây có cội nước có nguồn

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:48:42
Cây có cội nước có nguồn.

Nòi nào giống ấy

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:48:42
Nòi nào giống ấy.

Giống vào ra giống ấy

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:48:41
Giống vào ra giống ấy.

Nước có nguồn cây có gốc

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:48:41
Nước có nguồn, cây có gốc.

Giấy rách giữ lề

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:48:40
Giấy rách giữ lề.

Trống thủng còn tang

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:48:40
Trống thủng còn tang.

Con cha gà trống

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:48:39
Con cha, gà trống.

Cha làm sao thì con bào hao làm vậy

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:48:39
Cha làm sao thì con bào hao làm vậy.

Cha già con cọc

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:48:38
Cha già con cọc.

Con nhà tông chẳng giống lông cũng giống cánh

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:48:38
Con nhà tông chẳng giống lông cũng giống cánh.

Con ai cha mẹ ấy

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:48:37
Con ai cha mẹ ấy.

Giỏ nhà ai quai nhà ấy

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:48:37
Giỏ nhà ai quai nhà ấy.

Họ nhà khoai không ngứa cũng lăn tăn

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:48:36
Họ nhà khoai, không ngứa cũng lăn tăn.

Khôn từ trong trứng khôn ra

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:48:35
Khôn từ trong trứng khôn ra.

Đàn anh có mả kẻ cả có dòng

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:48:35
Đàn anh có mả, kẻ cả có dòng.

Voi chẳng đẻ đẻ thì lớn

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:48:34
Voi chẳng đẻ, đẻ thì lớn.

Dứt dây ai nỡ dứt chồi

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:48:34
Dứt dây ai nỡ dứt chồi.

Một giọt máu đào hơn ao nước lã

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:48:33
Một giọt máu đào, hơn ao nước lã.

Mảu chảy ruột mềm

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:48:33
Mảu chảy ruột mềm.

Máu chảy đến đâu ruồi bâu đến đấy

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:48:32
Máu chảy đến đâu ruồi bâu đến đấy.

Tay đứt ruột xót

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:48:32
Tay đứt ruột xót.

Khác máu tanh lòng

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:48:31
Khác máu tanh lòng.

Họ chín đời còn hơn người dưng

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:48:31
Họ chín đời, còn hơn người dưng.

Chim có tổ người có tông

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:48:30
Chim có tổ, người có tông.

Bà con vì tổ vì tiên không phải vì tiền vì gạo

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:48:30
Bà con vì tổ vì tiên, không phải vì tiền vì gạo.

Con nhà có cố có ông như cây có cội như sông có nguồn

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:48:29
Con nhà có cố có ông, như cây có cội như sông có nguồn.

Trưởng nam bại ông vải vong

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:48:28
Trưởng nam bại, ông vải vong.

Giặc bên Ngô không bằng bà cô bên chồng

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:48:26
Giặc bên Ngô không bằng bà cô bên chồng.

Cậu chết mợ ra người dưng chú mà có chết thím đừng lấy ai

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:48:26
Cậu chết mợ ra người dưng, chú mà có chết thím đừng lấy ai.

Dì ruột thương cháu như con rủi mà không mẹ cháu còn cậy trông

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:48:24
Dì ruột thương cháu như con, rủi mà không mẹ cháu còn cậy trông.
Loading...
Google Facebook
Về trang chủ Gửi bài tập cần làm Lên đầu trang