Tục ngữ Thưởng phạt | Lazi.vn - Cộng đồng Tri thức & Giáo dục
Lazi.vn - Cộng đồng Tri thức & Giáo dục

Tội tạ vạ lây

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:44:15
Tội tạ, vạ lây.

Trăm tội cũng vào một gông

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:44:14
Trăm tội cũng vào một gông.

Mười quan tiền công không bằng một đồng tiền thưởng

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:44:13
Mười quan tiền công, không bằng một đồng tiền thưởng.
Loading...
Google Facebook
Về trang chủ Gửi bài tập cần làm Lên đầu trang