Đồng dao | Lazi.vn - Cộng đồng Tri thức & Giáo dục
Lazi.vn - Cộng đồng Tri thức & Giáo dục

Chi chi chành chành, Cái đanh thổi lửa, Con ngựa đứt cương, Ba vương ngụ đế

Thứ 4, ngày 11/04/2018 09:12:19
Chi chi chành chành
Cái đanh thổi lửa
Con ngựa đứt cương
Ba vương ngụ đế
Chấp chế thượng hạ
Ba chạ đi tìm
Ú tim bắt ập.

Cái cò cái vạc cái nông, Ba con cùng béo vặt lông con nào, Vặt lông con cốc cho tao, Tao nấu tao nướng tao xào tao ăn

Thứ 4, ngày 11/04/2018 09:12:05
Cái cò cái vạc cái nông
Ba con cùng béo vặt lông con nào
Vặt lông con cốc cho tao
Tao nấu tao nướng tao xào tao ăn

Đất Bụt mà ném chim giời, Chim giời bay hết, đất rơi vào chùa!

Thứ 4, ngày 11/04/2018 09:11:37
Đất Bụt mà ném chim giời
Chim giời bay hết, đất rơi vào chùa!

Thân em như hạt mưa rào, Hạt rơi xuống giếng hạt vào vườn hoa, Thân em như như hạt mưa sa, Hạt vào đài các, hạt ra ruộng cày

Thứ 4, ngày 11/04/2018 09:11:29
Thân em như hạt mưa rào
Hạt rơi xuống giếng hạt vào vườn hoa
Thân em như như hạt mưa sa
Hạt vào đài các, hạt ra ruộng cày

Thân em như tấm lụa đào, Phất phơ giữa chợ biết vào tay ai

Thứ 4, ngày 11/04/2018 09:11:24
Thân em như tấm lụa đào
Phất phơ giữa chợ biết vào tay ai

Thân em như giếng giữa đàng, Người khôn rửa mặt người phàm rửa chân

Thứ 4, ngày 11/04/2018 09:11:22
Thân em như giếng giữa đàng
Người khôn rửa mặt người phàm rửa chân

Cái cò lặn lội bờ ao, Hỡi cô yếm đào lấy chú tôi chăng?, Chú tôi hay tửu hay tăm, Hay nước chè đặc, hay nằm ngủ trưa

Thứ 4, ngày 11/04/2018 09:11:08
Cái cò lặn lội bờ ao
Hỡi cô yếm đào lấy chú tôi chăng?
Chú tôi hay tửu hay tăm
Hay nước chè đặc, hay nằm ngủ trưa
Ngày thì ước những ngày mưa
Đêm thì ước những đêm thừa trống canh

Ve vẻ vè ve, Nghe vè nói ngược, Năm nay lớn nước, Thiên hạ được mùa

Thứ 4, ngày 11/04/2018 09:10:55
Ve vẻ vè ve
Nghe vè nói ngược
Năm nay lớn nước
Thiên hạ được mùa
Sinh ra cái cua
Tám càng hai cẳng
Nhất trọng nhì hiệp
Vua chúa thì hiền
Giấy bản thì đen
Mực tàu thì trắng
Gan lợn thì đắng
Bồ hòn thì bùi
Hương xạ thì hôi
Thơm tho tổ cú
Đàn ông to vú
Đàn bà rậm râu
Khỏe cắn thì trâu
Khỏe cày thì chó
Yếu chạy thì ngựa
Khỏe chạy thì sên
Tối như đèn
Sáng như xẩm
Lẩm cẩm cơm nếp
Cơm tẻ dẻo dang
Cứng như khoai lang
Bở như hòn đá
Trên vườn thả cá
Dưới ao trồng rau
Nuôi vịt chọi nhau
Gà trống lội nước

Ve vẻ vè ve, Nghe vè nói ngược, Năm nay lớn nước, Thiên hạ được mùa

Thứ 4, ngày 11/04/2018 09:10:52
Ve vẻ vè ve
Nghe vè nói ngược
Năm nay lớn nước
Thiên hạ được mùa
Sinh ra cái cua
Tám càng hai cẳng
Nhất trọng nhì hiệp
Vua chúa thì hiền
Giấy bản thì đen
Mực tàu thì trắng
Gan lợn thì đắng
Bồ hòn thì bùi
Hương xạ thì hôi
Thơm tho tổ cú
Đàn ông to vú
Đàn bà rậm râu
Khỏe cắn thì trâu
Khỏe cày thì chó
Yếu chạy thì ngựa
Khỏe chạy thì sên
Tối như đèn
Sáng như xẩm
Lẩm cẩm cơm nếp
Cơm tẻ dẻo dang
Cứng như khoai lang
Bở như hòn đá
Trên vườn thả cá
Dưới ao trồng rau
Nuôi vịt chọi nhau
Gà trống lội nước

Con vua mà lấy thằng bán than, Nó đem lên ngàn cũng phải đi theo, Con quan đô đốc đô đài, Lấy thằng thuyền chài cũng phải lụy mui

Thứ 4, ngày 11/04/2018 09:10:43
Con vua mà lấy thằng bán than
Nó đem lên ngàn cũng phải đi theo
Con quan đô đốc đô đài
Lấy thằng thuyền chài cũng phải lụy mui

Ngang lưng thì thắt bao vàng, Đầu đội nón dấu, vai mang súng dài, Một tay thì cắp hỏa mai, Một tay cắp giáo, quan sai xuống thuyền

Thứ 4, ngày 11/04/2018 09:09:28
Ngang lưng thì thắt bao vàng,
Đầu đội nón dấu, vai mang súng dài.
Một tay thì cắp hỏa mai,
Một tay cắp giáo, quan sai xuống thuyền.
Thùng thùng trống đánh ngũ liên,
Bước chân xuống thuyền, nước mắt như mưa.

Ở đời muôn sự của chung, Hơn nhau một tiếng anh hùng mà thôi

Thứ 4, ngày 11/04/2018 09:09:19
Ở đời muôn sự của chung
Hơn nhau một tiếng anh hùng mà thôi

Đèn khoe đèn tỏ hơn trăng, Đèn ra trước gió còn chăng hỡi đèn?, Trăng khoe trăng tỏ hơn đèn, Cớ sao trăng lại chịu luồn đám mây?

Thứ 4, ngày 11/04/2018 09:08:09
Đèn khoe đèn tỏ hơn trăng
Đèn ra trước gió còn chăng hỡi đèn?
Trăng khoe trăng tỏ hơn đèn
Cớ sao trăng lại chịu luồn đám mây?

Thuyền ngược ta khấn gió nồm, Thuyền xuôi ta khấn mưa nguồn gió may

Thứ 4, ngày 11/04/2018 09:07:28
Thuyền ngược ta khấn gió nồm
Thuyền xuôi ta khấn mưa nguồn gió may

Thả đỉa ba ba, Chớ bắt đàn bà, Phải tội đàn ông, Cơm trắng như bông

Thứ 4, ngày 11/04/2018 09:05:27
Thả đỉa ba ba
Chớ bắt đàn bà
Phải tội đàn ông
Cơm trắng như bông
Gạo tiền như nước
Đổ mắm đổ muối
Đổ chuối hạt tiêu
Đổ niêu cứt gà
Đổ vào nhà nào
Nhà ấy phải chịu

Nu na nu nống, Cái bống nằm trong, Con ong nằm ngoài, Củ khoai chấm mật

Thứ 4, ngày 11/04/2018 09:05:24
Nu na nu nống
Cái bống nằm trong
Con ong nằm ngoài
Củ khoai chấm mật
Phật ngồi phật khóc
Con cóc nhảy ra
Con gà tú hụ
Nhà mụ thổi xôi
Nhà tôi nấu chè
Tè he cống rụt

Chú Cuội ngồi gốc cây đa, Để trâu ăn lúa gọi cha ời ời, Cha còn cắt cỏ trên trời, Mẹ còn cưỡi ngựa đi mời quan viên

Thứ 4, ngày 11/04/2018 09:05:22
Chú Cuội ngồi gốc cây đa
Để trâu ăn lúa gọi cha ời ời
Cha còn cắt cỏ trên trời
Mẹ còn cưỡi ngựa đi mời quan viên
Ông thì cầm bút, cầm nghiên
Ông thì cầm tiền đi chuộc lá đa

Nu na nu nống, Đánh trống phất cờ, Mở hội thi đua, Chân ai sạch sẽ

Thứ 4, ngày 11/04/2018 09:05:03
Nu na nu nống
Đánh trống phất cờ
Mở hội thi đua
Chân ai sạch sẽ
Gót đỏ hồng hào
Không bẩn tí nào
Được vào đánh trống

Hỡi cô yếm trắng lòa lòa, Sao cô không bảo mẹ già nhuộm thâm?, Hay là ta hãy làm thân, Ðể anh nhuộm hộ thấm nhuần công anh!

Thứ 4, ngày 11/04/2018 09:04:37
Hỡi cô yếm trắng lòa lòa
Sao cô không bảo mẹ già nhuộm thâm?
Hay là ta hãy làm thân
Ðể anh nhuộm hộ thấm nhuần công anh!

Có yêu thì nói rằng yêu, Chẳng yêu thì nói một điều cho xong, Làm chi dở đục, dở trong, Lờ đờ nước hến cho lòng tương tư

Thứ 4, ngày 11/04/2018 09:03:34
Có yêu thì nói rằng yêu
Chẳng yêu thì nói một điều cho xong
Làm chi dở đục, dở trong
Lờ đờ nước hến cho lòng tương tư

Chăn đơn gối chiếc nửa hòng, Cạn sông lở núi ta đừng quên nhau, Từ ngày ăn phải miếng trầu, Miệng ăn xôi đỏ dạ sầu đăm chiêu

Thứ 4, ngày 11/04/2018 09:02:57
Chăn đơn gối chiếc nửa hòng
Cạn sông lở núi ta đừng quên nhau
Từ ngày ăn phải miếng trầu
Miệng ăn xôi đỏ dạ sầu đăm chiêu
Biết rằng thuốc dấu hay bùa yêu
Làm cho ăn phải nhiều điều xót xa
Làm cho quên mẹ quên cha
Làm cho quên cửa quên nhà
Làm cho quên cả đường ra lối vào
Làm cho quên cá dưới ao
Quên sông tắm mát, quên sao trên trời
Đất Bụt mà ném chim trời
Ông Tơ bà Nguyệt xe dây nhợ nửa vời ra đâu
Cho nên cá chẳng bén câu
Lược chẳng bén dầu, chỉ chẳng bén kim
Thương nhau nên phải đi tìm
Nhớ nhau một lúc như chim lạc đàn.

Ông trẳng, ông trăng, Xuống chơi với Bụt, Ông Bụt cho chùa, Chơi với ông vua

Thứ 4, ngày 11/04/2018 09:01:47
Ông trẳng, ông trăng
Xuống chơi với Bụt
Ông Bụt cho chùa
Chơi với ông vua
Ông vua cho lính
Xuống chơi ông chánh
Ông chánh cho mõ
Xuống chơi nồi chõ
Nồi chõ cho vung
Xuống chơi cây sung
Cây sung cho nhựa
Xuống chơi con ngựa
Con ngựa cho gan
Xuống chơi bà quan
Bà quan cho bạc
Xuống chơi thợ giác
Thợ giác cho bầu
Xuống chơi cần câu
Cần câu cho lưỡi
Xuống chơi cây bưởi
Cây bưởi cho hoa
Xuống chơi vườn cà
Vườn cà cho trái
Xuống chơi con gái
Con gái cho chồng
Xuống chơi đàn ông
Đàn ông cho vợ
Xuống chơi kẻ chợ
Kẻ chợ cho voi
Xuống chơi cây sòi
Cây sòi cho lá
Xuống chơi con cá
Con cá cho vây
Xuống chơi ông thầy
Ông thầy cho sách
Xuống chơi thợ ngạch
Thợ ngạch cho dao
Xuống chơi thợ rào
Thợ rào cho búa
Trả búa thợ rào
Trả dao thợ ngạch
Trả sách ông thầy
Trả vây con cá
Trả lá cây sòi
Trả voi kẻ chợ
Trả vợ đàn ông
Trả chồng cô gái
Trả trái cây cà
Trả hoa cây bưởi
Trả lưỡi cần câu
Trả bầu thợ giác
Trả bạc bà quan
Trả gan con ngựa
Trả nhựa cây sung
Trả vung nồi chõ
Trả mõ ông chánh
Trả lính ông vua
Trả chùa ông bụt
Đâm thụt lên trời.

Trai làm nên năm thê bảy thiếp, Gái làm nên thủ tiết thờ chồng

Thứ 4, ngày 11/04/2018 09:01:43
Trai làm nên năm thê bảy thiếp
Gái làm nên thủ tiết thờ chồng

Kéo cưa lừa xẻ, Ông thợ nào khỏe, Về ăn cơm vua, Ông thợ nào thua

Thứ 4, ngày 11/04/2018 09:01:18
Kéo cưa lừa xẻ
Ông thợ nào khỏe
Về ăn cơm vua
Ông thợ nào thua
Về bú tí mẹ Kéo cưa lừa kít
Làm ít ăn nhiều
Nằm đâu ngủ đấy
Nó lấy mất cưa
Lấy gì mà kéo

Một, hai, ba, nhà bà ba có giỗ, Nghe pháo nổ xách cái rổ chạy qua, Bà ba ơi cho con xin trái ổi, Mụ nội mày ! Mấy trái ổi còn non !

Thứ 4, ngày 11/04/2018 09:01:16
Một, hai, ba, nhà bà ba có giỗ
Nghe pháo nổ xách cái rổ chạy qua
Bà ba ơi cho con xin trái ổi
Mụ nội mày ! Mấy trái ổi còn non !

Cô dâu chú rể, Đội rế lên đầu, Đi qua đầu cầu, Đánh rơi nải chuối

Thứ 4, ngày 11/04/2018 09:01:05
Cô dâu chú rể
Đội rế lên đầu
Đi qua đầu cầu
Đánh rơi nải chuối
Cô dâu chết đuối
Chú rể khóc nhè
Tè tè tè tè
Cô dâu vào bếp
Ăn vụng cơm nếp
Chú rể vào bếp
Đánh chết cô dâu!

Chốc chốc cheng cheng, Nấu chè đậu đen, Nấu xôi nếp quạ, Tôi tưởng thầy lạ

Thứ 4, ngày 11/04/2018 09:00:59
Chốc chốc cheng cheng
Nấu chè đậu đen
Nấu xôi nếp quạ
Tôi tưởng thầy lạ
Lại hóa thầy quen
Đóng cửa cài then
Tắt đèn đi ngủ.

Lạc lò cò, Mò cuốc cuốc, Cò chân trước, Cuốc chân vàng

Thứ 4, ngày 11/04/2018 09:00:57
Lạc lò cò
Mò cuốc cuốc
Cò chân trước
Cuốc chân vàng
Sang đây chơi
Ngồi đây hát
Mỏ dính cát
Thì xuống sông
Bùn dính lông
Thì đi rửa
Chân giẫm lúa
Thì phải treo
Cù kheo à ập.

Úp lá khoai, Mười hai chong chóng, Đứa mặc áo trắng, Đứa mặc áo đen

Thứ 4, ngày 11/04/2018 09:00:55
Úp lá khoai
Mười hai chong chóng
Đứa mặc áo trắng
Đứa mặc áo đen
Đứa xách lồng đèn
Đứa cầm ống thụt
Chạy ra chạy vô
Đứa xách ống điếu
Đứa té xuống sình
Thúi ình chình ngủ.

Trồng đậu trồng cà, Hoe hoe hoa khế, Khế ngọt khế chua, Cột đình cột chùa

Thứ 4, ngày 11/04/2018 09:00:52
Trồng đậu trồng cà
Hoe hoe hoa khế
Khế ngọt khế chua
Cột đình cột chùa
Hai tay ôm cột
Cây cam cây quýt
Cây mít cây hồng
Cành đa cành nhãn
Có chân thì rụt
Loading...
Google Facebook
Về trang chủ Gửi bài tập cần làm Lên đầu trang