Cả vốn lớn lãi

Thứ 2, ngày 09/04/2018 13:03:13

Buôn có bạn bán có phường

Thứ 2, ngày 09/04/2018 13:03:12

Cho nhau vàng không bằng trỏ đàng đi buôn

Thứ 2, ngày 09/04/2018 13:03:11

Mua nhầm bán không nhầm

Thứ 2, ngày 09/04/2018 13:03:11

Của giữa chợ ai thích thì mua

Thứ 2, ngày 09/04/2018 13:03:10

Mua áo thì rẻ mua giẻ thì đắt

Thứ 2, ngày 09/04/2018 13:03:09

Mua vải bán áo

Thứ 2, ngày 09/04/2018 13:03:09

Mua được bán mất

Thứ 2, ngày 09/04/2018 13:03:08

Tiền giao cháo múc

Thứ 2, ngày 09/04/2018 13:03:07

Tiền trả mạ nhổ

Thứ 2, ngày 09/04/2018 13:03:07

Ăn lãi tùy chốn bán vốn tùy nơi

Thứ 2, ngày 09/04/2018 13:03:06

Bán gạo tháng tám mua vải tháng ba

Thứ 2, ngày 09/04/2018 13:03:04

Thóc gạo có tinh

Thứ 2, ngày 09/04/2018 13:03:03

Tháng năm đong trước tháng mười đong sau

Thứ 2, ngày 09/04/2018 13:03:03

Mua heo chọn nái mua gái chọn dòng

Thứ 2, ngày 09/04/2018 13:03:02

Mua trâu xem sừng mua chó xem chân

Thứ 2, ngày 09/04/2018 13:03:01

Đầu năm buôn muối cuối năm buôn vôi

Thứ 2, ngày 09/04/2018 13:03:00

Có tiền buôn Đông không tiền buôn Thái

Thứ 2, ngày 09/04/2018 13:02:59
Lên đầu trang