Tục ngữ Buôn bán - Chợ búa | Lazi.vn - Cộng đồng Tri thức & Giáo dục
Lazi.vn - Cộng đồng Tri thức & Giáo dục

Cả vốn lớn lãi

Thứ 2, ngày 09/04/2018 13:03:13
Cả vốn lớn lãi.

Buôn có bạn bán có phường

Thứ 2, ngày 09/04/2018 13:03:12
Buôn có bạn, bán có phường.

Cho nhau vàng không bằng trỏ đàng đi buôn

Thứ 2, ngày 09/04/2018 13:03:11
Cho nhau vàng, không bằng trỏ đàng đi buôn.

Mua nhầm bán không nhầm

Thứ 2, ngày 09/04/2018 13:03:11
Mua nhầm, bán không nhầm.

Của giữa chợ ai thích thì mua

Thứ 2, ngày 09/04/2018 13:03:10
Của giữa chợ, ai thích thì mua.

Rẻ thì mua chơi đắt nghỉ ngơi đồng tiền

Thứ 2, ngày 09/04/2018 13:03:10
Rẻ thì mua chơi, đắt nghỉ ngơi đồng tiền.

Mua áo thì rẻ mua giẻ thì đắt

Thứ 2, ngày 09/04/2018 13:03:09
Mua áo thì rẻ, mua giẻ thì đắt.

Mua vải bán áo

Thứ 2, ngày 09/04/2018 13:03:09
Mua vải, bán áo.

Mua được bán mất

Thứ 2, ngày 09/04/2018 13:03:08
Mua được bán mất.

Tiền giao cháo múc

Thứ 2, ngày 09/04/2018 13:03:07
Tiền giao cháo múc.

Tiền trả mạ nhổ

Thứ 2, ngày 09/04/2018 13:03:07
Tiền trả mạ nhổ.

Ăn lãi tùy chốn bán vốn tùy nơi

Thứ 2, ngày 09/04/2018 13:03:06
Ăn lãi tùy chốn, bán vốn tùy nơi.

Dù ai buôn bán trăm nghề gặp ngày con nước cũng về tay không

Thứ 2, ngày 09/04/2018 13:03:06
Dù ai buôn bán trăm nghề, gặp ngày con nước cũng về tay không.

Khách nhớ nhà hàng nhà hàng không nhớ khách

Thứ 2, ngày 09/04/2018 13:03:05
Khách nhớ nhà hàng, nhà hàng không nhớ khách.

Bán gạo tháng tám mua vải tháng ba

Thứ 2, ngày 09/04/2018 13:03:04
Bán gạo tháng tám, mua vải tháng ba.

Thóc gạo có tinh

Thứ 2, ngày 09/04/2018 13:03:03
Thóc gạo có tinh.

Tháng năm đong trước tháng mười đong sau

Thứ 2, ngày 09/04/2018 13:03:03
Tháng năm đong trước, tháng mười đong sau.

Mua heo chọn nái mua gái chọn dòng

Thứ 2, ngày 09/04/2018 13:03:02
Mua heo chọn nái, mua gái chọn dòng.

Mua trâu xem sừng mua chó xem chân

Thứ 2, ngày 09/04/2018 13:03:01
Mua trâu xem sừng, mua chó xem chân.

Đầu năm buôn muối cuối năm buôn vôi

Thứ 2, ngày 09/04/2018 13:03:00
Đầu năm buôn muối, cuối năm buôn vôi.

Có tiền buôn Đông không tiền buôn Thái

Thứ 2, ngày 09/04/2018 13:02:59
Có tiền buôn Đông, không tiền buôn Thái.
Loading...
Google Facebook
Về trang chủ Gửi bài tập cần làm Lên đầu trang