Kim chỉ có đầu tằm tơ có mối

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:52:22

Đầu xuôi đuôi lọt

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:52:20

Năng may hơn dày giẻ

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:52:17

Cũ người mới ta

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:52:16

Có mới nới cũ

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:52:15

Ma cũ bắt nạt ma mới

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:52:15

Ơn cố tri ân

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:52:14

Trước lạ sau quen

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:52:14
Lên đầu trang