Tục ngữ Trước sau - Mới cũ | Lazi.vn - Cộng đồng Tri thức & Giáo dục
Lazi.vn - Cộng đồng Tri thức & Giáo dục

Có tiền thì hậu mới hay

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:52:23
Có tiền thì hậu mới hay.

Kim chỉ có đầu tằm tơ có mối

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:52:22
Kim chỉ có đầu, tằm tơ có mối.

Đầu xuôi đuôi lọt

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:52:20
Đầu xuôi, đuôi lọt.

Chẳng ngon cũng thể sốt chẳng tốt cũng thể mới

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:52:18
Chẳng ngon cũng thể sốt, chẳng tốt cũng thể mới.

Năng may hơn dày giẻ

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:52:17
Năng may hơn dày giẻ.

Cũ người mới ta

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:52:16
Cũ người, mới ta.

Có mới nới cũ

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:52:15
Có mới nới cũ.

Ma cũ bắt nạt ma mới

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:52:15
Ma cũ bắt nạt ma mới.

Ơn cố tri ân

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:52:14
Ơn cố tri ân.

Trước lạ sau quen

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:52:14
Trước lạ, sau quen.
Loading...
Google Facebook
Về trang chủ Gửi bài tập cần làm Lên đầu trang