Đấu tranh, phản kháng | Lazi.vn - Cộng đồng Tri thức & Giáo dục
Lazi.vn - Cộng đồng Tri thức & Giáo dục

Cái cò cái vạc cái nông, Ba con cùng béo vặt lông con nào, Vặt lông con cốc cho tao, Tao nấu tao nướng tao xào tao ăn

Thứ 4, ngày 11/04/2018 09:12:05
Cái cò cái vạc cái nông
Ba con cùng béo vặt lông con nào
Vặt lông con cốc cho tao
Tao nấu tao nướng tao xào tao ăn

Con mèo mà trèo cây cau, Hỏi thăm chú chuột đi đâu vắng nhà, Chú chuột đi chợ đường xa, Mua mắm mua muối giỗ cha chú mèo

Thứ 4, ngày 11/04/2018 09:11:50
Con mèo mà trèo cây cau
Hỏi thăm chú chuột đi đâu vắng nhà
Chú chuột đi chợ đường xa
Mua mắm mua muối giỗ cha chú mèo

Bước sang tháng sáu giá chân, Tháng chạp nằm trần bức đổ mồ hôi, Con chuột kéo cày lồi lồi, Con trâu bốc gạo vào ngồi trong cong

Thứ 4, ngày 11/04/2018 09:11:00
Bước sang tháng sáu giá chân
Tháng chạp nằm trần bức đổ mồ hôi
Con chuột kéo cày lồi lồi
Con trâu bốc gạo vào ngồi trong cong
Vườn rộng thì thả rau rong
Ao sâu vãi cải lấy ngồng làm dưa
Đàn bò đi tắm đến trưa
Một đàn con vịt đi bừa ruộng nương
Voi kia nằm dưới gậm giường
Cóc đi đánh giặc bốn phương nhọc nhằn
Chuồn chuồn thấy cám liền ăn
Lợn kia thấy cám nhọc nhằn bay qua
Bao giờ cho đến tháng ba
Ếch cắn cổ rắn tha ra ngoài đồng
Hùm nằm cho lợn liếm lông
Một chục quả hồng nuốt lão tám mươi
Nắm xôi nuốt trẻ lên mười
Con gà nậm rượu nuốt người lao đao
Lươn nằm cho trúm bò vào
Một đàn cào cào đuổi bắt cá rô
Thóc giống cắn chuột trong bồ
Một trăm lá mạ đổ vồ con trâu
Chim chích cắn cổ diều hâu
Gà con tha quạ biết đâu mà tìm

Bước sang tháng sáu giá chân, Tháng chạp nằm trần bức đổ mồ hôi, Con chuột kéo cày lồi lồi, Con trâu bốc gạo vào ngồi trong cong

Thứ 4, ngày 11/04/2018 09:10:58
Bước sang tháng sáu giá chân
Tháng chạp nằm trần bức đổ mồ hôi
Con chuột kéo cày lồi lồi
Con trâu bốc gạo vào ngồi trong cong
Vườn rộng thì thả rau rong
Ao sâu vãi cải lấy ngồng làm dưa
Đàn bò đi tắm đến trưa
Một đàn con vịt đi bừa ruộng nương
Voi kia nằm dưới gậm giường
Cóc đi đánh giặc bốn phương nhọc nhằn
Chuồn chuồn thấy cám liền ăn
Lợn kia thấy cám nhọc nhằn bay qua
Bao giờ cho đến tháng ba
Ếch cắn cổ rắn tha ra ngoài đồng
Hùm nằm cho lợn liếm lông
Một chục quả hồng nuốt lão tám mươi
Nắm xôi nuốt trẻ lên mười
Con gà nậm rượu nuốt người lao đao
Lươn nằm cho trúm bò vào
Một đàn cào cào đuổi bắt cá rô
Thóc giống cắn chuột trong bồ
Một trăm lá mạ đổ vồ con trâu
Chim chích cắn cổ diều hâu
Gà con tha quạ biết đâu mà tìm

Cái kiến mày kiện củ khoai, Mày chê tao khó, lấy ai cho giàu, Nhà tao chín đụn, mười trâu, Lại thêm ao cá bắc cầu rửa chân

Thứ 4, ngày 11/04/2018 09:07:35
Cái kiến mày kiện củ khoai
Mày chê tao khó, lấy ai cho giàu
Nhà tao chín đụn, mười trâu
Lại thêm ao cá bắc cầu rửa chân

Con vua thì lại làm vua, Con sãi ở chùa lại quét lá đa, Bao giờ dân nổi can qua, Con vua thất thế lại ra quét chùa

Thứ 4, ngày 11/04/2018 09:07:05
Con vua thì lại làm vua
Con sãi ở chùa lại quét lá đa
Bao giờ dân nổi can qua
Con vua thất thế lại ra quét chùa

Tháng tám có chiếu vua ra, Cấm quần không đáy, người ta hãi hùng!, Không đi thì chợ không đông, Đi thì phải mượn quần chồng sao đang?

Thứ 4, ngày 11/04/2018 09:06:58
Tháng tám có chiếu vua ra
Cấm quần không đáy, người ta hãi hùng!
Không đi thì chợ không đông
Đi thì phải mượn quần chồng sao đang?
Có quần ra quán bán hàng,
Không quần đứng nấp đầu làng trông quan

Mẹ em tham thúng xôi rền, Tham con lợn béo, tham tiền Cảnh Hưng, Em đã bảo mẹ rằng: đừng!, Mẹ hấm mẹ hứ mẹ bưng ngay vào

Thứ 4, ngày 11/04/2018 09:05:20
Mẹ em tham thúng xôi rền
Tham con lợn béo, tham tiền Cảnh Hưng
Em đã bảo mẹ rằng: đừng!
Mẹ hấm mẹ hứ mẹ bưng ngay vào
Bây giờ chồng thấp vợ cao
Như đôi đũa lệch so sao cho bằng.

Mẹ em tham gạo tham gà, Đem em gả bán cho nhà cao sang, Chồng em thì thấp một gang, Vắt mũi chưa sạch, ra đàng đánh nhau

Thứ 4, ngày 11/04/2018 09:05:18
Mẹ em tham gạo tham gà
Đem em gả bán cho nhà cao sang
Chồng em thì thấp một gang
Vắt mũi chưa sạch, ra đàng đánh nhau
Nghĩ mình càng tức càng đau
Trách cha trách mẹ tham giàu tham sang

Lấy chồng làm lẽ khổ thay, Ði cấy, đi cày chị chẳng kể công, Ðến tối chị giữ lấy chồng, Chị cho manh chiếu nằm không nhà ngoài

Thứ 4, ngày 11/04/2018 09:01:22
Lấy chồng làm lẽ khổ thay
Ði cấy, đi cày chị chẳng kể công
Ðến tối chị giữ lấy chồng
Chị cho manh chiếu nằm không nhà ngoài
Canh Tư chị gọi: Bớ Hai!
Trở dậy nấu cám, thái khoai, băm bèo
Vì chưng bác mẹ tôi nghèo
Cho nên tôi phải băm bèo thái khoai

Thân em làm lẽ chẳng hề, Có như chính thất mà lê giữa giường, Tối tối chị giữ mất buồng, Chị cho manh chiếu nằm suông chuồng bò

Thứ 4, ngày 11/04/2018 09:01:20
Thân em làm lẽ chẳng hề
Có như chính thất mà lê giữa giường
Tối tối chị giữ mất buồng
Chị cho manh chiếu nằm suông chuồng bò
Mong chồng, chồng chẳng xuống cho
Ðến khi chồng xuống, gà đã o o gáy dồn
Chém cha con gà kia, sao mày vội gáy dồn?
Mày cho tao mất vía kinh hồn về nỗi chồng con!

Làm quan phải xét cho dân, Không tin ngài xuống, ngài mần, ngài coi

Thứ 4, ngày 11/04/2018 09:00:47
Làm quan phải xét cho dân,
Không tin ngài xuống, ngài mần, ngài coi.

Người trên chẳng giữ kỉ cương, Khiến cho kẻ dưới lập đường mây mưa

Thứ 4, ngày 11/04/2018 09:00:14
Người trên chẳng giữ kỉ cương
Khiến cho kẻ dưới lập đường mây mưa

Con ơi nhớ lấy câu này, Cướp đêm là giặc, cướp ngày là quan

Thứ 4, ngày 11/04/2018 08:58:56
Con ơi nhớ lấy câu này
Cướp đêm là giặc, cướp ngày là quan

Vạn Niên là Vạn Niên nào, Thành xây xương lính, hào đào máu dân

Thứ 4, ngày 11/04/2018 08:47:29
Vạn Niên là Vạn Niên nào
Thành xây xương lính, hào đào máu dân

Nhà ai xay lúa ầm ầm, Cho xin nắm trấu về hầm bà gia, Bà gia mới chết hôm qua, Trong chay, ngoài bội tốn ba mươi đồng

Thứ 4, ngày 11/04/2018 08:46:14
Nhà ai xay lúa ầm ầm
Cho xin nắm trấu về hầm bà gia
Bà gia mới chết hôm qua
Trong chay, ngoài bội tốn ba mươi đồng
Không khóc thì tội bụng chồng,
Khóc thì lạt lẽo như dưa hồng mắc mưa
Ớ chị em ơi, cho tôi xin tí nước mắt thừa
Tôi về tôi khóc tiễn đưa bà mẹ chồng
Khóc rồi, tôi đổ xuống sông
Cá mương, cá diếc, cá hồng ních no!

Mẹ anh nghiệt lắm anh ơi, Biết rằng có được ở đời với nhau, Hay là vào trước ra sau, Cho cực lòng thiếp cho đau lòng chàng

Thứ 4, ngày 11/04/2018 08:46:07
Mẹ anh nghiệt lắm anh ơi
Biết rằng có được ở đời với nhau
Hay là vào trước ra sau
Cho cực lòng thiếp cho đau lòng chàng.

Mẹ anh như mẹ người ta, Thì anh có cửa, có nhà từ lâu, Mẹ chồng đối với nàng dâu, Như mèo với chuột có thương nhau bao giờ

Thứ 4, ngày 11/04/2018 08:46:01
Mẹ anh như mẹ người ta
Thì anh có cửa, có nhà từ lâu
Mẹ chồng đối với nàng dâu
Như mèo với chuột có thương nhau bao giờ.

Bố chồng là lông chim phượng, Mẹ chồng là tượng mới tô, Nàng dâu mới về là bồ đựng chửi

Thứ 4, ngày 11/04/2018 08:45:44
Bố chồng là lông chim phượng
Mẹ chồng là tượng mới tô
Nàng dâu mới về là bồ đựng chửi

Mẹ chồng dữ mẹ chồng chết, Nàng dâu có nết nàng dâu chừa

Thứ 4, ngày 11/04/2018 08:45:42
Mẹ chồng dữ mẹ chồng chết
Nàng dâu có nết nàng dâu chừa

Mẹ chồng là mẹ chồng tôi, Năm bảy cái quạ nó lôi mẹ chồng

Thứ 4, ngày 11/04/2018 08:45:40
Mẹ chồng là mẹ chồng tôi
Năm bảy cái quạ nó lôi mẹ chồng.

Mẹ chồng nàng dâu, Chủ nhà, người ở yêu nhau bao giờ

Thứ 4, ngày 11/04/2018 08:45:11
Mẹ chồng nàng dâu
Chủ nhà, người ở yêu nhau bao giờ

Cơ khổ cho đứa giữ trâu, Ăn quán nằm cầu khóc mẹ kêu cha, Hai hàng nước mắt nhỏ sa, Cách sông trở hói biết nhà mẹ đâu?

Thứ 4, ngày 11/04/2018 08:39:19
Cơ khổ cho đứa giữ trâu
Ăn quán nằm cầu khóc mẹ kêu cha
Hai hàng nước mắt nhỏ sa
Cách sông trở hói biết nhà mẹ đâu?
Tinh sương thức dậy mở trâu
Nón nảy chẳng có lấy đầu che mưa
Thân tôi đi sớm về trưa
Vác cày vác bừa cho mỏi hai vai
Chúa thuê quan mốt chẳng giả quan hai
Tôi ở với ngài cho chẵn ba năm
Chúa ăn rồi chúa lại nằm
Bắt tôi xay lúa tối tăm trong nhà
Cái niêu bằng quả trứng gà
Chưa bắc đã sôi, chưa và đã hết
Chúa sợ ăn hết chúa ngồi chúa lo
Thóc chúa ba lậm bảy kho
Chúa cho ăn ít, chẳng cho ăn nhiều
Chúa ăn cá bống, cá thiều
Phần tôi hột muối để chiều khô khan
Chúa mặc áo đát áo đan
Thân tôi miếng giẻ vá ngang vá chằng
Bao giờ cho đến tháng năm
Dắt trâu lên động để mầm cây sanh
Chia ra mỗi đứa một cành
Gió nam phất phất hát tình quê hương

Cơ khổ cho đứa giữ trâu, Ăn quán nằm cầu khóc mẹ kêu cha, Hai hàng nước mắt nhỏ sa, Cách sông trở hói biết nhà mẹ đâu?

Thứ 4, ngày 11/04/2018 08:39:16
Cơ khổ cho đứa giữ trâu
Ăn quán nằm cầu khóc mẹ kêu cha
Hai hàng nước mắt nhỏ sa
Cách sông trở hói biết nhà mẹ đâu?
Tinh sương thức dậy mở trâu
Nón nảy chẳng có lấy đầu che mưa
Thân tôi đi sớm về trưa
Vác cày vác bừa cho mỏi hai vai
Chúa thuê quan mốt chẳng giả quan hai
Tôi ở với ngài cho chẵn ba năm
Chúa ăn rồi chúa lại nằm
Bắt tôi xay lúa tối tăm trong nhà
Cái niêu bằng quả trứng gà
Chưa bắc đã sôi, chưa và đã hết
Chúa sợ ăn hết chúa ngồi chúa lo
Thóc chúa ba lậm bảy kho
Chúa cho ăn ít, chẳng cho ăn nhiều
Chúa ăn cá bống, cá thiều
Phần tôi hột muối để chiều khô khan
Chúa mặc áo đát áo đan
Thân tôi miếng giẻ vá ngang vá chằng
Bao giờ cho đến tháng năm
Dắt trâu lên động để mầm cây sanh
Chia ra mỗi đứa một cành
Gió nam phất phất hát tình quê hương

Bộ Binh, bộ Hộ, bộ Hình, Ba bộ đồng tình bóp vú con tôi, Bộ chi bộ xấu, bộ tồi, Đã ăn hối lộ, còn đòi vú non

Thứ 4, ngày 11/04/2018 08:26:31
Bộ Binh, bộ Hộ, bộ Hình
Ba bộ đồng tình bóp vú con tôi
Bộ chi bộ xấu, bộ tồi
Đã ăn hối lộ, còn đòi vú non

Cây mắm cò quăm, cây sú cò queo, Thắt lưng cho chặt mà theo anh về, Ăn cơm với cá mòi he, Lấy chồng Cẩm Phả, đun xe suốt đời

Thứ 4, ngày 11/04/2018 07:56:58
Cây mắm cò quăm, cây sú cò queo
Thắt lưng cho chặt mà theo anh về
Ăn cơm với cá mòi he,
Lấy chồng Cẩm Phả, đun xe suốt đời.

Lầm than khổ cực thế này, Xúc than, cuốc đất suốt ngày lọ lem

Thứ 4, ngày 11/04/2018 07:55:37
Lầm than khổ cực thế này,
Xúc than, cuốc đất suốt ngày lọ lem.

Nhà vua bắt lính đàn ông, Mười sáu tuổi rưỡi đứng trong công đường, Ai trông thấy lính chả thương, Đứng trong công đường nước mắt như mưa

Thứ 4, ngày 11/04/2018 07:40:19
Nhà vua bắt lính đàn ông
Mười sáu tuổi rưỡi đứng trong công đường
Ai trông thấy lính chả thương
Đứng trong công đường nước mắt như mưa.

Bà kia bận áo xanh xanh, Ngồi trong đám hẹ nói hành con dâu, Bà ơi tôi không sợ bà đâu, Tôi se sợi chỉ tôi khâu miệng bà

Thứ 4, ngày 11/04/2018 07:23:57
Bà kia bận áo xanh xanh
Ngồi trong đám hẹ nói hành con dâu
Bà ơi tôi không sợ bà đâu
Tôi se sợi chỉ tôi khâu miệng bà
Chừng nào bà chết ra ma
Trong chay ngoài bội hết ba chục đồng
Không khóc thì sợ lòng chồng
Có khóc cũng chẳng mặn nồng chi đâu

Trông lên cửu bệ trùng trùng, Những là gấm vóc tía hồng nguy nga, Nhìn về đồng ruộng bao la, Cùng đinh đóng khố phơi da mình trần

Thứ 4, ngày 11/04/2018 07:22:44
Trông lên cửu bệ trùng trùng
Những là gấm vóc tía hồng nguy nga
Nhìn về đồng ruộng bao la
Cùng đinh đóng khố phơi da mình trần
Loading...
Google Facebook
Về trang chủ Gửi bài tập cần làm Lên đầu trang