Tục ngữ Xô xát | Lazi.vn - Cộng đồng Tri thức & Giáo dục
Lazi.vn - Cộng đồng Tri thức & Giáo dục

Tránh voi chẳng xấu mặt nào

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:43:57
Tránh voi chẳng xấu mặt nào.

Khó nhịn lời mồ côi nhịn lẽ

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:43:55
Khó nhịn lời, mồ côi nhịn lẽ.

Đứt nối rối gỡ

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:43:54
Đứt nối, rối gỡ.

Hàng thịt nguýt hàng cá

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:43:54
Hàng thịt nguýt hàng cá.

Con gà tức nhau tiếng gáy

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:43:54
Con gà tức nhau tiếng gáy.
Loading...
Google Facebook
Về trang chủ Gửi bài tập cần làm Lên đầu trang