Tục ngữ Sống chết | Lazi.vn - Cộng đồng Tri thức & Giáo dục
Lazi.vn - Cộng đồng Tri thức & Giáo dục

Nghĩa tử là nghĩa tận

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:48:59
Nghĩa tử là nghĩa tận.

Sống gửi thác về

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:48:58
Sống gửi, thác về.

Sinh dữ tử lành

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:48:57
Sinh dữ, tử lành.

Sống đục sao bằng thác trong

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:48:57
Sống đục sao bằng thác trong.

Sống đục sao bằng thác trong

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:48:56
Sống đục sao bằng thác trong.

Sự tử như sự sinh sự vong như sự tồn

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:48:55
Sự tử như sự sinh, sự vong như sự tồn.

Sinh hữu hạn tử vô kỳ

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:48:55
Sinh hữu hạn, tử vô kỳ.

Sống bữa lần chết thần thiêng

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:48:54
Sống bữa lần, chết thần thiêng.

Chết đi sống lại chẳng dại thì ngây

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:48:54
Chết đi sống lại chẳng dại thì ngây.

Chết trẻ khỏe ma chết già ma mệt

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:48:53
Chết trẻ khỏe ma, chết già ma mệt.

Ai chết trước thì được nấm mồ

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:48:53
Ai chết trước thì được nấm mồ.

Cao nấm ấm mồ

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:48:52
Cao nấm, ấm mồ.

Sống ở nhà già ra ở mồ

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:48:52
Sống ở nhà, già ra ở mồ.

Sống cậy nhà già cậy mồ

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:48:51
Sống cậy nhà, già cậy mồ.

Sống về mồ mả chẳng ai sống về cả bát cơm

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:48:51
Sống về mồ mả, chẳng ai sống về cả bát cơm.

Sống cục đất mất cục vàng

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:48:50
Sống cục đất, mất cục vàng.

Người sang tại phận

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:41:11
Người sang tại phận.
Loading...
Google Facebook
Về trang chủ Gửi bài tập cần làm Lên đầu trang