Tục ngữ Nghề nghiệp | Lazi.vn - Cộng đồng Tri thức & Giáo dục
Lazi.vn - Cộng đồng Tri thức & Giáo dục

Nhất nghệ tinh nhất thân vinh

Thứ 2, ngày 09/04/2018 13:02:46
Nhất nghệ tinh, nhất thân vinh.

Một nghề thì sống đống nghề thì chết

Thứ 2, ngày 09/04/2018 13:02:45
Một nghề thì sống, đống nghề thì chết.

Ruộng bề bề không bằng nghề trong tay

Thứ 2, ngày 09/04/2018 13:02:45
Ruộng bề bề không bằng nghề trong tay.

Nhất sĩ nhì nông tam công tứ cổ

Thứ 2, ngày 09/04/2018 13:02:44
Nhất sĩ, nhì nông, tam công, tứ cổ.

Mễ tận dân tàn

Thứ 2, ngày 09/04/2018 13:02:44
Mễ tận dân tàn.

Một đồng một giõ chẳng bỏ nghề đâu

Thứ 2, ngày 09/04/2018 13:02:43
Một đồng một giõ, chẳng bỏ nghề đâu.

Muốn giàu nuôi lợn nái muốn hại nuôi bồ câu

Thứ 2, ngày 09/04/2018 13:02:42
Muốn giàu nuôi lợn nái, muốn hại nuôi bồ câu.

Sáng giũa cưa trưa mài đục

Thứ 2, ngày 09/04/2018 13:02:40
Sáng giũa cưa, trưa mài đục.

Bẩn như thợ nề chỗ ăn chỗ ngủ như dê nó nằm

Thứ 2, ngày 09/04/2018 13:02:39
Bẩn như thợ nề, chỗ ăn chỗ ngủ như dê nó nằm.

Thợ sơn bôi bác thợ bạc lọc lừa

Thứ 2, ngày 09/04/2018 13:02:39
Thợ sơn bôi bác, thợ bạc lọc lừa.

Muốn giàu thì buôn bè muốn què thì tập vật

Thứ 2, ngày 09/04/2018 13:02:38
Muốn giàu thì buôn bè, muốn què thì tập vật.

Là lượt là vợ thông lại nhễ nhại là vợ học trò

Thứ 2, ngày 09/04/2018 13:02:38
Là lượt là vợ thông lại, nhễ nhại là vợ học trò.

Gái đĩ già mồm kẻ trộm trắng răng

Thứ 2, ngày 09/04/2018 13:02:37
Gái đĩ già mồm, kẻ trộm trắng răng.

Phần đàn em ăn thèm vác nặng

Thứ 2, ngày 09/04/2018 13:02:37
Phần đàn em, ăn thèm vác nặng.

Giầu chủ kho no nhà bếp

Thứ 2, ngày 09/04/2018 13:02:36
Giầu chủ kho, no nhà bếp.

Thứ nhất thục bi thứ nhì quản tượng

Thứ 2, ngày 09/04/2018 13:02:36
Thứ nhất thục bi, thứ nhì quản tượng.

Miệng bà đồng như lồng chim khướu

Thứ 2, ngày 09/04/2018 13:02:35
Miệng bà đồng, như lồng chim khướu.

Làm thầy địa lý mất mả táng cha

Thứ 2, ngày 09/04/2018 13:02:34
Làm thầy địa lý mất mả táng cha.
Loading...
Google Facebook
Về trang chủ Gửi bài tập cần làm Lên đầu trang