Tục ngữ Ăn mặc - Y phục | Lazi.vn - Cộng đồng Tri thức & Giáo dục
Lazi.vn - Cộng đồng Tri thức & Giáo dục

Tay đâm ra tà đâm xuống

Thứ 2, ngày 09/04/2018 13:03:24
Tay đâm ra, tà đâm xuống.

Áo rách thay vai quần rách đổi ống

Thứ 2, ngày 09/04/2018 13:03:24
Áo rách thay vai, quần rách đổi ống.

Khéo vá vai tài vá nách Sai sải áo vải bền lâu

Thứ 2, ngày 09/04/2018 13:03:23
Khéo vá vai, tài vá nách. Sai sải áo vải bền lâu.

Lụa tốt xem biên

Thứ 2, ngày 09/04/2018 13:03:23
Lụa tốt xem biên.

Giầy thừa guốc thiếu

Thứ 2, ngày 09/04/2018 13:03:22
Giầy thừa, guốc thiếu.

Được no bụng còn lo ấm cật

Thứ 2, ngày 09/04/2018 13:03:21
Được no bụng, còn lo ấm cật.

Cơm là gạo áo là tiền

Thứ 2, ngày 09/04/2018 13:03:20
Cơm là gạo, áo là tiền.

Ăn lấy chắc mặc lấy bền

Thứ 2, ngày 09/04/2018 13:03:19
Ăn lấy chắc, mặc lấy bền.

Đông the hè đụp

Thứ 2, ngày 09/04/2018 13:03:19
Đông the, hè đụp.

Trẻ may ra già may vào

Thứ 2, ngày 09/04/2018 13:03:18
Trẻ may ra, già may vào.

Mua váy phòng khi cả dạ

Thứ 2, ngày 09/04/2018 13:03:18
Mua váy phòng khi cả dạ.

Nhiều tiền may áo năm tà ít tiền may viền hố bâu

Thứ 2, ngày 09/04/2018 13:03:17
Nhiều tiền may áo năm tà, ít tiền may viền hố bâu.

Áo chân cáy váy chân sứa

Thứ 2, ngày 09/04/2018 13:03:16
Áo chân cáy, váy chân sứa.

Đi giày cao đế ngồi ghế bành tượng

Thứ 2, ngày 09/04/2018 13:03:14
Đi giày cao đế, ngồi ghế bành tượng.

Mộc mạc ưa nhìn lọ trang điểm

Thứ 2, ngày 09/04/2018 13:03:14
Mộc mạc ưa nhìn lọ trang điểm.

Cau già dao sắc lại non nạ dòng trang điểm vẫn còn như xưa

Thứ 2, ngày 09/04/2018 13:03:13
Cau già dao sắc lại non, nạ dòng trang điểm vẫn còn như xưa.
Loading...
Google Facebook
Về trang chủ Gửi bài tập cần làm Lên đầu trang