Tay đâm ra tà đâm xuống

Thứ 2, ngày 09/04/2018 13:03:24

Áo rách thay vai quần rách đổi ống

Thứ 2, ngày 09/04/2018 13:03:24

Lụa tốt xem biên

Thứ 2, ngày 09/04/2018 13:03:23

Giầy thừa guốc thiếu

Thứ 2, ngày 09/04/2018 13:03:22

Được no bụng còn lo ấm cật

Thứ 2, ngày 09/04/2018 13:03:21

Cơm là gạo áo là tiền

Thứ 2, ngày 09/04/2018 13:03:20

Ăn lấy chắc mặc lấy bền

Thứ 2, ngày 09/04/2018 13:03:19

Đông the hè đụp

Thứ 2, ngày 09/04/2018 13:03:19

Trẻ may ra già may vào

Thứ 2, ngày 09/04/2018 13:03:18

Mua váy phòng khi cả dạ

Thứ 2, ngày 09/04/2018 13:03:18

Áo chân cáy váy chân sứa

Thứ 2, ngày 09/04/2018 13:03:16

Đi giày cao đế ngồi ghế bành tượng

Thứ 2, ngày 09/04/2018 13:03:14

Mộc mạc ưa nhìn lọ trang điểm

Thứ 2, ngày 09/04/2018 13:03:14
Lên đầu trang