Tục ngữ Lao động | Lazi.vn - Cộng đồng Tri thức & Giáo dục
Lazi.vn - Cộng đồng Tri thức & Giáo dục

Tấc đất tấc vàng

Thứ 2, ngày 09/04/2018 13:01:42
Tấc đất tấc vàng.

Làm ruộng không trâu làm giàu không thóc

Thứ 2, ngày 09/04/2018 13:01:41
Làm ruộng không trâu, làm giàu không thóc.

Ruộng đầu chợ vợ giữa làng

Thứ 2, ngày 09/04/2018 13:01:41
Ruộng đầu chợ, vợ giữa làng.

Một sào nhà là ba sào đồng

Thứ 2, ngày 09/04/2018 13:01:40
Một sào nhà là ba sào đồng.

Tháng bảy trông ra tháng ba trông vào

Thứ 2, ngày 09/04/2018 13:01:40
Tháng bảy trông ra, tháng ba trông vào.

Năm trước được cau năm sau được lúa

Thứ 2, ngày 09/04/2018 13:01:39
Năm trước được cau, năm sau được lúa.

Tre già trổ hoa lúa mùa rồi hỏng

Thứ 2, ngày 09/04/2018 13:01:39
Tre già trổ hoa, lúa mùa rồi hỏng.

Được mùa quéo héo mùa chiêm

Thứ 2, ngày 09/04/2018 13:01:38
Được mùa quéo, héo mùa chiêm.

Sao rua đứng trốc lúa lốc được ăn

Thứ 2, ngày 09/04/2018 13:01:37
Sao rua đứng trốc, lúa lốc được ăn.

Con trâu là đầu cơ nghiệp

Thứ 2, ngày 09/04/2018 13:01:37
Con trâu là đầu cơ nghiệp.

Lang đuôi thì bán lang trán thì cày

Thứ 2, ngày 09/04/2018 13:01:36
Lang đuôi thì bán, lang trán thì cày.

Trâu cổ bò bò cổ giải

Thứ 2, ngày 09/04/2018 13:01:36
Trâu cổ bò, bò cổ giải.

Ao sâu tốt cá

Thứ 2, ngày 09/04/2018 13:01:32
Ao sâu tốt cá.

Sâu ao cao bờ

Thứ 2, ngày 09/04/2018 13:01:31
Sâu ao cao bờ.

Thưa ao tốt cá thưa con lớn trứng

Thứ 2, ngày 09/04/2018 13:01:31
Thưa ao tốt cá, thưa con lớn trứng.

Thả chà cá mới ở ao

Thứ 2, ngày 09/04/2018 13:01:30
Thả chà cá mới ở ao.

Mau mùa sông dông mùa đồng

Thứ 2, ngày 09/04/2018 13:01:30
Mau mùa sông, dông mùa đồng.

Cá mè đè cá chép

Thứ 2, ngày 09/04/2018 13:01:29
Cá mè đè cá chép.

Nuôi lợn ăn cơm không nuôi tằm ăn cơm nhộng

Thứ 2, ngày 09/04/2018 13:01:29
Nuôi lợn ăn cơm không, nuôi tằm ăn cơm nhộng.

Giàu nuôi lợn đực khó nuôi lợn cái

Thứ 2, ngày 09/04/2018 13:01:28
Giàu nuôi lợn đực, khó nuôi lợn cái.

Tay làm hàm nhai; tay quai miệng trễ

Thứ 2, ngày 09/04/2018 13:01:25
Tay làm hàm nhai; tay quai miệng trễ.

Muốn ăn phải lăn vào bếp

Thứ 2, ngày 09/04/2018 13:01:25
Muốn ăn phải lăn vào bếp.

Nhịn đói nằm co hơn ăn no vác nặng

Thứ 2, ngày 09/04/2018 13:01:24
Nhịn đói nằm co hơn ăn no vác nặng.

Của đời ông ăn không cũng hết

Thứ 2, ngày 09/04/2018 13:01:24
Của đời ông, ăn không cũng hết.

Của như non ăn mòn cũng hết

Thứ 2, ngày 09/04/2018 13:01:23
Của như non, ăn mòn cũng hết.

Có bụng ăn thì có bụng lo

Thứ 2, ngày 09/04/2018 13:01:22
Có bụng ăn thì có bụng lo.

Cha đánh chẳng lo bằng ăn no giã gạo

Thứ 2, ngày 09/04/2018 13:01:21
Cha đánh chẳng lo bằng ăn no giã gạo.

Trăm hay không bằng tay quen

Thứ 2, ngày 09/04/2018 13:01:19
Trăm hay không bằng tay quen.

Xay lúa thì khỏi ẵm em

Thứ 2, ngày 09/04/2018 13:01:17
Xay lúa thì khỏi ẵm em.

Không đẻ không thương không làm không tiếc

Thứ 2, ngày 09/04/2018 13:01:16
Không đẻ không thương, không làm không tiếc.
Loading...
Google Facebook
Về trang chủ Gửi bài tập cần làm Lên đầu trang