Tục ngữ Giá trị - Khinh trọng | Lazi.vn - Cộng đồng Tri thức & Giáo dục
Lazi.vn - Cộng đồng Tri thức & Giáo dục

Để là hòn đất cất nên ông Bụt

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:43:17
Để là hòn đất, cất nên ông Bụt.

Không đẻ không thương không làm không tiếc

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:43:16
Không đẻ không thương, không làm không tiếc.

Nhiều tiền thiên niên vạn đại ít tiền làm lại làm đi

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:43:16
Nhiều tiền thiên niên vạn đại, ít tiền làm lại làm đi.

Ngọc tốt không nệ bán rao

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:43:14
Ngọc tốt không nệ bán rao.

Hữu xạ tự nhiên hương

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:43:13
Hữu xạ tự nhiên hương.

Đắt vàng giả ế vũng cày

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:43:11
Đắt vàng giả, ế vũng cày.

Thịt đắt nhưng cắt ra miếng

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:43:08
Thịt đắt nhưng cắt ra miếng.

Đom đóm sáng đàng đít

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:43:06
Đom đóm sáng đàng đít.

Thấy cứt tranh ngang có sang gì cứt

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:43:06
Thấy cứt tranh ngang, có sang gì cứt.

Vì con lợn đọn chuối mới đến chợ

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:43:05
Vì con lợn, đọn chuối mới đến chợ.

Thấp thoáng bóng đêm cú cũng như tiên

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:43:05
Thấp thoáng bóng đêm cú cũng như tiên.

Tắt đèn nhà ngói cũng như nhà tranh

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:43:04
Tắt đèn nhà ngói cũng như nhà tranh.

Con ruồi đậu nặng đồng cân

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:43:02
Con ruồi đậu nặng đồng cân.

Mâm cao đánh ngã bát đầy

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:43:01
Mâm cao đánh ngã bát đầy.

Một miếng khi đói bằng một gói khi no

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:43:00
Một miếng khi đói, bằng một gói khi no.

Của rẻ là của ôi tôi rẻ tôi trốn vợ rẻ vợ lộn

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:42:58
Của rẻ là của ôi, tôi rẻ tôi trốn, vợ rẻ vợ lộn.

Đắt ra quế ế ra củi

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:42:56
Đắt ra quế, ế ra củi.

Đắt ra tẻ rẻ ra nếp

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:42:55
Đắt ra tẻ, rẻ ra nếp.

Không có cá lấy rau má làm trọng

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:42:55
Không có cá, lấy rau má làm trọng.

Không có voi lấy bò làm lớn

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:42:53
Không có voi, lấy bò làm lớn.

Có núi núi lớn không núi cồn to

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:42:52
Có núi núi lớn, không núi cồn to.

Ở xứ mù anh chột làm vua

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:42:51
Ở xứ mù, anh chột làm vua.

Bên cha cũng kính bên mẹ cúng vái

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:42:49
Bên cha cũng kính, bên mẹ cúng vái.

Chim phượng hoàng không màng tới muỗi

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:42:49
Chim phượng hoàng không màng tới muỗi.

Bụt không thèm ăn mày ma

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:42:48
Bụt không thèm ăn mày ma.

Gần chùa gọi Bụt bằng anh

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:42:48
Gần chùa gọi Bụt bằng anh.

Chê dao nhụt có ngày cụt tay

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:42:47
Chê dao nhụt có ngày cụt tay.
Loading...
Google Facebook
Về trang chủ Gửi bài tập cần làm Lên đầu trang