Tục ngữ Xây dựng - Phá hoại | Lazi.vn - Cộng đồng Tri thức & Giáo dục
Lazi.vn - Cộng đồng Tri thức & Giáo dục

Con trâu mua được nữa là chạc mũi

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:36:36
Con trâu mua được nữa là chạc mũi.

Cái áo còn may được nữa là cái dải

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:36:33
Cái áo còn may được nữa là cái dải.

Cho áo tiếc dải

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:36:32
Cho áo, tiếc dải.

Để một thì giàu chia nhau thì khó

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:36:32
Để một thì giàu, chia nhau thì khó.

Kiếm củi ba năm thiêu một giờ

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:36:31
Kiếm củi ba năm, thiêu một giờ.

Cha làm thầy con bán sách

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:36:31
Cha làm thầy, con bán sách.

Đời cha vo tròn đời con bóp bẹp

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:36:30
Đời cha vo tròn, đời con bóp bẹp.
Loading...
Google Facebook
Về trang chủ Gửi bài tập cần làm Lên đầu trang