Tục ngữ Số lượng - Chất lượng | Lazi.vn - Cộng đồng Tri thức & Giáo dục
Lazi.vn - Cộng đồng Tri thức & Giáo dục

Tích tiểu thành đại

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:58:10
Tích tiểu thành đại.

Góp gió thành bão góp cây nên rừng

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:58:10
Góp gió thành bão, góp cây nên rừng.

Mưa dầm cũng thành lụt

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:58:09
Mưa dầm cũng thành lụt.

Nhiều tay thì vỗ nên bộp

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:58:08
Nhiều tay thì vỗ nên bộp.

Ba người đánh một không chột cũng què

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:58:08
Ba người đánh một, không chột cũng què.

Mỗi người một năm thời đắm đò ông

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:58:07
Mỗi người một năm thời đắm đò ông.

Bẻ đũa chẳng bẻ được cả nắm

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:58:07
Bẻ đũa chẳng bẻ được cả nắm.

Tướng chuộng nhiều quân dân chuộng nhiều người

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:58:06
Tướng chuộng nhiều quân, dân chuộng nhiều người.

Một bàn tay thì đầy hai bàn tay thì vơi

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:58:06
Một bàn tay thì đầy, hai bàn tay thì vơi.

Vét nồi ba mươi cũng đầy niêu mốt

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:58:05
Vét nồi ba mươi cũng đầy niêu mốt.

Ít thầy đầy đẫy

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:58:04
Ít thầy, đầy đẫy.

Nhiều no ít đủ

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:58:03
Nhiều no, ít đủ.

Nhiều no dạ ít lót lòng

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:58:00
Nhiều no dạ, ít lót lòng.

Nhiều no lòng ít mát ruột

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:57:59
Nhiều no lòng, ít mát ruột.

Của không ngon nhà nhiều con cũng hết

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:57:59
Của không ngon, nhà nhiều con cũng hết.
Loading...
Google Facebook
Về trang chủ Gửi bài tập cần làm Lên đầu trang