Tục ngữ Vui buồn - Sướng khổ | Lazi.vn - Cộng đồng Tri thức & Giáo dục
Lazi.vn - Cộng đồng Tri thức & Giáo dục

Ngày vui ngắn chẳng tày gang

Thứ 2, ngày 09/04/2018 13:02:22
Ngày vui ngắn chẳng tày gang.

Sướng quá hoá cuồng

Thứ 2, ngày 09/04/2018 13:02:22
Sướng quá hoá cuồng.

Sướng lắm khổ nhiều

Thứ 2, ngày 09/04/2018 13:02:21
Sướng lắm khổ nhiều.

Sướng một lúc khổ một đời

Thứ 2, ngày 09/04/2018 13:02:21
Sướng một lúc, khổ một đời.

Một điều mừng trăm điều lo lắng

Thứ 2, ngày 09/04/2018 13:02:20
Một điều mừng, trăm điều lo lắng.

Vui cảnh nào chào cảnh ấy

Thứ 2, ngày 09/04/2018 13:02:20
Vui cảnh nào, chào cảnh ấy.

Vui đâu chầu đấy

Thứ 2, ngày 09/04/2018 13:02:19
Vui đâu, chầu đấy.

Vui một đêm thành tiên phiền một đêm thành cú

Thứ 2, ngày 09/04/2018 13:02:19
Vui một đêm thành tiên, phiền một đêm thành cú.

Đẹp như tiên lo phiền cũng xấu

Thứ 2, ngày 09/04/2018 13:02:18
Đẹp như tiên, lo phiền cũng xấu.

Đói rụng râu sầu rụng tóc

Thứ 2, ngày 09/04/2018 13:02:17
Đói rụng râu, sầu rụng tóc.

Có thân thì khổ có khổ mới nên thân

Thứ 2, ngày 09/04/2018 13:02:17
Có thân thì khổ, có khổ mới nên thân.

Có thân phải khổ vì thân

Thứ 2, ngày 09/04/2018 13:02:16
Có thân phải khổ vì thân.

Một người cười mười người khóc

Thứ 2, ngày 09/04/2018 13:02:16
Một người cười, mười người khóc.

Thứ nhất thì mồ côi cha thứ nhì gánh vã thứ ba buôn thuyền

Thứ 2, ngày 09/04/2018 13:02:15
Thứ nhất thì mồ côi cha, thứ nhì gánh vã, thứ ba buôn thuyền.
Loading...
Google Facebook
Về trang chủ Gửi bài tập cần làm Lên đầu trang