Ở đây một hạt cơm rơi, Ngoài kia bao hạt mồ hôi thấm đồng

Cường Quốc Nguyễn - Chủ nhật, ngày 18/11/2018 22:17:45

Nhất nước, nhì phân, tam cần, tứ giống

Dang Thư - Chủ nhật, ngày 18/11/2018 22:10:01

Làm thầy nuôi vợ, Làm thợ nuôi miệng

Thứ 4, ngày 11/04/2018 09:00:05
Lên đầu trang