Tục ngữ Con người - Đời sống | Lazi.vn - Cộng đồng Tri thức & Giáo dục
Lazi.vn - Cộng đồng Tri thức & Giáo dục

Ăn vóc học hay

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:59:41
Ăn vóc học hay.

Ăn no tức bụng

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:59:39
Ăn no tức bụng.

Ăn ít no lâu ăn nhiều chóng đói

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:59:38
Ăn ít no lâu, ăn nhiều chóng đói.

Đói ăn rau má chớ ăn bậy ăn bạ mà chết

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:59:36
Đói ăn rau má, chớ ăn bậy ăn bạ mà chết.

Người sống về gạo cá bạo về nước

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:59:35
Người sống về gạo, cá bạo về nước.

Cơm và cháo húp

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:59:34
Cơm và, cháo húp.

Ăn cơm lừa thóc ăn cỏ bỏ gan

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:59:33
Ăn cơm lừa thóc, ăn cỏ bỏ gan.

Cơm sống là cơm thảo cơm nhão là cơm hà tiện

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:59:32
Cơm sống là cơm thảo, cơm nhão là cơm hà tiện.

Cơm mùa treo chái chùa cũng chín

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:59:31
Cơm mùa treo chái chùa cũng chín.

Ăn cơm có canh tu hành có vãi

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:59:31
Ăn cơm có canh, tu hành có vãi.

Đẹp vàng son ngon mật mỡ

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:59:30
Đẹp vàng son, ngon mật mỡ.

Có thực mới vực được đạo

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:59:30
Có thực mới vực được đạo.

Miếng ăn là miếng nhục

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:59:29
Miếng ăn là miếng nhục.

Trời đánh còn tránh miếng ăn

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:59:29
Trời đánh còn tránh miếng ăn.

Ghen vợ ghen tuồng không nồng bằng miếng ăn

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:59:28
Ghen vợ, ghen tuồng không nồng bằng miếng ăn.

Của làm ăn no của cho ăn thèm

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:59:26
Của làm ăn no, của cho ăn thèm.

No dạ đã thèm

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:59:26
No dạ đã thèm.

Khôn ăn cái dại ăn nước

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:59:25
Khôn ăn cái, dại ăn nước.

Cơm tẻ mẹ ruột

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:59:25
Cơm tẻ mẹ ruột.

Thiếu gạo cạo thêm khoai

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:59:24
Thiếu gạo cạo thêm khoai.

Một bát cơm rang bằng sàng cơm thổi

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:59:24
Một bát cơm rang bằng sàng cơm thổi.

Cơm cà là nhà có phúc

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:59:23
Cơm cà là nhà có phúc.

Cơm chấm mắm chườm

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:59:22
Cơm chấm, mắm chườm.

Đất lành chim đậu

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:59:22
Đất lành chim đậu.

Cây rậm nhiều chim đậu

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:59:21
Cây rậm nhiều chim đậu.

Sợ hẹp lòng không sợ hẹp nhà

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:59:21
Sợ hẹp lòng không sợ hẹp nhà.

Một lần dọn nhà bằng ba lần cháy

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:59:20
Một lần dọn nhà bằng ba lần cháy.

Một năm làm nhà ba năm hết gạo

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:59:20
Một năm làm nhà, ba năm hết gạo.

Làm ruộng thì ra làm nhà thì tôn

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:59:19
Làm ruộng thì ra, làm nhà thì tôn.

Kín gianh hơn lành gió

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:59:19
Kín gianh hơn lành gió.
Loading...
Google Facebook
Về trang chủ Gửi bài tập cần làm Lên đầu trang