Cha nào con nấy

Cường Quốc Nguyễn - Chủ nhật, ngày 18/11/2018 22:19:29

Ăn vóc học hay

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:59:41

Ăn no tức bụng

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:59:39

Ăn ít no lâu ăn nhiều chóng đói

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:59:38

Người sống về gạo cá bạo về nước

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:59:35

Cơm và cháo húp

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:59:34

Ăn cơm lừa thóc ăn cỏ bỏ gan

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:59:33

Cơm mùa treo chái chùa cũng chín

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:59:31

Ăn cơm có canh tu hành có vãi

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:59:31

Đẹp vàng son ngon mật mỡ

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:59:30

Có thực mới vực được đạo

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:59:30

Miếng ăn là miếng nhục

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:59:29

Trời đánh còn tránh miếng ăn

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:59:29

Của làm ăn no của cho ăn thèm

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:59:26

No dạ đã thèm

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:59:26

Khôn ăn cái dại ăn nước

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:59:25

Cơm tẻ mẹ ruột

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:59:25

Thiếu gạo cạo thêm khoai

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:59:24

Một bát cơm rang bằng sàng cơm thổi

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:59:24

Cơm cà là nhà có phúc

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:59:23

Cơm chấm mắm chườm

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:59:22

Đất lành chim đậu

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:59:22

Cây rậm nhiều chim đậu

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:59:21

Sợ hẹp lòng không sợ hẹp nhà

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:59:21

Một lần dọn nhà bằng ba lần cháy

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:59:20

Một năm làm nhà ba năm hết gạo

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:59:20

Làm ruộng thì ra làm nhà thì tôn

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:59:19
Lên đầu trang