Tục ngữ Tính chủ quan - Tự kiêu | Lazi.vn - Cộng đồng Tri thức & Giáo dục
Lazi.vn - Cộng đồng Tri thức & Giáo dục

Chưa học bò đã lo học chạy

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:38:00
Chưa học bò đã lo học chạy.

Chưa học đui đã học bói gia sự

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:37:59
Chưa học đui đã học bói gia sự.

Văn mình vợ người

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:37:58
Văn mình, vợ người.
Loading...
Google Facebook
Về trang chủ Gửi bài tập cần làm Lên đầu trang