Sự thật che sự bóng

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:43:28

Vén mây mù mới thấy trời xanh

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:43:27

Cái kim bọc giẻ lâu ngày cũng lòi ra

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:43:26

Cháy nhà mới ra mạch chuột

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:43:24
Lên đầu trang