Ca dao Lao động | Lazi.vn - Cộng đồng Tri thức & Giáo dục
Lazi.vn - Cộng đồng Tri thức & Giáo dục

Anh ơi! Cố chí canh nông, Chín phần ta cũng dự trong tám phần, Hay gì để ruộng mà ngăn, Làm ruộng lấy lúa chăn tằm lấy tơ

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:29:47
Anh ơi! Cố chí canh nông,
Chín phần ta cũng dự trong tám phần.
Hay gì để ruộng mà ngăn,
Làm ruộng lấy lúa, chăn tằm lấy tơ.
Tằm có lứa, ruộng có mùa,
Chăm làm, trời cũng đền bù có khi…

Mặt trời tang tảng rạng đông, Chàng ơi! Trở dậy ra đồng kẻo mưa, Phận hèn bao quản nắng mưa, Cày sâu bừa kỹ được mùa có khi…

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:29:46
Mặt trời tang tảng rạng đông,
Chàng ơi! Trở dậy ra đồng kẻo mưa.
Phận hèn bao quản nắng mưa,
Cày sâu, bừa kỹ, được mùa có khi…

Khó thay công việc nhà quê, Quanh năm khó nhọc dám hề khoan thai, Tháng chạp thì mắc trồng khoai, Tháng riêng trồng đậu tháng hai trồng cà

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:29:46
Khó thay công việc nhà quê,
Quanh năm khó nhọc dám hề khoan thai.
Tháng chạp thì mắc trồng khoai,
Tháng riêng trồng đậu, tháng hai trồng cà.
Tháng ba cày vỡ ruộng ra,
Tháng tư bắc mạ, thuận hòa mọi nơi.
Tháng năm gặt hái vừa rồi,
Bước sang tháng sáu, nước trôi đầy đồng.

Nhà nhà vợ vợ chồng chồng, Đi làm ngoài đồng sá kể cơm trưa…

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:29:45
Nhà nhà vợ vợ chồng chồng,
Đi làm ngoài đồng, sá kể cơm trưa…

Nhờ trời mưa gió thuận hòa, Nào cày nào cấy già trẻ đua nhau, Chim gà cá lớn cành cau, Mùa nào thức ấy giữ màu nhà quê

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:29:44
Nhờ trời mưa gió thuận hòa,
Nào cày nào cấy, già trẻ đua nhau.
Chim, gà, cá, lớn, cành cau,
Mùa nào thức ấy giữ màu nhà quê.

Tháng sáu tháng bảy khi vừa, Vun trồng giống lúa bỏ chừa cỏ tranh, Tháng tám lúa trổ đã đành, Tháng mười cắt hái cho nhanh kịp người

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:29:44
Tháng sáu, tháng bảy, khi vừa,
Vun trồng giống lúa, bỏ chừa cỏ tranh.
Tháng tám lúa trổ đã đành,
Tháng mười cắt hái cho nhanh kịp người.
Khó khăn làm mấy tháng trời,
Lại còn mưa nắng thất thời khổ trông!
Cắt rồi nộp thuế nhà công,
Từ rày mới được yên lòng ấm no.

Rủ nhau đi cấy đi cày, Bây giờ khó nhọc có ngày phong lưu, Trên đồng cạn dưới đồng sâu, Chồng cày vợ cấy con trâu đi bừa

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:29:42
Rủ nhau đi cấy đi cày,
Bây giờ khó nhọc có ngày phong lưu.
Trên đồng cạn, dưới đồng sâu,
Chồng cày vợ cấy, con trâu đi bừa.

Trâu ơi ta bảo trâu này, Trâu ra ngoài ruộng trâu cày với ta, Cấy cày giữ nghiệp nông gia, Ta đây trâu đấy ai mà quản công!

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:29:40
Trâu ơi, ta bảo trâu này,
Trâu ra ngoài ruộng trâu cày với ta.
Cấy cày giữ nghiệp nông gia,
Ta đây, trâu đấy, ai mà quản công!
Bao giờ cây lúa còn bông,
Thì còn ngọn cỏ ngoài đồng trâu ăn.

Anh ra đi em lập kiểng trồng hoa, Anh về hoa đã được ba trăm nhành, Một nhành là chín búp xanh, Bán ba đồng một để dành có nơi

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:29:39
Anh ra đi, em lập kiểng trồng hoa,
Anh về, hoa đã được ba trăm nhành.
Một nhành là chín búp xanh,
Bán ba đồng một, để dành có nơi.
Bây giờ đến lúc thảnh thơi,
Cậy anh tính thử vốn lời bao nhiêu.

Công danh đeo đuổi mà chi, Sao bằng chăm chỉ giữ nghề canh nông, Sớm khuya có vợ có chồng, Cày sâu bừa kỹ mới mong được mùa

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:29:37
Công danh đeo đuổi mà chi,
Sao bằng chăm chỉ giữ nghề canh nông.
Sớm khuya có vợ có chồng,
Cày sâu bừa kỹ mới mong được mùa.

Bởi anh chăm việc canh nông, Cho nên mới có bồ trong bịch ngoài, Ngày mùa tưới đậu trồng khoai, Ngày ba tháng tám mới ngồi mà ăn

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:29:36
Bởi anh chăm việc canh nông,
Cho nên mới có bồ trong bịch ngoài.
Ngày mùa tưới đậu trồng khoai,
Ngày ba tháng tám mới ngồi mà ăn.

Ta về ta rủ bạn ta, Ruộng ta ta cấy vườn ta ta trồng, Có làm thì hẳn có trông, Can chi chầu chực mà mong của người

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:29:35
Ta về ta rủ bạn ta,
Ruộng ta ta cấy vườn ta ta trồng.
Có làm thì hẳn có trông,
Can chi chầu chực mà mong của người.

Văn thơ phú lục chẳng hay, Trở về làng cũ học cày cho xong

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:29:34
Văn thơ phú lục chẳng hay,
Trở về làng cũ học cày cho xong.

Ngày ngày vác cuốc thăm đồng, Nước hết thì lấy gầu sòng tát lên, Hết mạ ta lại quảy thêm, Hết lúa ta lại mang tiền đi đong

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:29:33
Ngày ngày vác cuốc thăm đồng.
Nước hết thì lấy gầu sòng tát lên.
Hết mạ ta lại quảy thêm.
Hết lúa ta lại mang tiền đi đong.

Nữa mai lúa chín đầy đồng, Gặt về đập sảy bõ công cấy cày, Trăng mờ vì đám mây che, Em đây vất vả về nghề canh nông

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:29:32
Nữa mai lúa chín đầy đồng.
Gặt về, đập, sảy, bõ công cấy cày.
Trăng mờ vì đám mây che,
Em đây vất vả về nghề canh nông.
Trăng mờ có lúc lại trong,
Em đây vất vả đỉnh chung có ngày.

Một mai trầu tốt bốc lên, Một sào trầu tốt bằng tiền mẫu ngô

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:29:31
Một mai trầu tốt bốc lên
Một sào trầu tốt bằng tiền mẫu ngô.

Rạng ngày vác cuốc ra đồng, Tay cầm mồi lửa tay dòng thừng trâu, Ruộng dầm nước cả bùn sâu, Suốt ngày cùng với con trâu cày bừa

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:29:29
Rạng ngày vác cuốc ra đồng.
Tay cầm mồi lửa tay dòng thừng trâu.
Ruộng dầm nước cả bùn sâu,
Suốt ngày cùng với con trâu cày bừa.
Việc làm chẳng quản nắng mưa
Cơm ăn đắp đổi muối dưa tháng ngày.
Ai ơi bưng bát cơm đầy,
Biết công kẻ cấy người cày mấy nao!

Ngày thì đem thóc ra phơi, Tối lặn mặt trời đổ thóc vào xay, Một đêm là ba cối đầy, Một tay xay giã một tay giần sàng

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:29:27
Ngày thì đem thóc ra phơi,
Tối lặn mặt trời đổ thóc vào xay.
Một đêm là ba cối đầy,
Một tay xay giã, một tay giần sàng.
Tháng ba ngày tám rỗi ràng,
Làm sao đủ gạo mùa màng khỏi lo.

Sáng trăng giã gạo ngoài trời, Cám nay phảng phất nhớ người đàng xa

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:29:26
Sáng trăng giã gạo ngoài trời,
Cám nay phảng phất nhớ người đàng xa.

Lao xao gà gáy rạng ngày, Vai vác cái cày tay dắt con trâu, Bước chân xuống cánh đồng sâu, Mắt nhắm mắt mở đuổi trâu ra cày

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:29:23
Lao xao gà gáy rạng ngày.
Vai vác cái cày tay dắt con trâu.
Bước chân xuống cánh đồng sâu.
Mắt nhắm mắt mở đuổi trâu ra cày.
Ai ơi bưng bát cơm đầy,
Nhớ công hôm sớm cấy cày cho chăng?

Trời mưa cho lúa chín vàng, Cho anh đi gặt cho nàng đem cơm, Đem thời bát sứ mâm son, Chớ đem mâm gỗ anh hờn kông ăn

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:29:22
Trời mưa cho lúa chín vàng,
Cho anh đi gặt, cho nàng đem cơm.
Đem thời bát sứ mâm son,
Chớ đem mâm gỗ anh hờn kông ăn

Tháng giêng lúa mới chia vè, Tháng tư lúa đã đỏ hoe đầy đồng, Chị em đi sắp gánh gồng, Đòn cân tay hái ta cùng ra đi

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:29:20
Tháng giêng lúa mới chia vè,
Tháng tư lúa đã đỏ hoe đầy đồng.
Chị em đi sắp gánh gồng,
Đòn cân tay hái ta cùng ra đi.

Người ta đi cấy lấy công, Tôi nay đi cấy còn trông nhiều bề, Trông trời trông đất trông mây, Trông mưa trông gió trông ngày trông đêm

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:29:19
Người ta đi cấy lấy công,
Tôi nay đi cấy còn trông nhiều bề
Trông trời, trông đất, trông mây,
Trông mưa, trông gió, trông ngày, trông đêm.
Trông cho chân cứng đá mềm,
Trời êm, bể lặng mới yên tấm lòng.

Rủ nhau bước xuống ruộng vàng, Nơi lộng tiếng hát nơi vang tiếng cười, Những trông lúa chín mà vui, Bông ngã bông cúi bông thời gió lay

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:29:19
Rủ nhau bước xuống ruộng vàng,
Nơi lộng tiếng hát, nơi vang tiếng cười.
Những trông lúa chín mà vui,
Bông ngã bông cúi, bông thời gió lay.
Lưỡi liềm bán nguyệt cầm tay,
Lúa vàng nghìn gốc muôn cây thu về.
Bõ khi mưa nắng dãi dề,
Bõ công dậy sớm thữ khuya bấy chầy.
Trông cây ăn quả có ngày,
Đất kia không phụ công này mà lo.

Cực lòng thiếp lắm chàng ơi, Kiếm nơi khuất tịch thiếp ngồi thiếp than, Than vì cây lúa lá vàng, Nước đâu mà tưới nó hoàn như xưa

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:29:18
Cực lòng thiếp lắm chàng ơi,
Kiếm nơi khuất tịch thiếp ngồi thiếp than.
Than vì cây lúa lá vàng,
Nước đâu mà tưới nó hoàn như xưa.
Trông trời chẳng thấy trời mưa,
Lan khô huệ héo thảm chưa hỡi trời!

Tháng hai cho chí tháng mười, Năm mười hai tháng em ngồi em suy:, Vụ chiêm em cấy lúa di, Vụ hè lúa dé sớm thì ba giăng

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:29:18
Tháng hai cho chí tháng mười,
Năm mười hai tháng, em ngồi em suy:
Vụ chiêm em cấy lúa di
Vụ hè lúa dé, sớm thì ba giăng.

Em nay đi cấy đồng sâu, Dưới chân đỉa cắn trên đầu nắng chang, Chàng ơi! Có thấu chăng chàng, Một bát cơm vàng biết mấy công lênh

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:29:16
Em nay đi cấy đồng sâu,
Dưới chân đỉa cắn, trên đầu nắng chang.
Chàng ơi! Có thấu chăng chàng,
Một bát cơm vàng biết mấy công lênh.

Thân anh khó nhọc trăm phần, Sáng đi ruộng lúa tối nằm ruộng dưa, Vội đi quên cả cơm trưa, Vội về quên cả trời mưa ướt đầu

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:29:14
Thân anh khó nhọc trăm phần,
Sáng đi ruộng lúa, tối nằm ruộng dưa.
Vội đi quên cả cơm trưa,
Vội về quên cả trời mưa ướt đầu.

Một bên quần rộng áo dài, Một bên cày cấy lấy khoai đổ bồ, Hai bên em chuộng bên mô?, Hai bên em chuộng bên bồ khoai lang

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:29:13
Một bên quần rộng áo dài,
Một bên cày cấy lấy khoai đổ bồ.
Hai bên em chuộng bên mô?
Hai bên em chuộng bên bồ khoai lang.

Trồng trầu đắp nấm cho cao, Ghe cho sương nắng khỏi vào gốc cây, Nửa năm bén rễ bén dây, Khô dầu bã đâu bón tay cho liền

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:29:12
Trồng trầu đắp nấm cho cao.
Ghe cho sương nắng khỏi vào gốc cây.
Nửa năm bén rễ bén dây,
Khô dầu bã đâu bón tay cho liền.
Loading...
Google Facebook
Về trang chủ Gửi bài tập cần làm Lên đầu trang