Lịch sử | Lazi.vn - Cộng đồng Tri thức & Giáo dục
Lazi.vn - Cộng đồng Tri thức & Giáo dục

Chàng về Vạn, Vạc chàng ơi, Con chàng bỏ đói ai nuôi cho chàng?

Thứ 4, ngày 11/04/2018 09:12:45
Chàng về Vạn, Vạc chàng ơi
Con chàng bỏ đói ai nuôi cho chàng?

Gió đưa cây cải về trời, Rau răm ở lại chịu đời đắng cay

Thứ 4, ngày 11/04/2018 09:11:32
Gió đưa cây cải về trời
Rau răm ở lại chịu đời đắng cay

Ru con con ngủ cho lành, Để mẹ gánh nước rửa bành cho voi, Muốn coi lên núi mà coi, Coi Bà Triệu tướng cưỡi voi đánh cồng

Thứ 4, ngày 11/04/2018 09:03:59
Ru con con ngủ cho lành
Để mẹ gánh nước rửa bành cho voi
Muốn coi lên núi mà coi
Coi Bà Triệu tướng cưỡi voi đánh cồng .

Nhong nhong nhong nhong, Ngựa ông đã về, Cắt cỏ Bồ Đề, Cho ngựa ông ăn

Thứ 4, ngày 11/04/2018 08:57:47
Nhong nhong nhong nhong
Ngựa ông đã về
Cắt cỏ Bồ Đề
Cho ngựa ông ăn

Chiều chiều lại nhớ chiều chiều, Nhớ người công tử khăn điều vắt vai, Khăn điều ra nắng thì phai, Ra mưa thì nhạt, biết lấy ai bạn cùng?

Thứ 4, ngày 11/04/2018 08:55:22
Chiều chiều lại nhớ chiều chiều
Nhớ người công tử khăn điều vắt vai
Khăn điều ra nắng thì phai
Ra mưa thì nhạt, biết lấy ai bạn cùng?

Con cóc nằm góc bờ ao, Lăm le lại muốn đớp sao trên trời

Thứ 4, ngày 11/04/2018 08:54:45
Con cóc nằm góc bờ ao
Lăm le lại muốn đớp sao trên trời

Nhà anh bất phú bất bần, Có con dao đoản hộ thân tháng ngày, Con dao anh rày, Dài vừa năm tấc

Thứ 4, ngày 11/04/2018 08:53:43
Nhà anh bất phú bất bần
Có con dao đoản hộ thân tháng ngày
Con dao anh rày
Dài vừa năm tấc
Khi mài đã sắc
Phá lở rú rừng hoang
Cũng biện đủ cỗ cho làng
Cũng no ngày đủ tháng.
Đèn có khêu mới rạng
Ngọc bất trác bất thành
Ngẫm như con dao anh
Nội trần gian không ai có
Nội dưới trời không ai có Từ khi quan triều thất thủ
Từ khi Tây, tả lăng loàn
Dân tan tác lầm than
Người cầm lòng sao độ
Giừ cùng dân đã khổ
Phải giữ dao làm ăn
Quan tổng đốc đại thần
Khiếm gì súng với giáo
Sự bất quý hồ đạo
Trị thiên hạ tu tề
Để con dao tôi ra về
Cùng vợ con đề huề
Cũng cửa nhà no ấm Con dao tung hoành một trận
Cũng đủ ngày tháng ngao du
Cũng nỏ thiếu chi thuốc, trù
Nước chè xanh thơm ngát
Nước chè tàu thơm ngát Con dao anh quay một lát
Bằng rựa phát tối ngày
Than hai bồ đã đầy
Còn trong lò đang ứa Kẻ đeo rìu đeo rựa
Thua dao anh liền liền
Than anh bán năm tiền
Than rựa rìu bán bốn rưỡi Từ đám ma cho đến đám cưới
Đến cả đám lợp nhà
Cũng mượn con dao ta
Chẳng sót nhà nào mà kể
Không cho thì ra tệ
Nói cái bụng hẹp hòi
Cầm lấy con dao rồi
Chỉ gật đầu gật cổ
Khen con dao chưa từng chộ
Hỏi con dao anh rèn
Độ bao nhiêu tiền?
- Con dao tôi rèn
Gia Long trị vì khai sáng
Sắt tây năm lạng
Bạc mươi nén tiền công
Con dao tôi sắc vô cùng
Đốn trăm cây cũng ngã
Chặt ngàn cành cũng ngã
Cho nên thiên hạ
Đều rèn theo kiểu dao này
Trước dùng việc hàng ngày
Sau vệ quốc bình Tây
Chặt quân thù như chém chuối.

Nhà anh bất phú bất bần, Có con dao đoản hộ thân tháng ngày, Con dao anh rày, Dài vừa năm tấc

Thứ 4, ngày 11/04/2018 08:53:39
Nhà anh bất phú bất bần
Có con dao đoản hộ thân tháng ngày
Con dao anh rày
Dài vừa năm tấc
Khi mài đã sắc
Phá lở rú rừng hoang
Cũng biện đủ cỗ cho làng
Cũng no ngày đủ tháng.
Đèn có khêu mới rạng
Ngọc bất trác bất thành
Ngẫm như con dao anh
Nội trần gian không ai có
Nội dưới trời không ai có Từ khi quan triều thất thủ
Từ khi Tây, tả lăng loàn
Dân tan tác lầm than
Người cầm lòng sao độ
Giừ cùng dân đã khổ
Phải giữ dao làm ăn
Quan tổng đốc đại thần
Khiếm gì súng với giáo
Sự bất quý hồ đạo
Trị thiên hạ tu tề
Để con dao tôi ra về
Cùng vợ con đề huề
Cũng cửa nhà no ấm Con dao tung hoành một trận
Cũng đủ ngày tháng ngao du
Cũng nỏ thiếu chi thuốc, trù
Nước chè xanh thơm ngát
Nước chè tàu thơm ngát Con dao anh quay một lát
Bằng rựa phát tối ngày
Than hai bồ đã đầy
Còn trong lò đang ứa Kẻ đeo rìu đeo rựa
Thua dao anh liền liền
Than anh bán năm tiền
Than rựa rìu bán bốn rưỡi Từ đám ma cho đến đám cưới
Đến cả đám lợp nhà
Cũng mượn con dao ta
Chẳng sót nhà nào mà kể
Không cho thì ra tệ
Nói cái bụng hẹp hòi
Cầm lấy con dao rồi
Chỉ gật đầu gật cổ
Khen con dao chưa từng chộ
Hỏi con dao anh rèn
Độ bao nhiêu tiền?
- Con dao tôi rèn
Gia Long trị vì khai sáng
Sắt tây năm lạng
Bạc mươi nén tiền công
Con dao tôi sắc vô cùng
Đốn trăm cây cũng ngã
Chặt ngàn cành cũng ngã
Cho nên thiên hạ
Đều rèn theo kiểu dao này
Trước dùng việc hàng ngày
Sau vệ quốc bình Tây
Chặt quân thù như chém chuối.

Bao giờ lúa mọc trên chì, Voi đi trên giấy, hết kì thầy tăng

Thứ 4, ngày 11/04/2018 08:50:38
Bao giờ lúa mọc trên chì
Voi đi trên giấy, hết kì thầy tăng

Gò Công rạch Lá nhớ lung, Quê hương Võ Tánh Trương Công oai hùng, Lạc loài cách bến xa sông, Gió thu hiu hắt chạnh lòng cố hương

Thứ 4, ngày 11/04/2018 08:47:41
Gò Công rạch Lá nhớ lung
Quê hương Võ Tánh Trương Công oai hùng
Lạc loài cách bến xa sông
Gió thu hiu hắt chạnh lòng cố hương

Hôm qua anh đến chơi nhà, Thấy mẹ dệt vải thấy cha đi bừa, Thấy nàng mải miết xe tơ, Thấy cháu "i - tờ" ngồi học bi bô

Thứ 4, ngày 11/04/2018 08:47:37
Hôm qua anh đến chơi nhà
Thấy mẹ dệt vải thấy cha đi bừa
Thấy nàng mải miết xe tơ
Thấy cháu "i - tờ"; ngồi học bi bô
Thì ra vâng lệnh Cụ Hồ
Cả nhà yêu nước thi đua phen này

Dù ai nói ngả nói nghiêng, Lòng ta vẫn vững như kiềng ba chân, Dù ai rào giậu ngăn sân, Lòng ta vẫn vững là dân cụ Hồ

Thứ 4, ngày 11/04/2018 08:41:08
Dù ai nói ngả nói nghiêng
Lòng ta vẫn vững như kiềng ba chân
Dù ai rào giậu ngăn sân
Lòng ta vẫn vững là dân cụ Hồ.

Chim quyên xuống đất ăn giun, Anh hùng lỡ vận lên nguồn đốt than

Thứ 4, ngày 11/04/2018 08:40:57
Chim quyên xuống đất ăn giun
Anh hùng lỡ vận lên nguồn đốt than

Nực cười châu chấu đá xe, Tưởng rằng chấu ngã, ai dè xe nghiêng

Thứ 4, ngày 11/04/2018 08:39:56
Nực cười châu chấu đá xe
Tưởng rằng chấu ngã, ai dè xe nghiêng

Cúp hè! Cúp hè!, Tay mặt cầm kéo, Tay trái cầm lược, Thủng thỉnh cho khéo

Thứ 4, ngày 11/04/2018 08:39:33
Cúp hè! Cúp hè!
Tay mặt cầm kéo
Tay trái cầm lược
Thủng thỉnh cho khéo
Bỏ cái ngu này
Bỏ cái dại này
Ăn ngay nói thẳng
Học mới từ đây
Cúp hè! Cúp hè!
Trên đường canh tân
Đừng ai ăn mặn
Đừng ai nói láo
Ngày nay ta cúp
Ngày mai ta cạo
Cúp hè! Cúp hè!
Mọi người cùng cúp
Cho sạch đầu tóc
Cho đẹp con người
Ai nấy thảnh thơi
Xóm làng trông cậy
Cúp hè! Cúp hè!
Ai đi đò dọc
Kẻ ngược người xuôi
Ai ngồi tàu suốt
Từ Bắc vô Nam
Lên ngàn xuống bể
Cúp hè! Cúp hè!
Từ sĩ đến nông
Từ công đến thương
Đi chài, dệt sợi
Trăm người như một
Bảo nhau cúp tóc
Cúp hè! Cúp hè!

Tai nghe súng nổ cái đùng, Tàu Tây đã đến Vũng Thùng anh ơi!

Thứ 4, ngày 11/04/2018 08:39:29
Tai nghe súng nổ cái đùng
Tàu Tây đã đến Vũng Thùng anh ơi!

Một nhà sanh được ba vua, Vua sống vua chết vua thua chạy dài

Thứ 4, ngày 11/04/2018 08:38:27
Một nhà sanh được ba vua,
Vua sống vua chết vua thua chạy dài.

Hoặc:
Một nhà sinh đặng ba vua
Một vua chết đói hai vua đi đày

Câu ca dao này nói về gia đình Kiên Thái Vương Nguyễn Phúc Hồng Cai và bà Phan Thị Nhàn 
Ông là Hoàng tử thứ 26 của vua Thiệu Trị. Vua Thiệu Trị có 29 hoàng tử và 35 công chúa 

Ông có 3 người con là vua: 
- Vua Kiến Phúc: Vua Kiến Phúc tên húy là Nguyễn Phúc Ưng Đăng (阮福膺登), con thứ ba của Kiên Thái vương và bà Bùi Thị Thanh. Là vua thứ 7 triều Nguyễn - Vua Hàm Nghi: Vua Hàm Nghi tên huý là Nguyễn Phúc Ưng Lịch, còn có tên là Nguyễn Phúc Minh (阮福明), con thứ 5 của Kiên Thái Vương và bà Phan Thị Nhàn. Là vua thứ 8 triều Nguyễn.
- Vua Đồng Khánh con trưởng của Kiên Thái Vương Nguyễn Phúc Hồng Cai và bà Bùi Thị Thanh. Là vua thứ 9 triều Nguyễn 

Trong 3 vua này thì vua Kiến Phúc chỉ làm vua được 8 tháng. Vua mất lúc mới 16 tuổi, chưa nạp phi, không có con cái. 
- Vua Hàm Nghi chống lại quân Pháp, ban hịch Cần Vương, tổ chức kháng chiến nhưng thất bại. Vua phải chạy lên vùng núi Quảng Bình, Hà Tĩnh. Sau bị Pháp bắt đầy đi Algérie năm 1888. 
- Vua Đồng Khánh len ngôi năm 1885. Vua rất được lòng người Pháp nhưng chỉ ở ngôi được hơn 3 năm, mất ngày 28 tháng 1 năm 1889. Khi đó ông 25 tuổi. 

Câu ca dao này ra đời khi vua Đồng Khánh vừa lên ngôi. Vua Kiến phúc đã mất. Vua Hàm Nghi đang cùng quân Cần Vương chạy lên vùng núi. Do đó mới gọi là "vua còn, vua mất, vua thua chạy dài" 

Tuy là một nhà. Nhưng vua hàm Nghi là anh em cùng cha khác mẹ với 2 vua kia.
 

Bao giờ hết cỏ Tháp Mười, Thì dân ta mới hết người đánh Tây

Thứ 4, ngày 11/04/2018 08:38:14
Bao giờ hết cỏ Tháp Mười,
Thì dân ta mới hết người đánh Tây.

Chớ tham đồng bạc con cò, Bỏ cha bỏ mẹ đi phò Lang Sa

Thứ 4, ngày 11/04/2018 08:38:08
Chớ tham đồng bạc con cò
Bỏ cha bỏ mẹ đi phò Lang Sa

Một cơn gió táp mưa sa, Non sông nổi giận, cỏ hoa đeo sầu, Gió mưa nghe vẳng bên lầu, Tưởng hồn nghĩa sĩ ở đâu ngang trời

Thứ 4, ngày 11/04/2018 08:37:46
Một cơn gió táp mưa sa
Non sông nổi giận, cỏ hoa đeo sầu
Gió mưa nghe vẳng bên lầu
Tưởng hồn nghĩa sĩ ở đâu ngang trời
Than ôi cũng một kiếp người
Một lòng yêu nước thương nòi xót xa
Non sông Hồng Lạc một nhà
Nhớ người ta phải hương hoa cúng giàng
Mực hòa máu lệ một chương
Khóc trang nghĩa dũng nêu gương muôn đời
Nhớ xưa liệt sĩ bốn người
Ở trong ban lính đóng nơi Hà thành
Đòi phen trận mạc tập tành
Thấy người xe ngựa, tủi mình non sông
"Nay tôi có chước lập công
Bên trong tôi đã cảm thông rối bời
Bỏ thuốc độc nó trúng rồi
Thẳng lên kho súng giết người lính canh
Lấy được súng cướp lấy thành
Ba tòa đánh chiếm chia binh ba đường
Đình Bảng rền tiếng sấm vang
Ông Đề xuống chiếm Bắc Giang tỉnh thành
Sơn, Tuyên, Thái, Lạng, Nghệ, Thanh
Bốn phương hưởng ứng dẹp bình như chơi";
Ông Bình nói chửa dứt lời
Hai bên đứng dậy mọi người vỗ tay
Tức thì ba đạo chia ngay
Hữu kia Nguyễn Cốc, tả này Đặng Nhân
Ông Bình làm chủ trong quân
Ông Nga làm phó, ba quân cứ lời
Cùng nhau gắn bó mới rồi
Lễ bày sáp huyết định lời ước minh
Ngày hai mươi chín rõ rành
Nghe nó trúng độc thì mình động ngay
Lời sao không cánh mà bay
Cơ mưu nó biết hàng ngày nó trông
Tối hăm chín, bảy điểm chung
Nó ăn phải độc chưa xong nửa phần
Vô tình phải đứa bất nhân
Đem tin báo với Pháp quân tức thì
Thôi thôi còn biết cách gì
Hùm thiêng đến lúc sa cơ cũng hèn
Pháp doanh nghe động tiếng kèn
Trong thành bốn mặt bổ liền quân vây
Phải chi là chuyện chẳng may
Chậm cho mươi phút việc này hẳn xong
Dù thất bại vẫn anh hùng
Tấm lòng đối với non sông thẹn gì
Gan vàng dạ sắt tri tri
Ông Bình đến chết coi thì như không
Vẫn cười vẫn nói ung dung
Bên đường trông thấy ai không sụt sùi.
Ông Nga bị bắt tới nơi
Pháp quan dò hỏi mấy lời sâu nông
Rằng anh là kẻ có công
Nhà nước hậu đãi cũng không bạc gì
Sao anh mưu phản làm chi
Những ai đồng đảng khai thì tha ngay
Nghe lời nghiến lợi cau mày
Mắng rằng: "Pháp tặc nói hay làm gì
Một năm sưu thuế ba kỳ
Mấy nghìn vạn ức mày thì nhớ không
Tao ăn một tháng mười đồng
Cũng do công sức người trong ba kỳ
Cơm thừa canh cặn ra chi
Thế mà khéo nói, kể gì là ơn
Lựa Nam nhơn giết Nam nhơn
Làm cho hết giống, hết dân, tội mày!
Pháp Lan Tây! Pháp Lan Tây!
Chí tao muốn giết thịt mày mới cam
Chẳng thà làm quỷ nước Nam
Còn hơn nô lệ làm quan cho mày!
Rồi đây được chết là may
Còn bao người khác sau này giống tao";
Gọi to một tiếng "đồng bào!";
Hồn thiêng theo trận gió ào lên mây
Ối thương thay! Ối thương thay!
Kể sao xiết tội giết lây bao người
Văn minh cũng thật lạ đời
Đàn bà giết cả đến người hàng cơm
Đời mình coi nhẹ rác rơm
Trăm nghìn phó một mũi gươm cho rồi
Khen cho liệt sĩ bốn người
Một lòng vì nước, muôn đời tiếng thơm
Tát tai đá đít cũng cam
Những phường giá áo túi cơm sá gì
Vẫn còn mở miệng thị phi
Biết gì nòi giống, biết gì nước non!
Việc thiên hạ há cỏn con
Người nay làm hỏng vẫn còn người sau
Bền gan chẳng ngại dài lâu
Núi cao cũng lở, sông sâu cũng đầy
Rồi ra bao kẻ sau này
Quyết lòng báo phục ra tay anh hùng
Xứng danh nòi giống Tiên Rồng
Rửa hờn nghĩa liệt đền công nước nhà.

Một cơn gió táp mưa sa, Non sông nổi giận, cỏ hoa đeo sầu, Gió mưa nghe vẳng bên lầu, Tưởng hồn nghĩa sĩ ở đâu ngang trời

Thứ 4, ngày 11/04/2018 08:37:42
Một cơn gió táp mưa sa
Non sông nổi giận, cỏ hoa đeo sầu
Gió mưa nghe vẳng bên lầu
Tưởng hồn nghĩa sĩ ở đâu ngang trời
Than ôi cũng một kiếp người
Một lòng yêu nước thương nòi xót xa
Non sông Hồng Lạc một nhà
Nhớ người ta phải hương hoa cúng giàng
Mực hòa máu lệ một chương
Khóc trang nghĩa dũng nêu gương muôn đời
Nhớ xưa liệt sĩ bốn người
Ở trong ban lính đóng nơi Hà thành
Đòi phen trận mạc tập tành
Thấy người xe ngựa, tủi mình non sông
"Nay tôi có chước lập công
Bên trong tôi đã cảm thông rối bời
Bỏ thuốc độc nó trúng rồi
Thẳng lên kho súng giết người lính canh
Lấy được súng cướp lấy thành
Ba tòa đánh chiếm chia binh ba đường
Đình Bảng rền tiếng sấm vang
Ông Đề xuống chiếm Bắc Giang tỉnh thành
Sơn, Tuyên, Thái, Lạng, Nghệ, Thanh
Bốn phương hưởng ứng dẹp bình như chơi";
Ông Bình nói chửa dứt lời
Hai bên đứng dậy mọi người vỗ tay
Tức thì ba đạo chia ngay
Hữu kia Nguyễn Cốc, tả này Đặng Nhân
Ông Bình làm chủ trong quân
Ông Nga làm phó, ba quân cứ lời
Cùng nhau gắn bó mới rồi
Lễ bày sáp huyết định lời ước minh
Ngày hai mươi chín rõ rành
Nghe nó trúng độc thì mình động ngay
Lời sao không cánh mà bay
Cơ mưu nó biết hàng ngày nó trông
Tối hăm chín, bảy điểm chung
Nó ăn phải độc chưa xong nửa phần
Vô tình phải đứa bất nhân
Đem tin báo với Pháp quân tức thì
Thôi thôi còn biết cách gì
Hùm thiêng đến lúc sa cơ cũng hèn
Pháp doanh nghe động tiếng kèn
Trong thành bốn mặt bổ liền quân vây
Phải chi là chuyện chẳng may
Chậm cho mươi phút việc này hẳn xong
Dù thất bại vẫn anh hùng
Tấm lòng đối với non sông thẹn gì
Gan vàng dạ sắt tri tri
Ông Bình đến chết coi thì như không
Vẫn cười vẫn nói ung dung
Bên đường trông thấy ai không sụt sùi.
Ông Nga bị bắt tới nơi
Pháp quan dò hỏi mấy lời sâu nông
Rằng anh là kẻ có công
Nhà nước hậu đãi cũng không bạc gì
Sao anh mưu phản làm chi
Những ai đồng đảng khai thì tha ngay
Nghe lời nghiến lợi cau mày
Mắng rằng: "Pháp tặc nói hay làm gì
Một năm sưu thuế ba kỳ
Mấy nghìn vạn ức mày thì nhớ không
Tao ăn một tháng mười đồng
Cũng do công sức người trong ba kỳ
Cơm thừa canh cặn ra chi
Thế mà khéo nói, kể gì là ơn
Lựa Nam nhơn giết Nam nhơn
Làm cho hết giống, hết dân, tội mày!
Pháp Lan Tây! Pháp Lan Tây!
Chí tao muốn giết thịt mày mới cam
Chẳng thà làm quỷ nước Nam
Còn hơn nô lệ làm quan cho mày!
Rồi đây được chết là may
Còn bao người khác sau này giống tao";
Gọi to một tiếng "đồng bào!";
Hồn thiêng theo trận gió ào lên mây
Ối thương thay! Ối thương thay!
Kể sao xiết tội giết lây bao người
Văn minh cũng thật lạ đời
Đàn bà giết cả đến người hàng cơm
Đời mình coi nhẹ rác rơm
Trăm nghìn phó một mũi gươm cho rồi
Khen cho liệt sĩ bốn người
Một lòng vì nước, muôn đời tiếng thơm
Tát tai đá đít cũng cam
Những phường giá áo túi cơm sá gì
Vẫn còn mở miệng thị phi
Biết gì nòi giống, biết gì nước non!
Việc thiên hạ há cỏn con
Người nay làm hỏng vẫn còn người sau
Bền gan chẳng ngại dài lâu
Núi cao cũng lở, sông sâu cũng đầy
Rồi ra bao kẻ sau này
Quyết lòng báo phục ra tay anh hùng
Xứng danh nòi giống Tiên Rồng
Rửa hờn nghĩa liệt đền công nước nhà.

Bo bo còn phải độn mì, Mi lên vũ trụ làm gì hả Tuân?

Thứ 4, ngày 11/04/2018 08:37:33
Bo bo còn phải độn mì
Mi lên vũ trụ làm gì hả Tuân?

Lẳng lặng mà nghe, Cái vè xin thuế, Mùa màng mất tệ, Buôn bán không ra

Thứ 4, ngày 11/04/2018 08:37:22
Lẳng lặng mà nghe
Cái vè xin thuế
Mùa màng mất tệ
Buôn bán không ra
Kẻ gần người xa
Cũng nghèo cũng khổ
Hai đồng xâu nọ
Bảy ngày công sưu
Cao đã quá đầu
Kêu đà ngắn cổ
Ở đâu ở đó
Cũng rúc mà ra
Kẻ kéo xuống Tòa
Người nằm trên tỉnh
Đông đà quá đông
Trong tự Hà Đông
Ngoài từ Diên Phước
Đại Lộc xin trước
Duy Xuyên, Quế Sơn
Thăng Bình, Hòa Vang...
Huyện mô cũng có
Lạy quan bảo hộ
Dân thiệt cơ hàn
Phải tới kêu van
Nhờ ơn chuẩn giám
Đứa thời lởm chởm
Đùm muối đùm cơm
Đứa chạy lơm xơm
Bọc khoai, mang gộ
Quần thì đóng khố
Áo chí mông tròn
Hình tợ châu ôn
Dạng như Phật đất
Trong Tòa cũng chật
Nằm tới ngoài đàng
Từ phố Hội An
Đến sông Chợ Củi
Kêu nghèo, kêu đói
Xin thuế, xin xâu
Có kẻ cúp đầu
Người thì dài tóc
Đi ngang, đi dọc
Kéo vô, kéo ra
Miệng nói: "Chu choa!";
Lòng thời tở mở
Thằng xâu thuế chợ
Cũng đánh chạy tan
Ông cai đắp đàng
Sợ đều trốn phứt
Ban đầu la cực
Sau lại làm hung
Vì kẻ lung tung
Bắt người sậm sực
Nhộn nhộn nhựt nhựt
Túi búi tăng băng
Kẻ tống dù đen
Người mang trát đỏ
Các quan sức tỏ
Tất cả vọng hô
Từ dân trấn vô
Bất tuân trong dạ
Lạ đà quá lạ
Kinh cũng quá kinh
Trong réo lãnh binh
Ngoài khiêng tri phủ
Có quan tổng cũ
Cũng trấn nước nhầu
Xin thuế xin xâu
Sao hung chi dữ
Từ tỉnh, từ sứ
Chí huyện, chí nha
Thấy những người ta
Nằm thôi chật nức
Sứ đà hiểu sức
Biểu nhau kéo về
Dân cũng chẳng nghe
Cứ việc nằm đó
Lính kêu khố đỏ
Đánh bể mật xanh
Kẻ thì dập mình
Người kêu bể trốc
Mấy anh đầu trọc
Cũng xiểng mang tai
Mấy chú tóc dài
Cũng đơ cán cuốc
Súng dộng rật rật
Roi quất vo vo
Ai cũng tự do
Khôn bề độc lập
Tòa tư ra gấp
Bộ kéo về liền
Tỉnh có quan phiên
Người về hiểu trấp
Hai trăm lính tập
Quan một, quan hai
Súng đạn hẳn hòi
Quan gia minh bạch
Cúp thì trốn sạch
Miệng hết nói vông
Gần sông xuống sông
Gần núi lên núi
Kẻ rúc vô bụi
Người chui vô rừng
Bắt đánh tưng bừng
Bắt đi lịu địu
Vợ chồng bận bịu
Cha mẹ thiết tha
Kẻ giải xuống tòa
Người giam trên phủ
Thuế đà đến vụ
Xâu đã đến kỳ
Chẳng thấy giảm chi
Sao không xin nữa?

Lẳng lặng mà nghe, Cái vè xin thuế, Mùa màng mất tệ, Buôn bán không ra

Thứ 4, ngày 11/04/2018 08:37:17
Lẳng lặng mà nghe
Cái vè xin thuế
Mùa màng mất tệ
Buôn bán không ra
Kẻ gần người xa
Cũng nghèo cũng khổ
Hai đồng xâu nọ
Bảy ngày công sưu
Cao đã quá đầu
Kêu đà ngắn cổ
Ở đâu ở đó
Cũng rúc mà ra
Kẻ kéo xuống Tòa
Người nằm trên tỉnh
Đông đà quá đông
Trong tự Hà Đông
Ngoài từ Diên Phước
Đại Lộc xin trước
Duy Xuyên, Quế Sơn
Thăng Bình, Hòa Vang...
Huyện mô cũng có
Lạy quan bảo hộ
Dân thiệt cơ hàn
Phải tới kêu van
Nhờ ơn chuẩn giám
Đứa thời lởm chởm
Đùm muối đùm cơm
Đứa chạy lơm xơm
Bọc khoai, mang gộ
Quần thì đóng khố
Áo chí mông tròn
Hình tợ châu ôn
Dạng như Phật đất
Trong Tòa cũng chật
Nằm tới ngoài đàng
Từ phố Hội An
Đến sông Chợ Củi
Kêu nghèo, kêu đói
Xin thuế, xin xâu
Có kẻ cúp đầu
Người thì dài tóc
Đi ngang, đi dọc
Kéo vô, kéo ra
Miệng nói: "Chu choa!";
Lòng thời tở mở
Thằng xâu thuế chợ
Cũng đánh chạy tan
Ông cai đắp đàng
Sợ đều trốn phứt
Ban đầu la cực
Sau lại làm hung
Vì kẻ lung tung
Bắt người sậm sực
Nhộn nhộn nhựt nhựt
Túi búi tăng băng
Kẻ tống dù đen
Người mang trát đỏ
Các quan sức tỏ
Tất cả vọng hô
Từ dân trấn vô
Bất tuân trong dạ
Lạ đà quá lạ
Kinh cũng quá kinh
Trong réo lãnh binh
Ngoài khiêng tri phủ
Có quan tổng cũ
Cũng trấn nước nhầu
Xin thuế xin xâu
Sao hung chi dữ
Từ tỉnh, từ sứ
Chí huyện, chí nha
Thấy những người ta
Nằm thôi chật nức
Sứ đà hiểu sức
Biểu nhau kéo về
Dân cũng chẳng nghe
Cứ việc nằm đó
Lính kêu khố đỏ
Đánh bể mật xanh
Kẻ thì dập mình
Người kêu bể trốc
Mấy anh đầu trọc
Cũng xiểng mang tai
Mấy chú tóc dài
Cũng đơ cán cuốc
Súng dộng rật rật
Roi quất vo vo
Ai cũng tự do
Khôn bề độc lập
Tòa tư ra gấp
Bộ kéo về liền
Tỉnh có quan phiên
Người về hiểu trấp
Hai trăm lính tập
Quan một, quan hai
Súng đạn hẳn hòi
Quan gia minh bạch
Cúp thì trốn sạch
Miệng hết nói vông
Gần sông xuống sông
Gần núi lên núi
Kẻ rúc vô bụi
Người chui vô rừng
Bắt đánh tưng bừng
Bắt đi lịu địu
Vợ chồng bận bịu
Cha mẹ thiết tha
Kẻ giải xuống tòa
Người giam trên phủ
Thuế đà đến vụ
Xâu đã đến kỳ
Chẳng thấy giảm chi
Sao không xin nữa?

Cậu Ðường mười tám tuổi đầu, Dẫn dân công ích xin xâu dưới tòa, Bắt anh trùm Thuyết dẫn ra, Dẫn ra dân tưởng quan tha cho về

Thứ 4, ngày 11/04/2018 08:37:11
Cậu Ðường mười tám tuổi đầu
Dẫn dân công ích xin xâu dưới tòa
Bắt anh trùm Thuyết dẫn ra,
Dẫn ra dân tưởng quan tha cho về
Chém anh trùm Thuyết gớm ghê
Gươm đao âm phủ ba bốn bề cách xa.

Chồng em vì nước hi sinh, Cánh tay mất nửa, mối tình còn nguyên

Thứ 4, ngày 11/04/2018 08:36:24
Chồng em vì nước hi sinh,
Cánh tay mất nửa, mối tình còn nguyên.

Rủ nhau đi học i tờ, Xem tin, đọc báo, xem thơ dễ dàng

Thứ 4, ngày 11/04/2018 08:36:22
Rủ nhau đi học i tờ,
Xem tin, đọc báo, xem thơ dễ dàng.

Anh mà đi với thằng Tây, Em đành phải dứt hết dây nghĩa tình

Thứ 4, ngày 11/04/2018 08:35:21
Anh mà đi với thằng Tây,
Em đành phải dứt hết dây nghĩa tình.

Bể Đông có lúc vơi đầy, Mối thù mất nước có ngày nào vơi!

Thứ 4, ngày 11/04/2018 08:35:19
Bể Đông có lúc vơi đầy
Mối thù mất nước có ngày nào vơi!

Ai về làng Vạn mà coi, Coi ông quan Thượng cho voi làm đường

Thứ 4, ngày 11/04/2018 08:35:08
Ai về làng Vạn mà coi
Coi ông quan Thượng cho voi làm đường
Loading...
Google Facebook
Về trang chủ Gửi bài tập cần làm Lên đầu trang