Tục ngữ Nội dung - Hình thức | Lazi.vn - Cộng đồng Tri thức & Giáo dục
Lazi.vn - Cộng đồng Tri thức & Giáo dục

Trông mặt đặt tên

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:51:15
Trông mặt, đặt tên.

Người làm sao chiêm bao làm vậy

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:51:14
Người làm sao, chiêm bao làm vậy.

Chùa nào bụt nấy

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:51:12
Chùa nào, bụt nấy.

Đình nào thành hoành ấy

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:51:11
Đình nào, thành hoành ấy.

Nước mắm xem màng thành hoàng xem tàn quạt

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:51:10
Nước mắm xem màng, thành hoàng xem tàn quạt.

Thay quần thay áo thay hơi thay dáng thay dấp nhưng người không thay

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:51:09
Thay quần thay áo thay hơi, thay dáng thay dấp nhưng người không thay.

Khác lọ cùng một nước

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:51:07
Khác lọ, cùng một nước.

Thế gian lắm kẻ mơ màng thấy hòn son đỏ ngỡ ngàng mới tô

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:51:07
Thế gian lắm kẻ mơ màng, thấy hòn son đỏ ngỡ ngàng mới tô.

Cá vàng bụng bọ

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:51:06
Cá vàng bụng bọ.

Lòa yếm thắm ai lòa trôn kim

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:51:05
Lòa yếm thắm, ai lòa trôn kim.

Người có tiếng không mạnh thì bạo

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:51:03
Người có tiếng không mạnh thì bạo.

Có ăn có chọi mới gọi là trâu

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:51:01
Có ăn có chọi mới gọi là trâu

Thủ thỉ nhưng mà quỉ ma

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:50:59
Thủ thỉ nhưng mà quỉ ma.

Tẩm ngẩm tầm ngầm mà đấm chết voi

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:50:56
Tẩm ngẩm tầm ngầm mà đấm chết voi.

Thà sợ khái chẳng thà sợ cứt khái

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:50:54
Thà sợ khái, chẳng thà sợ cứt khái.

Giữ tiếng chẳng tày giữ miếng

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:50:54
Giữ tiếng chẳng tày giữ miếng.

Thờ thời dễ giữ lề thời khó

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:50:52
Thờ thời dễ, giữ lề thời khó.

Rượu ngon bất luận be sành áo rách khéo vá hơn lành vụng may

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:50:51
Rượu ngon bất luận be sành, áo rách khéo vá hơn lành vụng may.

Bùa không hay hay về chú

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:50:50
Bùa không hay, hay về chú.

Ăn cướp dở không bằng ăn trộm

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:50:49
Ăn cướp dở không bằng ăn trộm.

Dốt đặc còn hơn hay chữ lỏng

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:50:47
Dốt đặc còn hơn hay chữ lỏng.

Chùa rách Phật vàng

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:50:45
Chùa rách, Phật vàng.

Chân tốt về hài tai tốt về noãn

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:50:42
Chân tốt về hài, tai tốt về noãn.

Thành hoàng thiêng về bộ hạ

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:50:41
Thành hoàng thiêng về bộ hạ.

Thánh thiêng về đồ thờ

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:50:39
Thánh thiêng về đồ thờ.

Chim mạnh về cánh

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:50:38
Chim mạnh về cánh.

Cá mạnh về vây

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:50:35
Cá mạnh về vây.

Áo dài chẳng ngại quần thưa

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:50:34
Áo dài chẳng ngại quần thưa.

Ăn lấy đặc mặc lấy dày

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:50:33
Ăn lấy đặc mặc lấy dày.

Ăn lấy chắc mặc lấy bền

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:50:32
Ăn lấy chắc, mặc lấy bền.
Loading...
Google Facebook
Về trang chủ Gửi bài tập cần làm Lên đầu trang