Tục ngữ Lòng tin - Hy vọng | Lazi.vn - Cộng đồng Tri thức & Giáo dục
Lazi.vn - Cộng đồng Tri thức & Giáo dục

Ai giàu ba họ ai khó ba đời

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:59:06
Ai giàu ba họ, ai khó ba đời.

Non cao cũng có đường trèo đường dù hiểm nghèo cũng có lối đi

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:37:46
Non cao cũng có đường trèo, đường dù hiểm nghèo cũng có lối đi.

Non cao cũng có đường trèo những bệnh hiểm nghèo có thuốc thần tiên

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:37:45
Non cao cũng có đường trèo, những bệnh hiểm nghèo có thuốc thần tiên.

Trời không đóng cửa ai

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:37:45
Trời không đóng cửa ai.

Ai đội đá mà sống ở đời

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:37:44
Ai đội đá mà sống ở đời.

Không ai giàu ba họ không ai khó ba đời

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:37:42
Không ai giàu ba họ, không ai khó ba đời.

Hết cơn hoạn nạn đến tuần hiển vinh

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:37:41
Hết cơn hoạn nạn, đến tuần hiển vinh.

Hết cơn bĩ cực đến kỳ thái lai

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:37:41
Hết cơn bĩ cực, đến kỳ thái lai.
Loading...
Google Facebook
Về trang chủ Gửi bài tập cần làm Lên đầu trang