Tục ngữ Đàn ông - Đàn bà | Lazi.vn - Cộng đồng Tri thức & Giáo dục
Lazi.vn - Cộng đồng Tri thức & Giáo dục

Ai trông thấy ma mà biết đàn bà ăn bớt

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:48:03
Ai trông thấy ma mà biết đàn bà ăn bớt.

Đàn ông cười hoa đàn bà cười nụ

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:48:02
Đàn ông cười hoa, đàn bà cười nụ.

Đàn ông không râu bất nghì đàn bà không có vú lấy gì nuôi con

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:48:02
Đàn ông không râu bất nghì, đàn bà không có vú lấy gì nuôi con.

Đàn ông cắm chà đàn bà làm tổ

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:48:01
Đàn ông cắm chà, đàn bà làm tổ.

Đàn bà không biết nuôi heo đàn bà nhác; đàn ông không biết buộc lạt đàn ông hư

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:48:00
Đàn bà không biết nuôi heo, đàn bà nhác; đàn ông không biết buộc lạt, đàn ông hư.

Đàn ông như giỏ đàn bà như hòm

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:48:00
Đàn ông như giỏ, đàn bà như hòm.

Đàn bà cạn lòng như đĩa đàn ông bạc nghĩa như vôi

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:47:57
Đàn bà cạn lòng như đĩa, đàn ông bạc nghĩa như vôi.

Đàn ông quan tắt thì chày đàn bà quan tắt nửa ngày nên quan

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:47:56
Đàn ông quan tắt thì chày, đàn bà quan tắt nửa ngày nên quan.
Loading...
Google Facebook
Về trang chủ Gửi bài tập cần làm Lên đầu trang