Giàu điếc sang đui

Văn Học Dân Gian | Chat Online
Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:59:09

Giàu ăn khó chịu

Văn Học Dân Gian | Chat Online
Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:59:07

Giàu trọng khó khinh

Văn Học Dân Gian | Chat Online
Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:59:05

Túng thì tính

Văn Học Dân Gian | Chat Online
Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:58:55

Khó bó đến xương

Văn Học Dân Gian | Chat Online
Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:58:52

Cái khó bó cái khôn

Văn Học Dân Gian | Chat Online
Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:58:52
Chào bạn, bạn đang có tâm trạng thế nào?
Vui Buồn Bình thường
Lên đầu trang