Giàu điếc sang đui

Văn Học Dân Gian | Chat Online
Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:59:09

Giàu ăn khó chịu

Văn Học Dân Gian | Chat Online
Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:59:07

Giàu trọng khó khinh

Văn Học Dân Gian | Chat Online
Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:59:05

Túng thì tính

Văn Học Dân Gian | Chat Online
Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:58:55

Khó bó đến xương

Văn Học Dân Gian | Chat Online
Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:58:52

Cái khó bó cái khôn

Văn Học Dân Gian | Chat Online
Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:58:52
Vui Buồn Bình thường
BẢNG XẾP HẠNG TOP THÀNH VIÊN
Tháng 04-2020 | Tháng 03-2020 | Yêu thích
STT Họ tên Avatar Điểm
1 Hiệp Nguyễn 12.847
2 Anh 11.529
3 Minh Đức 9.483
4 Nguyễn Thị Ngọc Mai 8.805
5 ♥ ... 8.703
STT Họ tên Avatar Lượt đánh giá Tổng sao
1 Hanh 142 689
2 Occii; Trangg :vv is ... 77 305
3 A Oi Van 49 240
4 Tuệ Anh 48 237
5 ... 44 208
Lên đầu trang