Tục ngữ Sinh sản | Lazi.vn - Cộng đồng Tri thức & Giáo dục
Lazi.vn - Cộng đồng Tri thức & Giáo dục

Một con so lo bằng mười con dạ

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:48:48
Một con so, lo bằng mười con dạ.

Sinh được một con mất một hòn máu

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:48:48
Sinh được một con mất một hòn máu.

Ba tháng còn sảy bảy tháng con sa

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:48:46
Ba tháng còn sảy, bảy tháng con sa.

Một con sa bằng ba con đẻ

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:48:44
Một con sa bằng ba con đẻ.

Sinh nở có thì

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:48:43
Sinh nở có thì.

Người chửa cửa mả

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:48:43
Người chửa, cửa mả.
Loading...
Google Facebook
Về trang chủ Gửi bài tập cần làm Lên đầu trang