Tục ngữ Khéo vụng | Lazi.vn - Cộng đồng Tri thức & Giáo dục
Lazi.vn - Cộng đồng Tri thức & Giáo dục

Khôn khéo vá may vụng về cày cấy

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:44:43
Khôn khéo vá may, vụng về cày cấy.

Khéo vá vai tài vá nách

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:44:42
Khéo vá vai, tài vá nách.

Áo rách khéo vá hơn lành vụng may

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:44:39
Áo rách khéo vá hơn lành vụng may.

Khéo làm tôi vụng vụng chẳng làm tôi ai

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:44:38
Khéo làm tôi vụng, vụng chẳng làm tôi ai.

Lạt mềm buộc chặt

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:44:36
Lạt mềm buộc chặt.

Mật ngọt chết ruồi mặn mắm chế giòi

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:44:34
Mật ngọt chết ruồi, mặn mắm chế giòi.

Đất cứng trồng cây ngả nghiêng

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:44:34
Đất cứng trồng cây ngả nghiêng.

Vụng đẽo khéo chữa

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:44:31
Vụng đẽo khéo chữa.

Vụng chèo khéo chống

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:44:30
Vụng chèo khéo chống.

Vụng tay hay con mắt

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:44:29
Vụng tay hay con mắt.

Người vụng đan thúng giữa đường

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:44:28
Người vụng đan thúng giữa đường.
Loading...
Google Facebook
Về trang chủ Gửi bài tập cần làm Lên đầu trang