Tục ngữ Sự giận dữ | Lazi.vn - Cộng đồng Tri thức & Giáo dục
Lazi.vn - Cộng đồng Tri thức & Giáo dục

Cả giận mất khôn

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:43:51
Cả giận, mất khôn.

Cả giận mất khôn bây giờ cắn rốn lại còn được ru?

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:43:51
Cả giận mất khôn, bây giờ cắn rốn lại còn được ru?

Giận mất khôn lo mất ngon

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:43:50
Giận mất khôn, lo mất ngon.

Khi giận ai bẻ thước mà đo

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:43:50
Khi giận, ai bẻ thước mà đo.

Giận đứa ngu quên ngủ; mê vận lú quên ăn

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:43:49
Giận đứa ngu, quên ngủ; mê vận lú, quên ăn.

Giận người dưng thêm phiền

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:43:48
Giận người dưng thêm phiền.
Loading...
Google Facebook
Về trang chủ Gửi bài tập cần làm Lên đầu trang