Lazi.vn - Cộng đồng Tri thức & Giáo dục

Cả giận mất khôn

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:43:51

Giận mất khôn lo mất ngon

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:43:50

Khi giận ai bẻ thước mà đo

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:43:50

Giận người dưng thêm phiền

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:43:48
Loading...
Google Facebook
Gửi bài tập cần làm Lên đầu trang Phòng Trò Chuyện