Ca dao Phong tục | Lazi.vn - Cộng đồng Tri thức & Giáo dục
Lazi.vn - Cộng đồng Tri thức & Giáo dục

Thấy cô yếm đỏ răng đen, Nam mô di Phật lại quên mất chùa!, Ai mua tiên cảnh thì mua, Thanh la não bạt thầy chùa bán cho

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:19:24
Thấy cô yếm đỏ răng đen,
Nam mô di Phật lại quên mất chùa!
Ai mua tiên cảnh thì mua,
Thanh la não bạt thầy chùa bán cho.
Hộ pháp thì một quan ba,
Long thần chín rưỡi, Thích Ca ba tiền.
Còn hai mụ Thiện hai bên,
Ai mua bán nốt lấy tiền nộp cheo.
Lệ làng thiếu thốn bao nhiêu,
Đẵn cây tre mộc cắm nêu sân chùa.

Ai về Phú Thọ cùng ta, Vui ngày giỗ tổ tháng ba mùng mười, Dù ai đi ngược về xuôi, Nhớ ngày giỗ tổ mùng mười tháng ba

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:19:22
Ai về Phú Thọ cùng ta,
Vui ngày giỗ tổ tháng ba mùng mười.
Dù ai đi ngược về xuôi,
Nhớ ngày giỗ tổ mùng mười tháng ba.

 Đu tiên mới dựng năm nay, Cô nào hay hát kỳ này hát lên, Tháng ba nô nức hội đền, Nhớ ngày giỗ tổ bốn nghìn năm nay

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:19:21
 Đu tiên mới dựng năm nay,
Cô nào hay hát kỳ này hát lên.
Tháng ba nô nức hội đền,
Nhớ ngày giỗ tổ bốn nghìn năm nay.
Dạo xem phong cảnh trời mây
Lô, Đà, Tam Đảo cũng quay đầu về.
Khắp nơi con cháu ba kỳ,
Kẻ đi cầu phúc, người đi cầu tài.
Sở cầu như ý ai ai,
Xin rằng nhớ lấy mùng mười tháng ba.
Nhớ ngày mùng bảy tháng ba,
Trở về hội Láng, trở ra hội Thầy.

Hội chùa Thầy có hang Cắc Cớ, Trai chưa vợ nhớ hội chùa Thầy

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:19:21
Hội chùa Thầy có hang Cắc Cớ,
Trai chưa vợ nhớ hội chùa Thầy.

Cầu Quan vui lắm ai ơi, Trên thì họp chợ dưới bơi thuyền rồng

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:19:20
Cầu Quan vui lắm ai ơi,
Trên thì họp chợ, dưới bơi thuyền rồng.

Dù ai buôn đâu bán đâu, Mùng mười tháng tám chọi trâu thì về

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:19:20
Dù ai buôn đâu bán đâu,
Mùng mười tháng tám chọi trâu thì về.

Mùng bảy hội Khám mùng tám hội Dâu, Mùng chín đâu đâu trở về hội Gióng

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:19:18
Mùng bảy hội Khám, mùng tám hội Dâu,
Mùng chín đâu đâu trở về hội Gióng.

Cho dù cha mắng mẹ treo, Em không bỏ hội chùa keo hôm rằm

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:19:17
Cho dù cha mắng mẹ treo,
Em không bỏ hội chùa keo hôm rằm.

Ấy ngày mùng sáu tháng ba, Ăn cơm với cà đi hội chùa Tây, Hò chơi bên gái bên trai, Xin cùng cô bác đừng ai nghi ngờ

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:19:17
Ấy ngày mùng sáu tháng ba,
Ăn cơm với cà đi hội chùa Tây.
Hò chơi bên gái bên trai,
Xin cùng cô bác đừng ai nghi ngờ.

Gặp nhau một chút nên duyên, Xin mời bên đó cất lên cùng hò, Ai có chồng nói chồng đừng sợ, Ai có vợ nói vợ đừng ghen

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:19:16
Gặp nhau một chút nên duyên,
Xin mời bên đó cất lên cùng hò
Ai có chồng nói chồng đừng sợ,
Ai có vợ nói vợ đừng ghen.
Tới đây hò hát cho quen.
Rạng ngày ai về nhà nấy, không há dễ ngọn đèn hai tim.

Kẻ Dẫu có án Đình Thành, Kẻ Hạc ta có Ba Đình Ba Voi, Mười tám cất thuyền xuống bơi, Mười chín giã bánh hai mươi rước thần

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:19:15
Kẻ Dẫu có án Đình Thành,
Kẻ Hạc ta có Ba Đình, Ba Voi.
Mười tám cất thuyền xuống bơi,
Mười chín giã bánh, hai mươi rước thần.

Hát cho con gái có chồng, Con trai có vợ mẹ dòng có con, Còn trời còn nước còn non, Còn câu quan họ em còn say sưa

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:19:15
Hát cho con gái có chồng,
Con trai có vợ, mẹ dòng có con.
Còn trời còn nước còn non,
Còn câu quan họ em còn say sưa.

Hát đàn cho rạng đông ra, Mai về quan bỏ nhà pha cũng đành

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:19:14
Hát đàn cho rạng đông ra,
Mai về quan bỏ nhà pha cũng đành.

Cơm chiều ăn với cá ve, Anh về nốc biển mà nghe câu hò, Mấy người hát tối hôm qua, Hôm nay ra hát cho ra hát cùng

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:19:14
Cơm chiều ăn với cá ve,
Anh về nốc biển mà nghe câu hò.
Mấy người hát tối hôm qua,
Hôm nay ra hát cho ra hát cùng.

Ai về Bình Định mà nghe, Nói thơ chàng Lía hát vè Quảng Nam

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:19:13
Ai về Bình Định mà nghe,
Nói thơ chàng Lía, hát vè Quảng Nam.

Gà nào hay bằng gà Cao Lãnh, Gái nào bảnh bằng gái Tân Châu, Anh thương em chẳng ngại sang giàu, Mứt hồng đôi lượng trà tàu đôi cân

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:19:12
Gà nào hay bằng gà Cao Lãnh,
Gái nào bảnh bằng gái Tân Châu.
Anh thương em chẳng ngại sang giàu,
Mứt hồng đôi lượng trà tàu đôi cân.

Thịt Mỡ dưa hành câu đối đỏ, Cây nêu tràng pháo bánh chưng xanh

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:19:12
Thịt Mỡ dưa hành câu đối đỏ,
Cây nêu, tràng pháo, bánh chưng xanh.

Bên lương bên giáo bên đạo cũng như bên ta, Về đây kết nghĩa giao hòa, Phải duyên phải kiếp áo chùa Bà ta mặc chung

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:19:11
Bên lương bên giáo bên đạo cũng như bên ta,
Về đây kết nghĩa giao hòa,
Phải duyên phải kiếp, áo chùa Bà ta mặc chung.

Người trên ở chẳng chính ngôi, Khiến cho kẻ dưới chúng tôi hỗn hào

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:19:10
Người trên ở chẳng chính ngôi,
Khiến cho kẻ dưới chúng tôi hỗn hào.

Con vua thì lại làm vua, Con sãi ở chùa thì quét lá đa, Bao giờ dân nổi can qua, Con vua thất thế lại ra ở chùa

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:19:10
Con vua thì lại làm vua,
Con sãi ở chùa thì quét lá đa.
Bao giờ dân nổi can qua,
Con vua thất thế lại ra ở chùa.
Loading...
Google Facebook
Về trang chủ Gửi bài tập cần làm Lên đầu trang