Tục ngữ Tiết kiệm - Hoang phí | Lazi.vn - Cộng đồng Tri thức & Giáo dục
Lazi.vn - Cộng đồng Tri thức & Giáo dục

Ít chắt chiu hơn nhiều vung phí

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:36:44
Ít chắt chiu, hơn nhiều vung phí.

Có kiêng có lành có dành có lúa

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:36:42
Có kiêng có lành, có dành có lúa.

Phí của trời mười đời chẳng có

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:36:41
Phí của trời, mười đời chẳng có.

Làm người phải biết tiện tằn đồ ăn thức mặc có ngần thì thôi

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:36:41
Làm người phải biết tiện tằn, đồ ăn thức mặc có ngần thì thôi.

Tiết kiệm sẵn có đồng tiền phòng khi túng nhỡ không phiền lụy ai

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:36:40
Tiết kiệm sẵn có đồng tiền, phòng khi túng nhỡ không phiền lụy ai.

Bớt bát mát mặt

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:36:38
Bớt bát mát mặt.

Chín đụn chẳng coi một lo ăn dè

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:36:38
Chín đụn chẳng coi, một lo ăn dè.

Ăn cháo để gạo cho vay

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:36:37
Ăn cháo để gạo cho vay.

Để một thì giàu chia nhau thì khó

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:36:32
Để một thì giàu, chia nhau thì khó.
Loading...
Google Facebook
Về trang chủ Gửi bài tập cần làm Lên đầu trang