Cha nào con nấy

Cường Quốc Nguyễn - Chủ nhật, ngày 18/11/2018 22:19:29

Suy bụng ta ra bụng người

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:43:35

Vừa mắt ta ra mắt người

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:43:35

Bắt mạch người trong bong ra người ngoài

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:43:34

Đẹp mắt ta ra mắt người

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:43:32

Nhất sự suy vạn sự

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:43:32

Hạt trước mưa đâu hạt sau mưa đấy

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:43:30
Lên đầu trang