Tục ngữ Con trai - Con gái | Lazi.vn - Cộng đồng Tri thức & Giáo dục
Lazi.vn - Cộng đồng Tri thức & Giáo dục

Gái tháng hai trai tháng tám

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:55:28
Gái tháng hai, trai tháng tám.

Trai trứng cá gái má hồng

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:55:28
Trai trứng cá, gái má hồng.

Con gái mười bảy bẻ gãy sừng trâu

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:55:27
Con gái mười bảy, bẻ gãy sừng trâu.

Ruộng sâu trâu nái không bằng con gái đầu lòng

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:55:26
Ruộng sâu trâu nái, không bằng con gái đầu lòng.

Thân con gái mười hai bến nước

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:55:26
Thân con gái mười hai bến nước.

Phận gái như cái bầu sa đâu ấm đấy

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:55:25
Phận gái như cái bầu, sa đâu ấm đấy.

Con gái cửa cài then đóng

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:55:25
Con gái cửa cài then đóng.

Gái dở một giành gái lành một sọt

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:55:24
Gái dở một giành, gái lành một sọt.

Con gái đái lở đầu hè

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:55:24
Con gái đái lở đầu hè.

Con gái là cái bòn

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:55:23
Con gái là cái bòn.

Cha chết không lo bằng gái to trong nhà

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:55:21
Cha chết không lo bằng gái to trong nhà.

Gái lớn trong nhà như ma chửa cất

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:55:21
Gái lớn trong nhà, như ma chửa cất.

Gái chậm chồng mẹ cha khắc khoải

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:55:20
Gái chậm chồng, mẹ cha khắc khoải.

Thuyền theo lái gái theo chồng

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:55:20
Thuyền theo lái, gái theo chồng.

Nhất gái một con nhì thuốc ngon nửa điếu

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:55:19
Nhất gái một con, nhì thuốc ngon nửa điếu.

Gái có con như bồ hòn có rễ gái không con như bè nghể trôi sông

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:55:19
Gái có con như bồ hòn có rễ, gái không con như bè nghể trôi sông.

Chữ trinh đáng giá ngàn vàng

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:55:18
Chữ trinh đáng giá ngàn vàng.

Hoa mất nhị lấy gì làm thơm

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:55:18
Hoa mất nhị lấy gì làm thơm.

Trai đua mạnh gái đua mềm

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:55:17
Trai đua mạnh, gái đua mềm.

Nam thực như hổ nữ thực như miêu

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:55:16
Nam thực như hổ, nữ thực như miêu.

Nam trúng chữ nữ trúng kim

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:55:16
Nam trúng chữ, nữ trúng kim.

Trăm con trai không bằng lỗ tai con gái

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:55:15
Trăm con trai không bằng lỗ tai con gái.

Tam nam bất phú ngũ nữ bất bần

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:55:15
Tam nam bất phú, ngũ nữ bất bần.

Trai thời loạn gái thời bình

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:55:14
Trai thời loạn, gái thời bình.

Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:55:14
Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén.

Gái khôn trai dỗ lâu ngày cũng xiêu

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:55:13
Gái khôn trai dỗ lâu ngày cũng xiêu.

Gái tham tài trai tham sắc

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:55:13
Gái tham tài, trai tham sắc.

Gái phải lòng trai đem của về nhà trai phải lòng gái đem cả cột nhà đi

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:55:12
Gái phải lòng trai đem của về nhà, trai phải lòng gái đem cả cột nhà đi.

Trai tơ lấy phải nạ dòng như nước mắm thối chấm lòng lợn thiu

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:55:12
Trai tơ lấy phải nạ dòng, như nước mắm thối chấm lòng lợn thiu.

Bố dòng lấy được gái tơ đêm nằm mê mẩn như mơ thấy vàng

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:55:11
Bố dòng lấy được gái tơ, đêm nằm mê mẩn như mơ thấy vàng.
Loading...
Google Facebook
Về trang chủ Gửi bài tập cần làm Lên đầu trang