Tục ngữ Chăm chỉ - Lười biếng | Lazi.vn - Cộng đồng Tri thức & Giáo dục
Lazi.vn - Cộng đồng Tri thức & Giáo dục

Muốn ăn lúa phải tìm giống

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:37:19
Muốn ăn lúa, phải tìm giống.

Muốn ăn hét phải đào giun

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:37:18
Muốn ăn hét, phải đào giun.

Muốn ăn cá phải thả câu

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:37:18
Muốn ăn cá, phải thả câu.

Muốn ăn cá cả phải thả câu dài

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:37:16
Muốn ăn cá cả, phải thả câu dài.

Muốn ăn oản phải giữ lấy chùa

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:37:16
Muốn ăn oản, phải giữ lấy chùa.

Muốn xem hội phải đi đến chùa

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:37:15
Muốn xem hội, phải đi đến chùa.

Muốn làm ông cái lông không muốn mất

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:37:09
Muốn làm ông, cái lông không muốn mất.

Siêng làm thì có siêng học thì hay

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:37:03
Siêng làm thì có, siêng học thì hay.

Hay làm đắp ấm vào thân

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:37:01
Hay làm đắp ấm vào thân.

Hay lam hay làm quanh năm chẳng lo đói

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:36:56
Hay lam hay làm, quanh năm chẳng lo đói.

Hay làm thì giàu hay cầu thì nghèo

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:36:55
Hay làm thì giàu, hay cầu thì nghèo.

Một người siêng bằng ba người nhác

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:36:55
Một người siêng bằng ba người nhác.

Trâu hay không ngại cày trưa

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:36:53
Trâu hay không ngại cày trưa.

Người lười đất không lười

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:36:53
Người lười, đất không lười.

Hay lam hay làm đầu quang mặt sạch, ai chẳng hay làm đầu dếch mặt dơ

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:36:52
Hay lam hay làm đầu quang mặt sạch
Ai chhẳng hay làm đầu dếch, mặt dơ.

Mồm miệng đỡ chân tay

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:36:50
Mồm miệng đỡ chân tay.

Làm biếng lấy miệng mà đưa

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:36:49
Làm biếng lấy miệng mà đưa.

Nhác đâm thì đổi chày nhác xay thì đổi cối

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:36:49
Nhác đâm thì đổi chày, nhác xay thì đổi cối.

Giã gạo thì ốm giã cốm thì khỏe

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:36:47
Giã gạo thì ốm, giã cốm thì khỏe.

Nhịn đói nằm co hơn ăn no vác nặng

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:36:46
Nhịn đói nằm co hơn ăn no vác nặng.

Nhàn cư vi bất thiện

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:36:45
Nhàn cư vi bất thiện.
Loading...
Google Facebook
Về trang chủ Gửi bài tập cần làm Lên đầu trang