Tục ngữ Hiện tượng tự nhiên | Lazi.vn - Cộng đồng Tri thức & Giáo dục
Lazi.vn - Cộng đồng Tri thức & Giáo dục

Qua giêng hết năm qua rằm hết tháng

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:53:37
Qua giêng hết năm, qua rằm hết tháng.

Đêm tháng năm chưa nằm đã sáng

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:53:36
Đêm tháng năm, chưa nằm đã sáng.

Ngày tháng mười chưa cười đã tối

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:53:35
Ngày tháng mười, chưa cười đã tối.

Đông chết se hè chết lụt

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:53:33
Đông chết se, hè chết lụt.

Mây thành vừa hanh vừa giá

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:53:32
Mây thành vừa hanh vừa giá.

Vẩy mại thời mưa bối bừa thời nắng

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:53:30
Vẩy mại thời mưa, bối bừa thời nắng.

Mỡ gà thời gió mỡ chó thời mưa

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:53:28
Mỡ gà thời gió, mỡ chó thời mưa.

Vồng chiều mưa sáng ráng chiều mưa hôm

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:53:27
Vồng chiều mưa sáng, ráng chiều mưa hôm.

Vồng rạp mưa rào vồng cao gió táp

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:53:26
Vồng rạp mưa rào, vồng cao gió táp.

Vồng ban sáng ráng chiều hôm

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:53:26
Vồng ban sáng, ráng chiều hôm.

Mống cao gió táp mống áo mưa rào

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:53:25
Mống cao gió táp, mống áo mưa rào.

Mống đông vồng tây chẳng mưa dây cũng bão giật

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:53:24
Mống đông vồng tây, chẳng mưa dây cũng bão giật.

Mống vàng thời nắng mống trắng thời mưa

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:53:23
Mống vàng thời nắng, mống trắng thời mưa.

Mống dài trời lụt mống cụt trời mưa

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:53:22
Mống dài trời lụt, mống cụt trời mưa.

Cha chết không lo bằng đỏ lò tây bắc

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:53:22
Cha chết không lo bằng đỏ lò tây bắc.

Gió thổi là chổi trời

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:53:21
Gió thổi là chổi trời.

Nước mưa là cưa trời

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:53:21
Nước mưa là cưa trời.

Nước chảy đá mòn

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:53:20
Nước chảy đá mòn.

Nước khe đè nước suối

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:53:19
Nước khe đè nước suối.

Gai ngọn nhọn hơn gai gốc

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:53:19
Gai ngọn nhọn hơn gai gốc.

Mùa đông mưa dầm gió bấc mùa hè mưa to gió lớn mùa thu sương sa nắng gắt

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:53:18
Mùa đông mưa dầm gió bấc, mùa hè mưa to gió lớn, mùa thu sương sa nắng gắt.

Đầu năm sương muối cuối năm gió bấc

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:53:17
Đầu năm sương muối, cuối năm gió bấc.

Tháng giêng rét dài tháng hai lét lộc tháng ba rét nàng Bân

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:53:17
Tháng giêng rét dài, tháng hai lét lộc, tháng ba rét nàng Bân.

Nắng tháng ba chó già lè lưỡi

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:53:16
Nắng tháng ba chó già lè lưỡi.

Tháng hè đóng bè làm phúc

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:53:16
Tháng hè đóng bè làm phúc.

Tháng bảy nước chảy qua bờ

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:53:15
Tháng bảy nước chảy qua bờ.

Mồng bảy ngâu ra mồng ba ngâu vào

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:53:15
Mồng bảy ngâu ra, mồng ba ngâu vào.

Vào mồng ba ra mồng bảy giãy mồng tám

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:53:14
Vào mồng ba, ra mồng bảy, giãy mồng tám.

Tháng tám gió may tươi đồng

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:53:14
Tháng tám gió may tươi đồng.

Tháng tám nắng rám trái bưởi

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:53:13
Tháng tám nắng rám trái bưởi.
Loading...
Google Facebook
Về trang chủ Gửi bài tập cần làm Lên đầu trang