Ca dao Vợ chồng | Lazi.vn - Cộng đồng Tri thức & Giáo dục
Lazi.vn - Cộng đồng Tri thức & Giáo dục

Một đàn cò trắng bay quanh, Cho loan nhớ phụng cho mình nhớ ta, Mình nhớ ta như cà nhớ muối, Ta nhớ mình như cuội nhớ trăng

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:16:22
Một đàn cò trắng bay quanh,
Cho loan nhớ phụng cho mình nhớ ta
Mình nhớ ta như cà nhớ muối,
Ta nhớ mình như cuội nhớ trăng.
Mình về mình nhớ ta chăng?

Vắng mặt nhân ngãi một ngày, Ngang bằng bác mẹ đem đày biển Đông

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:16:04
Vắng mặt nhân ngãi một ngày,
Ngang bằng bác mẹ đem đày biển Đông.

Đêm qua anh ngủ nhà ngoài, Để em thở vắn than dài nhà trong, Ước gì anh được vô phòng, Loan ôm lấy phượng phượng bồng lấy loan

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:16:03
Đêm qua anh ngủ nhà ngoài
Để em thở vắn than dài nhà trong.
Ước gì anh được vô phòng,
Loan ôm lấy phượng, phượng bồng lấy loan.

Đêm đêm khêu ngọn đèn loan, Nhớ chàng quân tử thở than mấy lời, Mong chàng chẳng thấy chàng ôi!, Thiếp tôi trằn trọc vội dời chân ra

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:16:02
Đêm đêm khêu ngọn đèn loan
Nhớ chàng quân tử thở than mấy lời.
Mong chàng chẳng thấy chàng ôi!
Thiếp tôi trằn trọc vội dời chân ra.
Nhác trông lên, trăng đã xế tà
Đêm hôm khuya khoắt con gà đã gáy sang canh.
Mong anh mà chẳng thấy anh,
Thiếp tôi buồn bã khêu quanh ngọn đèn….

Nhớ chàng lắm lắm chàng ơi, Nhớ lời chàng nói nhớ nơi chàng về, Nhớ khi chỉ núi giao thề, Nhớ từ trú quan nhớ về quê hương

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:16:01
Nhớ chàng lắm lắm chàng ơi,
Nhớ lời chàng nói nhớ nơi chàng về.
Nhớ khi chỉ núi giao thề,
Nhớ từ trú quan, nhớ về quê hương.
Đêm nằm những nhớ cùng thương,
Nói sao cho xiết mọi đường ái ân.

Nguồn ân bể ái hẹn hò, Một ngày nên nghĩa chuyến đò nên quen, Công cha nghĩa mẹ thiếp đền, Xin chàng đừng có kết duyên chốn nào

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:16:01
Nguồn ân bể ái hẹn hò,
Một ngày nên nghĩa chuyến đò nên quen.
Công cha nghĩa mẹ thiếp đền,
Xin chàng đừng có kết duyên chốn nào.
Xin đừng đứng thấp trông cao,
Xin đừng tơ tưởng chốn nào hơn đây.
Xin đừng tham gió bỏ mây,
Tham vườn táo rụng bỏ cây nhãn lồng.

Ngày ngày em đứng em trông, Trông non non ngất trông sông sông dài, Trông mây mây kéo ngang trời, Trông trăng trăng khuyết trông người người xa

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:16:00
Ngày ngày em đứng em trông,
Trông non non ngất, trông sông sông dài.
Trông mây mây kéo ngang trời,
Trông trăng trăng khuyết, trông người người xa.

Em thì vác cuốc thăm đồng, Anh thì giả cách mang lồng chơi chim, Vì em anh phải đi tìm, Xưa nay anh biết chọi chim là gì

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:15:58
Em thì vác cuốc thăm đồng,
Anh thì giả cách mang lồng chơi chim.
Vì em anh phải đi tìm,
Xưa nay anh biết chọi chim là gì.

Đấy đây xứng đáng cũng vừa, Xin đừng kén chọn lọc lừa nơi nao

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:15:57
Đấy đây xứng đáng cũng vừa
Xin đừng kén chọn lọc lừa nơi nao.

Em ơi ta nguyện nhau cùng, Răng long tóc bạc ta đừng quên nhau, Rượu ngon cái nậm cũng ngon, Thương em chẳng luận chồng con mấy đời

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:15:56
Em ơi ta nguyện nhau cùng,
Răng long tóc bạc ta đừng quên nhau.
Rượu ngon cái nậm cũng ngon,
Thương em chẳng luận chồng con mấy đời.

Giả đò mua khế bán chanh, Giả đi đòi nợ thăm anh kẻo buồn

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:15:55
Giả đò mua khế bán chanh,
Giả đi đòi nợ thăm anh kẻo buồn.

Em thương ai nấp bụi nấp bờ, Sớm trông đò ngược tối chờ đò xuôi, Thuyền anh đậu bến lâu rồi, Sao em chưa xuống mà ngồi thuyền anh?

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:15:54
Em thương ai nấp bụi nấp bờ,
Sớm trông đò ngược, tối chờ đò xuôi.
Thuyền anh đậu bến lâu rồi,
Sao em chưa xuống mà ngồi thuyền anh?
Anh có thương em thì thương cho trót
Có trục trặc thì trục trặc cho luôn,
Đừng làm theo thói ghe buồm,
Nay về, mai ở cho buồn dạ em.

Khi xưa một hẹn thì nên, Bây giờ chín hẹn em quên cả mười

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:15:53
Khi xưa một hẹn thì nên,
Bây giờ chín hẹn em quên cả mười.

Trách cha trách mẹ em lầm, Cho nên em phải khóc thầm hôm mai, Trách chàng chẳng dám trách ai, Trách chàng chê nụ hoa nhài không thơm

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:15:51
Trách cha trách mẹ em lầm,
Cho nên em phải khóc thầm hôm mai.
Trách chàng chẳng dám trách ai,
Trách chàng chê nụ hoa nhài không thơm.

Anh về đếm hết sao trời, Em đây kết tóc ở đời với anh, Anh về kiếm vợ cho xong, Em là con tép nhỏ lộn rong khó tìm

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:15:50
Anh về đếm hết sao trời,
Em đây kết tóc ở đời với anh.
Anh về kiếm vợ cho xong,
Em là con tép nhỏ lộn rong khó tìm.

Ân cha nghĩa mẹ chưa đền, Bậu mong ôm gối cuốn mền theo ai?

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:15:50
Ân cha nghĩa mẹ chưa đền,
Bậu mong ôm gối cuốn mền theo ai?

Buổi chợ đang đông con cá hồng anh chê lạt, Buổi chợ tan rồi con tép bạc anh cũng khen ngon

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:15:45
Buổi chợ đang đông, con cá hồng anh chê lạt,
Buổi chợ tan rồi, con tép bạc anh cũng khen ngon.

Buồn rầu buồn rĩ buồn nỉ buồn non, Buồn vì một nỗi sớm con muộn chồng

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:15:44
Buồn rầu, buồn rĩ, buồn nỉ, buồn non,
Buồn vì một nỗi sớm con muộn chồng.

Bước xuống ruộng sâu lỡ sầu tấc dạ, Tay ôm bó mạ nước mắt hai hàng, Ai làm lỡ chuyến đò ngang, Cho sông cạn nước đôi hàng biệt ly

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:15:43
Bước xuống ruộng sâu lỡ sầu tấc dạ,
Tay ôm bó mạ nước mắt hai hàng.
Ai làm lỡ chuyến đò ngang,
Cho sông cạn nước đôi hàng biệt ly.
Cất tiếng than hại hàng lụy nhỏ,
Anh nói thương em rồi lại bỏ em đây.

Cây vông đồng gói chẳng đặng nem, Tại anh chậm bước nên em có chồng

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:15:43
Cây vông đồng gói chẳng đặng nem,
Tại anh chậm bước nên em có chồng.

Cam sành rã rượi bờ ao, Tưởng không anh hái có rào thì thôi

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:15:42
Cam sành rã rượi bờ ao,
Tưởng không anh hái có rào thì thôi.

Chiếc ghe kia nói có, Chiếc ghe nọ nói không, Phải chi nếu ở gần sông, Em thề một tiếng kẻo lòng anh nghi

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:15:41
Chiếc ghe kia nói có,
Chiếc ghe nọ nói không.
Phải chi nếu ở gần sông,
Em thề một tiếng kẻo lòng anh nghi.

Tôi với mình thề trước miếu ông, Sống nằm một chiếu chết chung một mồ

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:15:41
Tôi với mình thề trước miếu ông,
Sống nằm một chiếu, chết chung một mồ.

Bứt đi thì dạ không đành, Cách xa nhân ngãi như chỉ mành thắt gan

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:15:40
Bứt đi thì dạ không đành,
Cách xa nhân ngãi như chỉ mành thắt gan.

Chỉ điều ai khéo vấn vương, Mỗi người một xứ mà thương nhau đời

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:15:40
Chỉ điều ai khéo vấn vương,
Mỗi người một xứ mà thương nhau đời.

Chiều chiều ra đứng bờ kinh, Gặp ai ở góa anh ring về nhà

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:15:39
Chiều chiều ra đứng bờ kinh,
Gặp ai ở góa anh ring về nhà.

Chiều chiều lo bảy lo ba, Lo cau trổ muộn lo già hết duyên, Còn duyên anh cưới con heo, Hết duyên anh cưới con mèo cụt đuôi

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:15:39
Chiều chiều lo bảy lo ba,
Lo cau trổ muộn, lo già hết duyên.
Còn duyên anh cưới con heo,
Hết duyên anh cưới con mèo cụt đuôi.

Chưa chi họ đồn quẩn đồn quanh, Đồn em là vợ đồn anh là chồng

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:15:37
Chưa chi họ đồn quẩn đồn quanh,
Đồn em là vợ, đồn anh là chồng.

Con cá đối nằm trên cối đá, Con chim đa đa đậu nhánh đa đa, Chồng gần không lấy lấy chồng xa, Một mai cha yếu mẹ già

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:15:36
Con cá đối nằm trên cối đá,
Con chim đa đa đậu nhánh đa đa,
Chồng gần không lấy, lấy chồng xa.
Một mai cha yếu mẹ già,
Chén cơm ai xới, kỷ trà ai dâng?

Khó than khó thở khó phân trần, Tóc không se mà rối ruột không dần mà đau, Không ăn thì ốm thì gầy, Ăn thì nước mắt chan đầy chén cơm

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:15:35
Khó than, khó thở, khó phân trần,
Tóc không se mà rối, ruột không dần mà đau.
Không ăn thì ốm thì gầy,
Ăn thì nước mắt chan đầy chén cơm.
Loading...
Google Facebook
Về trang chủ Gửi bài tập cần làm Lên đầu trang