Tục ngữ Nguyên nhân - Nguồn gốc | Lazi.vn - Cộng đồng Tri thức & Giáo dục
Lazi.vn - Cộng đồng Tri thức & Giáo dục

Giòi từ trong xương giòi ra

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:51:53
Giòi từ trong xương giòi ra.

Dột từ nóc dột xuống

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:51:51
Dột từ nóc dột xuống.

Nguồn đục thì dòng cũng đục

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:51:49
Nguồn đục thì dòng cũng đục.

Chua ngọt tại cây

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:51:48
Chua ngọt tại cây.

Cơm sống vì nồi không sống vì vung

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:51:45
Cơm sống vì nồi, không sống vì vung.

Cái sẩy nẩy cái ung

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:51:43
Cái sẩy nẩy cái ung.

Cháy rừng bởi chưng tí lửa

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:51:40
Cháy rừng bởi chưng tí lửa.

Không có lửa sao có khói

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:51:39
Không có lửa, sao có khói.

Không gấp đi đâu tối không vội đi đâu đêm

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:51:38
Không gấp đi đâu tối, không vội đi đâu đêm.

Không bóp cổ chẳng lè lưỡi

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:51:37
Không bóp cổ, chẳng lè lưỡi.

Sanh không thủng cá đi đường nào

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:51:37
Sanh không thủng cá đi đường nào.

Sói vào nhà không mất gà cũng mất vịt

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:51:36
Sói vào nhà, không mất gà cũng mất vịt.

Thổi lửa cháy lửa không ai thổi lửa cháy miệng

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:51:36
Thổi lửa cháy lửa, không ai thổi lửa cháy miệng.

Bắc cầu mà noi ai bắc cầu mà lội

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:51:35
Bắc cầu mà noi, ai bắc cầu mà lội.

Vị cây dây quấn

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:51:32
Vị cây dây quấn.

Có cây dây mới leo

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:51:31
Có cây dây mới leo.

Vị đầu heo gánh gốc chuối

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:51:30
Vị đầu heo, gánh gốc chuối.

Làm quan muốn sang bán hàng muốn đắt

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:51:29
Làm quan muốn sang, bán hàng muốn đắt.

Trăm cái tên nhằm một cái đụn

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:51:29
Trăm cái tên nhằm một cái đụn.

Trăm sông đổ ra bể

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:51:28
Trăm sông đổ ra bể.

Có bột mới gột nên hồ

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:51:27
Có bột mới gột nên hồ.

Có thóc mới bóc ra gạo

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:51:25
Có thóc mới bóc ra gạo.

Có tích mới dịch nên tuồng

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:51:24
Có tích mới dịch nên tuồng.

Có vốn rồi mới có lãi

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:51:22
Có vốn rồi mới có lãi.

Nhiều vốn nhiều lãi nhiều nái nhiều đẻ

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:51:21
Nhiều vốn nhiều lãi, nhiều nái nhiều đẻ.

Cả cây nây buồng

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:51:21
Cả cây, nây buồng.

Lắm rễ nhiều cành

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:51:20
Lắm rễ nhiều cành.

Ăn độc chốc đít

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:51:19
Ăn độc chốc đít.

Ăn mặn khát nước

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:51:19
Ăn mặn khát nước.

Lớn người to ngã

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:51:18
Lớn người, to ngã.
Loading...
Google Facebook
Về trang chủ Gửi bài tập cần làm Lên đầu trang