Chua ngọt tại cây

Văn Học Dân Gian | Chat Online
Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:51:48

Vị cây dây quấn

Văn Học Dân Gian | Chat Online
Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:51:32

Có cây dây mới leo

Văn Học Dân Gian | Chat Online
Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:51:31

Cả cây nây buồng

Văn Học Dân Gian | Chat Online
Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:51:21

Lắm rễ nhiều cành

Văn Học Dân Gian | Chat Online
Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:51:20

Ăn độc chốc đít

Văn Học Dân Gian | Chat Online
Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:51:19

Ăn mặn khát nước

Văn Học Dân Gian | Chat Online
Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:51:19

Lớn người to ngã

Văn Học Dân Gian | Chat Online
Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:51:18
Vui Buồn Bình thường
BẢNG XẾP HẠNG TOP THÀNH VIÊN
Tháng 01-2020 | Tháng 12-2019 | Yêu thích
STT Họ tên Avatar Điểm
1 Minh Đức 2.813
2 Duy Bách 2.240
3 Hiệp Nguyễn 1.296
4 Hôm nay tôi buồn 1.271
5 Huyền Trân 1.254
STT Họ tên Avatar Điểm
1 密橘 (泉ゆり) 2.821
2 Minh Đức 2.671
3 Sâu lười 2.311
4 Duy Bách 1.195
5 Thảo 1.006
STT Họ tên Avatar Lượt đánh giá Tổng sao
1 Phạm Hiếu 334 1.587
2 Anh Thư *very cute* 255 1.264
3 Trung Nghĩa 258 1.250
4 ♥Yrik jin 185 888
5 *•.¸♡ ɧàɳɳ♕ʈư♕ɖʉệ ... 163 744
Lên đầu trang