Chua ngọt tại cây

Văn Học Dân Gian | Chat Online
Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:51:48

Vị cây dây quấn

Văn Học Dân Gian | Chat Online
Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:51:32

Có cây dây mới leo

Văn Học Dân Gian | Chat Online
Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:51:31

Cả cây nây buồng

Văn Học Dân Gian | Chat Online
Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:51:21

Lắm rễ nhiều cành

Văn Học Dân Gian | Chat Online
Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:51:20

Ăn độc chốc đít

Văn Học Dân Gian | Chat Online
Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:51:19

Ăn mặn khát nước

Văn Học Dân Gian | Chat Online
Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:51:19

Lớn người to ngã

Văn Học Dân Gian | Chat Online
Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:51:18
Vui Buồn Bình thường
BẢNG XẾP HẠNG TOP THÀNH VIÊN
Tháng 04-2020 | Tháng 03-2020 | Yêu thích
STT Họ tên Avatar Điểm
1 Hiệp Nguyễn 12.847
2 Anh 11.529
3 Minh Đức 9.483
4 Nguyễn Thị Ngọc Mai 8.805
5 ♥ ... 8.703
STT Họ tên Avatar Lượt đánh giá Tổng sao
1 Hanh 301 1.457
2 Tuệ Anh 245 1.194
3 Linh Đan 142 694
4 Occii; Trangg :vv is ... 165 533
5 ... 95 455
Lên đầu trang