Giòi từ trong xương giòi ra

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:51:53

Dột từ nóc dột xuống

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:51:51

Nguồn đục thì dòng cũng đục

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:51:49

Chua ngọt tại cây

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:51:48

Cơm sống vì nồi không sống vì vung

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:51:45

Cái sẩy nẩy cái ung

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:51:43

Cháy rừng bởi chưng tí lửa

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:51:40

Không có lửa sao có khói

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:51:39

Không bóp cổ chẳng lè lưỡi

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:51:37

Sanh không thủng cá đi đường nào

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:51:37

Sói vào nhà không mất gà cũng mất vịt

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:51:36

Bắc cầu mà noi ai bắc cầu mà lội

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:51:35

Vị cây dây quấn

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:51:32

Có cây dây mới leo

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:51:31

Vị đầu heo gánh gốc chuối

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:51:30

Làm quan muốn sang bán hàng muốn đắt

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:51:29

Trăm cái tên nhằm một cái đụn

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:51:29

Trăm sông đổ ra bể

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:51:28

Có bột mới gột nên hồ

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:51:27

Có thóc mới bóc ra gạo

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:51:25

Có tích mới dịch nên tuồng

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:51:24

Có vốn rồi mới có lãi

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:51:22

Cả cây nây buồng

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:51:21

Lắm rễ nhiều cành

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:51:20

Ăn độc chốc đít

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:51:19

Ăn mặn khát nước

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:51:19

Lớn người to ngã

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:51:18
Lên đầu trang