Tục ngữ Ảnh hưởng - Sự liên quan | Lazi.vn - Cộng đồng Tri thức & Giáo dục
Lazi.vn - Cộng đồng Tri thức & Giáo dục

Gần mực thì đen gần đèn thì sáng

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:50:24
Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng.

Ở bầu thì tròn ở ống thì dài

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:50:24
Ở bầu thì tròn, ở ống thì dài.

Chủ nhà có nóng thì người nhà mới hâm hâm

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:50:20
Chủ nhà có nóng thì người nhà mới hâm hâm.

Thầy nào tớ đấy

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:50:19
Thầy nào tớ đấy.

Chó ông thánh cắn ra chữ

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:50:17
Chó ông thánh cắn ra chữ.

Rau nào sâu ấy

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:50:15
Rau nào sâu ấy.

Gần lửa rát mặt

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:50:12
Gần lửa rát mặt.

Cháy thành vạ lây

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:50:10
Cháy thành vạ lây.

Sấm bên đông động bên tây

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:50:08
Sấm bên đông, động bên tây.

Lươn bò để tanh cho rổ

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:50:06
Lươn bò để tanh cho rổ.

Thớt trên mòn thớt dưới cũng mòn

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:50:05
Thớt trên mòn, thớt dưới cũng mòn.

Tay nhọ thì mặt cũng nhọ

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:50:04
Tay nhọ thì mặt cũng nhọ.

Xấu thiếp hổ ai

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:50:02
Xấu thiếp, hổ ai.

Xấu chàng hổ ai

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:50:02
Xấu chàng, hổ ai.

Đứa dại cởi truồng người khôn xấu mặt

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:50:01
Đứa dại cởi truồng, người khôn xấu mặt.

Một đời ta muôn vàn đời nó

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:50:00
Một đời ta, muôn vàn đời nó.

Lụt thì lút cả làng

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:49:58
Lụt thì lút cả làng.

Làng được mùa sãi chùa ăn no

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:49:56
Làng được mùa, sãi chùa ăn no.

Dân được mùa sãi chùa có oản

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:49:56
Dân được mùa, sãi chùa có oản.

Được mùa thầy chùa no bụng

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:49:54
Được mùa thầy chùa no bụng.

Có đắt hàng tôi mới trôi hàng bà

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:49:54
Có đắt hàng tôi, mới trôi hàng bà.

Trâu bò húc nhau ruồi muỗi chết

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:49:50
Trâu bò húc nhau, ruồi muỗi chết.

Ở giữa chết chẹt

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:49:49
Ở giữa chết chẹt.

Dùi đánh đục thì đục đánh chạm

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:49:47
Dùi đánh đục thì đục đánh chạm.

Bán bụi tre đè bụi hóp

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:49:46
Bán bụi tre, đè bụi hóp.

Ném chuột ghê chạn bát

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:49:45
Ném chuột, ghê chạn bát.

Đánh chó ngó chủ nhà

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:49:44
Đánh chó, ngó chủ nhà.

Cây muốn lặng gió chẳng đừng

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:49:42
Cây muốn lặng gió chẳng đừng.

Thương chồng phải bồng con ghẻ

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:49:41
Thương chồng phải bồng con ghẻ.
Loading...
Google Facebook
Về trang chủ Gửi bài tập cần làm Lên đầu trang