Tục ngữ Cha mẹ - Con cái | Lazi.vn - Cộng đồng Tri thức & Giáo dục
Lazi.vn - Cộng đồng Tri thức & Giáo dục

Trẻ cậy cha già cậy con

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:55:08
Trẻ cậy cha, già cậy con.

Cha anh hùng con hảo hán

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:55:08
Cha anh hùng con hảo hán.

Con hơn cha là nhà có phúc

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:55:07
Con hơn cha là nhà có phúc.

Đời cha ăn mặn đời con khát nước

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:55:06
Đời cha ăn mặn đời con khát nước.

Con giữ cha già giữ ổ

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:55:06
Con giữ cha, già giữ ổ.

Con có cha như nhà có nóc

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:55:05
Con có cha như nhà có nóc.

Con không cha thì con trễ cây không rễ thì cây hư

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:55:03
Con không cha thì con trễ, cây không rễ thì cây hư.

Một bát cơm cha bằng ba bát cơm rể

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:55:02
Một bát cơm cha bằng ba bát cơm rể.

Cha muốn cho con hay thầy mong cho trò khá

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:55:00
Cha muốn cho con hay, thầy mong cho trò khá.

Cha già nhà dột

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:55:00
Cha già nhà dột.

Con dại cái mang

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:54:58
Con dại cái mang.

Con thì mẹ cá thì nước

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:54:58
Con thì mẹ, cá thì nước.

Con lên ba mẹ sa xương sườn

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:54:57
Con lên ba, mẹ sa xương sườn.

Con biết ngồi mẹ rời tay

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:54:57
Con biết ngồi, mẹ rời tay.

Con lên ba mới ra lòng mẹ

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:54:56
Con lên ba mới ra lòng mẹ.

Mẹ nuôi con bể hồ lai láng con nuôi mẹ kể tháng kể ngày

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:54:54
Mẹ nuôi con bể hồ lai láng, con nuôi mẹ kể tháng kể ngày.

Phúc đức tại mẫu

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:54:54
Phúc đức tại mẫu.

Mài mực ru con mài son đánh giặc

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:54:53
Mài mực ru con, mài son đánh giặc.

Nhất mẹ nhì con

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:54:52
Nhất mẹ nhì con.

Mẹ hát con khen hay

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:54:51
Mẹ hát con khen hay.

Mẹ hát con khen ai chen vô lọt

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:54:51
Mẹ hát con khen, ai chen vô lọt.

Con hư tại mẹ cháu hư tại bà

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:54:50
Con hư tại mẹ, cháu hư tại bà.

Mẹ lừa ưa con ngọng

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:54:49
Mẹ lừa ưa con ngọng.

Mẹ nào con ấy

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:54:49
Mẹ nào con ấy.

Mẹ ăn con giả

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:54:48
Mẹ ăn con giả.

Đình đám người mẹ con ta

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:54:48
Đình đám người, mẹ con ta.

Có con tội sống không con tội chết

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:54:47
Có con tội sống, không con tội chết.

Một con tội sống hai con tội chết ba con hết tội

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:54:46
Một con tội sống, hai con tội chết, ba con hết tội.

Con đàn như tre ấm bụi

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:54:46
Con đàn như tre ấm bụi.

Của chẳng ngon nhà nhiều con cũng hết

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:54:45
Của chẳng ngon, nhà nhiều con cũng hết.
Loading...
Google Facebook
Về trang chủ Gửi bài tập cần làm Lên đầu trang