Trẻ cậy cha già cậy con

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:55:08

Cha anh hùng con hảo hán

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:55:08

Con hơn cha là nhà có phúc

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:55:07

Đời cha ăn mặn đời con khát nước

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:55:06

Con giữ cha già giữ ổ

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:55:06

Con có cha như nhà có nóc

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:55:05

Một bát cơm cha bằng ba bát cơm rể

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:55:02

Cha muốn cho con hay thầy mong cho trò khá

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:55:00

Cha già nhà dột

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:55:00

Con dại cái mang

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:54:58

Con thì mẹ cá thì nước

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:54:58

Con lên ba mẹ sa xương sườn

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:54:57

Con biết ngồi mẹ rời tay

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:54:57

Con lên ba mới ra lòng mẹ

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:54:56

Phúc đức tại mẫu

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:54:54

Mài mực ru con mài son đánh giặc

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:54:53

Nhất mẹ nhì con

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:54:52

Mẹ hát con khen hay

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:54:51

Mẹ hát con khen ai chen vô lọt

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:54:51

Con hư tại mẹ cháu hư tại bà

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:54:50

Mẹ lừa ưa con ngọng

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:54:49

Mẹ nào con ấy

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:54:49

Mẹ ăn con giả

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:54:48

Đình đám người mẹ con ta

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:54:48

Có con tội sống không con tội chết

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:54:47

Con đàn như tre ấm bụi

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:54:46

Của chẳng ngon nhà nhiều con cũng hết

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:54:45
Chào bạn, bạn đang có tâm trạng thế nào?
Vui Buồn Bình thường
Lên đầu trang