Tục ngữ Mê tín - Dị đoan | Lazi.vn - Cộng đồng Tri thức & Giáo dục
Lazi.vn - Cộng đồng Tri thức & Giáo dục

Thầy bói nói dựa

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:46:59
Thầy bói, nói dựa.

Đang yên đang lành đọc canh phải tội

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:46:58
Đang yên đang lành đọc canh phải tội.

Ở yên chẳng lành đọc canh chịu tội

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:46:58
Ở yên chẳng lành, đọc canh chịu tội.

Xem ngày không tày đốt mụn

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:46:57
Xem ngày không tày đốt mụn.

Có bệnh bái tứ phương không bệnh đồng hương không mất

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:46:57
Có bệnh bái tứ phương, không bệnh đồng hương không mất.

Ăn mặn nói ngay hơn ăn chay nói dối

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:46:55
Ăn mặn nói ngay, hơn ăn chay nói dối.

Lẽ thầy đạo gạo thầy tu

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:46:55
Lẽ thầy đạo, gạo thầy tu.

Sống thì ôm ấp khư khư chết thì lại cứ bùa trừ bùa treo

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:46:54
Sống thì ôm ấp khư khư, chết thì lại cứ bùa trừ bùa treo.

Chưa học đui đã đòi bói ra sự

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:46:54
Chưa học đui, đã đòi bói ra sự.

No ăn thì đắt bói đói ăn thì đắt khoai

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:46:53
No ăn thì đắt bói, đói ăn thì đắt khoai.

Nghe thầy bói đói rã họng

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:46:53
Nghe thầy bói, đói rã họng.

Miệng bà đồng lồng chim khướu

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:46:52
Miệng bà đồng lồng chim khướu.

Nốt ruồi ở cổ có lỗ tiền chôn

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:46:51
Nốt ruồi ở cổ có lỗ tiền chôn.

Trai tay trái gái tay mặt

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:46:51
Trai tay trái, gái tay mặt.

Ra ngõ gặp gái mọi cái mọi may

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:46:50
Ra ngõ gặp gái, mọi cái mọi may.

Giàu giờ Ngọ khó giờ Mùi

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:46:50
Giàu giờ Ngọ, khó giờ Mùi.

Thìn Tuất Sửu Mùi: tứ hành xung

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:46:49
Thìn, Tuất, Sửu, Mùi: tứ hành xung.

Chớ đi ngày bảy chớ về ngày ba

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:46:49
Chớ đi ngày bảy, chớ về ngày ba.

Mồng năm mười bốn hăm ba; đi chơi cũng thiệt nữa là đi buôn

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:46:48
Mồng năm, mười bốn, hăm ba; đi chơi cũng thiệt nữa là đi buôn.

Thóc gạo có tinh

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:46:48
Thóc gạo có tinh.

Được bạc thì sang được vàng thì độc

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:46:47
Được bạc thì sang, được vàng thì độc.

Cú kêu ra ma

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:46:47
Cú kêu ra ma.

Trâu trắng đi đâu mất mùa đến đấy

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:46:46
Trâu trắng đi đâu, mất mùa đến đấy.

Mèo đến nhà thì khó chó đến nhà thì giàu

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:46:45
Mèo đến nhà thì khó, chó đến nhà thì giàu.

Chó lê trôn gà gáy gở

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:46:45
Chó lê trôn, gà gáy gở.

Nhện sa xà đón

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:46:44
Nhện sa, xà đón.

Nhện đen phải mắng nhện trắng được ăn

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:46:44
Nhện đen phải mắng, nhện trắng được ăn.

Ma dựa bóng cây

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:46:43
Ma dựa bóng cây.

Thần cây đa ma cây gạo cú cáo cây đề

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:46:43
Thần cây đa, ma cây gạo, cú cáo cây đề.

Đất có tuần dân có vận

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:46:42
Đất có tuần, dân có vận.
Loading...
Google Facebook
Về trang chủ Gửi bài tập cần làm Lên đầu trang