Tục ngữ Ân nghĩa - Bội bạc | Lazi.vn - Cộng đồng Tri thức & Giáo dục
Lazi.vn - Cộng đồng Tri thức & Giáo dục

Vay nên nợ đợ nên ơn

Thứ 2, ngày 09/04/2018 13:02:15
Vay nên nợ, đợ nên ơn.

Có ơn phải sợ có nợ phải trả

Thứ 2, ngày 09/04/2018 13:02:14
Có ơn phải sợ, có nợ phải trả.

Sợ người ở phải hãi người cho ăn

Thứ 2, ngày 09/04/2018 13:02:14
Sợ người ở phải, hãi người cho ăn.

Nhờ phèn nước mới trong

Thứ 2, ngày 09/04/2018 13:02:13
Nhờ phèn nước mới trong.

Ăn bát cơm dẻo nhớ nẻo đường đi

Thứ 2, ngày 09/04/2018 13:02:13
Ăn bát cơm dẻo, nhớ nẻo đường đi.

Uống nước nhớ nguồn

Thứ 2, ngày 09/04/2018 13:02:12
Uống nước nhớ nguồn.

Uống nước nhớ kẻ đào giếng

Thứ 2, ngày 09/04/2018 13:02:12
Uống nước nhớ kẻ đào giếng.

Vị tình vị nghĩa ai vị đĩa xôi đầy

Thứ 2, ngày 09/04/2018 13:02:11
Vị tình vị nghĩa, ai vị đĩa xôi đầy.

Thèm lòng chẳng ai thèm thịt

Thứ 2, ngày 09/04/2018 13:02:10
Thèm lòng, chẳng ai thèm thịt.

Tiền là gạch ngãi là vàng

Thứ 2, ngày 09/04/2018 13:02:10
Tiền là gạch, ngãi là vàng.

Tiền ngắn mặt dài

Thứ 2, ngày 09/04/2018 13:02:09
Tiền ngắn, mặt dài.

Bền người hơn bền của

Thứ 2, ngày 09/04/2018 13:02:09
Bền người hơn bền của.

Đường mòn ân nghĩa không mòn

Thứ 2, ngày 09/04/2018 13:02:08
Đường mòn ân nghĩa không mòn.

Ông sư có ngãi bà vãi có nghì

Thứ 2, ngày 09/04/2018 13:02:08
Ông sư có ngãi, bà vãi có nghì.

Chanh chua chớ phụ ngọt bòng chớ ham

Thứ 2, ngày 09/04/2018 13:02:07
Chanh chua chớ phụ, ngọt bòng chớ ham.

Ăn mít bỏ sơ ăn cá bỏ lờ

Thứ 2, ngày 09/04/2018 13:02:07
Ăn mít bỏ sơ, ăn cá bỏ lờ.

Có trăng phụ đèn

Thứ 2, ngày 09/04/2018 13:02:06
Có trăng, phụ đèn.
Loading...
Google Facebook
Về trang chủ Gửi bài tập cần làm Lên đầu trang