Tục ngữ Dâu - Rể | Lazi.vn - Cộng đồng Tri thức & Giáo dục
Lazi.vn - Cộng đồng Tri thức & Giáo dục

Dâu là con rể là khách

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:54:04
Dâu là con, rể là khách.

Dâu dâu rể rể cũng kể là con

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:54:03
Dâu dâu, rể rể cũng kể là con.

Lựa được con dâu sâu con mắt

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:54:02
Lựa được con dâu, sâu con mắt.

Kén dâu thì dễ kén rể thì khó

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:54:00
Kén dâu thì dễ, kén rể thì khó.

Dâu hiền hơn con gái rể hiền hơn con trai

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:53:59
Dâu hiền hơn con gái, rể hiền hơn con trai.

Quen việc nhà nạ lạ việc nhà chồng

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:53:58
Quen việc nhà nạ, lạ việc nhà chồng.

Vênh váo như bố vợ phải đấm

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:53:58
Vênh váo như bố vợ phải đấm.

Làm rể nhà giàu vừa được cơm no vừa được bò cưỡi

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:53:57
Làm rể nhà giàu vừa được cơm no, vừa được bò cưỡi.

Con trai ở nhà vợ như chó nằm gầm chạn

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:53:57
Con trai ở nhà vợ, như chó nằm gầm chạn.

Ăn trầu không có rễ như rể nằm nhà ngoài

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:53:56
Ăn trầu không có rễ như rể nằm nhà ngoài.

Ăn mày nơi cả thể làm rể nơi nhiều con

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:53:56
Ăn mày nơi cả thể, làm rể nơi nhiều con.

Dâu vô nhà mụ gia ra ngõ

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:53:55
Dâu vô nhà, mụ gia ra ngõ.

Mẹ chồng cây ngược

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:53:55
Mẹ chồng cây ngược.

Muốn nói không làm mẹ chồng mà nói

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:53:54
Muốn nói không làm mẹ chồng mà nói.

Chồng dữ thì lo mẹ chồng dữ đánh co mà vào

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:53:54
Chồng dữ thì lo, mẹ chồng dữ đánh co mà vào.

Mẹ chồng dữ mẹ chồng chết nàng dâu có nết nàng dâu chừa

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:53:53
Mẹ chồng dữ mẹ chồng chết, nàng dâu có nết nàng dâu chừa.

Chăn tằm rồi mới ươm tơ làm dâu rồi mới được như mẹ chồng

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:53:53
Chăn tằm rồi mới ươm tơ, làm dâu rồi mới được như mẹ chồng.

Chưa học làm dâu đã hay đâu làm mẹ chồng

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:53:52
Chưa học làm dâu, đã hay đâu làm mẹ chồng.

Trước làm nàng dâu sau mới làm mẹ chồng

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:53:51
Trước làm nàng dâu sau mới làm mẹ chồng.

Chị em dâu như bầu nước lã

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:53:51
Chị em dâu như bầu nước lã.

Làm dâu vụng nấu vụng kho chồng không bắt bẻ mụ o nhún trề

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:53:50
Làm dâu vụng nấu vụng kho, chồng không bắt bẻ mụ o nhún trề.

Dâu dữ mất họ chó dữ mất láng giềng

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:38:38
Dâu dữ mất họ, chó dữ mất láng giềng.
Loading...
Google Facebook
Về trang chủ Gửi bài tập cần làm Lên đầu trang