Dâu là con rể là khách

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:54:04

Dâu dâu rể rể cũng kể là con

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:54:03

Lựa được con dâu sâu con mắt

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:54:02

Kén dâu thì dễ kén rể thì khó

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:54:00

Dâu hiền hơn con gái rể hiền hơn con trai

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:53:59

Quen việc nhà nạ lạ việc nhà chồng

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:53:58

Vênh váo như bố vợ phải đấm

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:53:58

Con trai ở nhà vợ như chó nằm gầm chạn

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:53:57

Ăn mày nơi cả thể làm rể nơi nhiều con

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:53:56

Dâu vô nhà mụ gia ra ngõ

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:53:55

Mẹ chồng cây ngược

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:53:55

Muốn nói không làm mẹ chồng mà nói

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:53:54

Chị em dâu như bầu nước lã

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:53:51

Dâu dữ mất họ chó dữ mất láng giềng

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:38:38
Lên đầu trang