Tục ngữ Sự giúp đỡ | Lazi.vn - Cộng đồng Tri thức & Giáo dục
Lazi.vn - Cộng đồng Tri thức & Giáo dục

Lá lành đùm lá rách

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:44:05
Lá lành đùm lá rách.

Cành dưới đỡ cành trên

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:44:04
Cành dưới đỡ cành trên.

Bầu ơi thương lấy bí cùng tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:44:04
Bầu ơi thương lấy bí cùng, tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn.

Không ai đóng vai vật đứa què

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:44:02
Không ai đóng vai vật đứa què.

Khó giúp nhau mới thảo; giàu trừ nợ không ơn

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:44:01
Khó, giúp nhau mới thảo; giàu, trừ nợ không ơn.

Nhiều làm phúc ít làm duyên

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:44:00
Nhiều làm phúc, ít làm duyên.

Nhiều no lòng ít mát ruột

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:44:00
Nhiều no lòng, ít mát ruột.

Một thời loạn bằng vạn thời bình

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:43:59
Một thời loạn bằng vạn thời bình.
Loading...
Google Facebook
Về trang chủ Gửi bài tập cần làm Lên đầu trang