Ép dầu éo mỡ ai nỡi ép duyên

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:56:33

Trái duyên khôn ép

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:56:33

May gặp duyên chẳng may gặp nợ

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:56:31

Nhất duyên nhì phận tam phong thổ

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:56:30

Đa nhân duyên nhiều đường phiền não

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:56:30

Già kén kẹn hom

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:56:28

Già lựa nhỡ lứa

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:56:28

Ngày lắm mối tối nằm không

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:56:27

Cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:56:27

Vợ chồng cùng tuổi ngồi duỗi mà ăn

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:56:25

Gái hơn hai trai hơn một

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:56:25

Cả sông đông chợ lắm vợ nhiều con

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:56:22

Vợ cái con cột vợ lẽ con thêm

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:56:20

Làm trai lấy vợ bé nhà giàu tậu nghé hoa

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:56:19

Chết trẻ còn hơn lấy lẽ chồng người

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:56:18

Chê chồng cũng bõ chồng chê

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:56:17

Một chồng rẫy là bảy chồng chờ

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:56:16
Lên đầu trang