Tục ngữ Hôn nhân vợ chồng | Lazi.vn - Cộng đồng Tri thức & Giáo dục
Lazi.vn - Cộng đồng Tri thức & Giáo dục

Ép dầu éo mỡ ai nỡi ép duyên

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:56:33
Ép dầu, éo mỡ, ai nỡi ép duyên.

Trái duyên khôn ép

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:56:33
Trái duyên khôn ép.

Giàu trong làng trái duyên khôn ép khó nước người phải kiếp cũng theo

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:56:32
Giàu trong làng trái duyên khôn ép, khó nước người phải kiếp cũng theo.

Phải duyên thì dính như keo trái duyên chổng chểnh như kèo đục vênh

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:56:32
Phải duyên thì dính như keo, trái duyên chổng chểnh như kèo đục vênh.

May gặp duyên chẳng may gặp nợ

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:56:31
May gặp duyên, chẳng may gặp nợ.

Nhất duyên nhì phận tam phong thổ

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:56:30
Nhất duyên, nhì phận, tam phong thổ.

Đa nhân duyên nhiều đường phiền não

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:56:30
Đa nhân duyên, nhiều đường phiền não.

Già kén kẹn hom

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:56:28
Già kén kẹn hom.

Già lựa nhỡ lứa

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:56:28
Già lựa nhỡ lứa.

Ngày lắm mối tối nằm không

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:56:27
Ngày lắm mối, tối nằm không.

Cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:56:27
Cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy.

Canh suông khéo nấu thì ngon mẹ già khéo nói thì con đắt chồng

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:56:26
Canh suông khéo nấu thì ngon, mẹ già khéo nói thì con đắt chồng.

Thờ cha kính mẹ đã đành theo đôi theo lứa mới thành thất gia

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:56:26
Thờ cha kính mẹ đã đành, theo đôi theo lứa mới thành thất gia.

Vợ chồng cùng tuổi ngồi duỗi mà ăn

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:56:25
Vợ chồng cùng tuổi, ngồi duỗi mà ăn.

Gái hơn hai trai hơn một

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:56:25
Gái hơn hai trai hơn một.

Chồng già vợ trẻ là tiên vợ già chồng trẻ là duyên nợ nần

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:56:24
Chồng già vợ trẻ là tiên, vợ già chồng trẻ là duyên nợ nần.

Đừng tham da trắng tóc dài đến khi nhỡ bừa chẳng mài mà ăn

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:56:23
Đừng tham da trắng tóc dài, đến khi nhỡ bừa chẳng mài mà ăn.

Lấy chồng cho đáng tấm chồng bõ công trang điểm má hồng răng đen

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:56:23
Lấy chồng cho đáng tấm chồng, bõ công trang điểm má hồng răng đen.

Cả sông đông chợ lắm vợ nhiều con

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:56:22
Cả sông đông chợ, lắm vợ nhiều con.

Một vợ không khố mà mang hai vợ bỏ làng mà đi

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:56:21
Một vợ không khố mà mang, hai vợ bỏ làng mà đi.

Lắm duyên nhiều nợ lắm vợ nhiều oan gia

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:56:20
Lắm duyên nhiều nợ, lắm vợ nhiều oan gia.

Vợ cái con cột vợ lẽ con thêm

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:56:20
Vợ cái con cột, vợ lẽ con thêm.

Làm trai lấy vợ bé nhà giàu tậu nghé hoa

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:56:19
Làm trai lấy vợ bé, nhà giàu tậu nghé hoa.

Lấy chồng làm lẽ khỏi lo cơm nguội đầy rá cá kho đầy nồi

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:56:19
Lấy chồng làm lẽ khỏi lo, cơm nguội đầy rá, cá kho đầy nồi.

Gái phải làm lẽ thà rằng chết trẻ còn hơn

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:56:18
Gái phải làm lẽ, thà rằng chết trẻ còn hơn.

Chết trẻ còn hơn lấy lẽ chồng người

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:56:18
Chết trẻ còn hơn lấy lẽ chồng người.

Cơm chẳng lành canh chẳng ngọt chín đụn mười con cũng lìa

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:56:17
Cơm chẳng lành canh chẳng ngọt, chín đụn mười con cũng lìa.

Chê chồng cũng bõ chồng chê

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:56:17
Chê chồng cũng bõ chồng chê.

Một chồng rẫy là bảy chồng chờ

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:56:16
Một chồng rẫy là bảy chồng chờ.

Trai chê vợ mất của tay không gái chê chồng một đồng trả bốn

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:56:14
Trai chê vợ mất của tay không, gái chê chồng một đồng trả bốn.
Loading...
Google Facebook
Về trang chủ Gửi bài tập cần làm Lên đầu trang