Tục ngữ Thật thà | Lazi.vn - Cộng đồng Tri thức & Giáo dục
Lazi.vn - Cộng đồng Tri thức & Giáo dục

Thật thà là cha quỷ quái

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:36:12
Thật thà là cha quỷ quái.

Giàu về hàng nén chẳng giàu về xén bờ

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:36:11
Giàu về hàng nén, chẳng giàu về xén bờ.

Những người tính nết thật thà đi đâu cũng được người ta tin dùng

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:36:05
Những người tính nết thật thà, đi đâu cũng được người ta tin dùng.

Ăn ngay nói thật mọi tật mọi lành

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:36:05
Ăn ngay nói thật, mọi tật mọi lành.

Thật thà ma vật không chết

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:36:03
Thật thà ma vật không chết.

Thật thà là cha dại

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:35:46
Thật thà là cha dại.
Loading...
Google Facebook
Về trang chủ Gửi bài tập cần làm Lên đầu trang