Thật thà là cha quỷ quái

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:36:12

Giàu về hàng nén chẳng giàu về xén bờ

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:36:11

Ăn ngay nói thật mọi tật mọi lành

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:36:05

Thật thà ma vật không chết

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:36:03

Thật thà là cha dại

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:35:46
Lên đầu trang